Login   Register  
PHP Classes
elePHPant
Icontem

Authors from India

Recommend this page to a friend!
  All authors  >  India Authors from India (271)  >  About India  
  1 - 100  >  101 - 200  >  201 - 271  
Rank Author All time rank Week rank Week India rank Packages Users Innovation Award
NomineeWinner
1 Er. Rochak Chauhan 2 12 4 Down 52 141525
143
2 Harish Chauhan 3 8 2 Equal 28 141002
1
3 Neeraj Thakur 10 127 19 Down 4 44388
4 Sujay Bhowmick 59 1343 108 Down 5 23914
5 Vinay Yadav 111 728 59 Down 10 15930
6 Raj Kumar Trivedi 115 174 23 Down 11 15418
7 Sandeep Kumar 162 85 11 Down 7 12047
2
8 mitul koradia 167 108 15 Down 1 11751
9 Sudhir Chauhan 168 488 39 Down 5 11743
10 Umesh Rai 177 488 39 Down 2 11494
11 Nitesh Apte 183 45 6 Up 15 11297
31
12 imran ahmed rahi 206 488 39 Down 3 10627
13 Magnet Technologies 216 369 30 Down 1 10371
14 Gourab Singha 222 71 9 Up 3 10198
15 Satish Kumar 224 149 21 Down 5 10127
32
16 Reneesh T K 237 369 30 Down 2 9836
17 dev San 258 1343 108 Down 2 9160
18 Vijay Immanuel 301 1343 108 Down 1 8266
19 Krish Nimishakavi 339 1343 108 Down 1 7495
20 Abhishek Kumar Srivastava 343 728 59 Down 2 7439
21 sandosh 363 1343 108 Down 2 7144
22 Gurdeep Singh 372 728 59 Down 5 7042
1
23 Aneesh R 413 1343 108 Down 3 6367
24 sagar sarkar 432 280 25 Down 1 6156
25 shijith 446 1343 108 Down 1 6011
26 Mukul Sabharwal 486 1343 108 Down 1 5701
27 Dr Tarique Sani 526 728 59 Down 1 5359
28 Utsav Handa 530 369 30 Down 3 5301
1
29 rajani 574 97 14 Up 3 4848
30 ashwin suresh morey 584 1343 108 Down 5 4750
31 Pravin Sonawane 593 77 10 Up 4 4694
32 Bijaya Kumar Behera 608 108 15 Up 6 4596
11
33 Girish Nair 613 728 59 Down 3 4548
34 sunish 619 1343 108 Down 2 4511
35 Subramani 672 1343 108 Down 1 4249
36 Ashish Vishwakarma 674 728 59 Down 3 4244
37 sujith nair 708 1343 108 Down 3 4089
38 sudhir vishwakarma 778 488 39 Down 4 3806
39 Ritesh Patel 780 728 59 Down 2 3804
40 Bhavin Choksi 786 1343 108 Down 1 3779
41 Sanjoy Ganguly 791 1343 108 Down 2 3768
1
42 abubakkar siddiq 792 1343 108 Down 1 3766
43 karikalan 797 369 30 Up 1 3755
44 Subin Siby 813 9 3 Up 4 3693
11
45 Anish Karim C 829 149 21 Up 5 3632
46 dhayalan 843 1343 108 Down 1 3595
47 gouravmehta 847 85 11 Up 1 3576
11
48 pramode 869 1343 108 Down 1 3504
49 Chetan Mendhe 884 66 8 Up 2 3462
50 Arun Vijayan.C 904 1343 108 Down 1 3367
1
51 Manimaran 916 488 39 Up 1 3294
52 Aditya Sarkar 929 35 5 Up 2 3257
1
53 PLSCIS PLP 938 85 11 Up 3 3235
1
54 akash 939 1343 108 Down 3 3231
11
55 vivek 949 488 39 Up 1 3191
56 Rahul 964 728 59 Down 2 3152
57 sandip 998 728 59 Down 1 3018
58 J 1000 1343 108 Down 1 3013
59 Thasnim 1004 488 39 Up 1 3008
60 ravichandran J 1061 1343 108 Down 1 2850
61 Qazi Umar Aadil Shah 1116 1343 108 Down 3 2688
62 Satya Prakash 1125 1343 108 Down 1 2664
63 syed abdul baqi 1139 728 59 Up 3 2623
64 Abhishek Shukla 1148 127 19 Up 5 2593
65 AMit Pandey 1154 1343 108 Down 2 2577
66 Simon Kuriakose 1164 728 59 Up 1 2555
67 sibiraj.p.r 1183 728 59 Up 3 2515
68 haisabari 1203 728 59 Up 1 2464
69 Narendra Pal Singh 1210 1343 108 Down 2 2436
70 Prashant Bhavsar 1219 488 39 Up 1 2416
71 Dhruv Jain 1225 728 59 Up 1 2393
72 Bharat Parmar 1252 4 1 Up 10 2353
3
73 umesh deshmukh 1300 1343 108 Down 1 2243
74 Sandeep.C.R 1353 369 30 Up 2 2135
11
75 Kunjesh janakkumar Sukhadia 1371 1343 108 Down 2 2112
1
76 vaibhav a 1390 1343 108 Down 1 2078
" Suman Debnath 1390 488 39 Up 1 "
78 Sivakumar 1401 1343 108 Down 1 2065
79 Biju 1413 728 59 Up 2 2039
80 Basil B Thoppil 1419 1343 108 Down 1 2035
81 subash 1421 488 39 Up 2 2034
82 Prithwiraj Bose 1439 728 59 Up 1 1988
83 Amit Yadav 1440 488 39 Up 2 1982
84 sameer shelavale 1480 1343 108 Down 5 1921
1
85 Manu Abraham 1520 728 59 Up 1 1835
86 sourav ray 1548 1343 108 Down 2 1786
1
87 vishal Bhandare 1549 1343 108 Down 1 1785
88 Vineet Sethi 1560 1343 108 Down 1 1769
" Samay Bhavsar 1560 728 59 Up 1 "
90 mrinal nandi 1572 280 25 Up 1 1749
91 Anil Gupta 1582 1343 108 Down 1 1734
92 prakash n kadakol 1592 1343 108 Down 1 1724
93 Vijay Kiran Maddireddy 1604 1343 108 Down 1 1707
94 Kalpesh Gamit 1606 488 39 Up 3 1704
95 Amit Chavda 1611 1343 108 Down 1 1698
96 Sabin Cheruvattil 1620 728 59 Up 1 1683
97 Rajesh Bhatia 1634 728 59 Up 3 1668
98 Anirban Bhattacharya 1663 728 59 Up 2 1628
" Keshav Mishra 1663 728 59 Up 1 "
100 shadab khan 1677 1343 108 Down 1 1612
  1 - 100  >  101 - 200  >  201 - 271