Login   Register  
PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: Readmy

Recommend this page to a friend!
Stumble It! Stumble It! Bookmark in del.icio.us Bookmark in del.icio.us
  Classes of Jacek Wloka  >  URL TS  >  Readmy  >  Download  
File: Readmy
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Manner of use
Class: URL TS
Check whether a page with given URL exists
Author: By
Last change:
Date: 9 years ago
Size: 1,993 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

include_once('url_ts.php');

#======================#
// (EN)*               |
#======================#

# Induction of class. 

$sprawdz = &new URL;
$sprawdz -> START_URL("http://twoja-strona.net/html/index2.php");

#==========================#
# Subsidiary method, it shows informations of errors. (It is not indispensable.) 
echo $sprawdz -> LOG_URL();
#==========================#

if($sprawdz -> CODE_URL("200""OK - ""Error - ")){
  echo
"URL active...";
}
else{
  echo
"URL not active...";
}

# Two final arguments are not indispensable...
echo"<BR><BR>";
# Example:

if(!$sprawdz -> CODE_URL("404")){
  if(
$sprawdz -> CODE_URL("200")){
     echo
"URL active...";
  }
  else{
     echo
"URL not active...";
  }
}
else{
   echo
"URL not active... error(404)";
}

/*
 Configuration of baseline connection { $sprawdz -> START_URL($url, $port="80", $time="15", $headers="HTTP/1.0"); }
*/

#======================#
// (PL)*               | 
#======================#

# Wywołanie klasy...

echo"<BR><BR>";

$sprawdz = &new URL;
$sprawdz -> START_URL("http://twoja-strona.net/html/index2.php");

#==========================#
# Wyświetla pisemnie błąd gdy owy wystąpi, obiekt pomocniczy nie trzeba go wywoływać :) 
echo $sprawdz -> LOG_URL();
#==========================#

if($sprawdz -> CODE_URL("200""Super działa... ""Niestety ")){
  echo
"łącze działa";
}
else{
  echo
"łącze nie działa";
}

# Dwa ostatnie argumenty nie są konieczne...
echo"<BR><BR>";
# Przykład:

if($sprawdz -> CODE_URL("200")){
  echo
"łącze działa";
}
else{
  echo
"łącze nie działa";
}

/*
 Możesz sprawdzić za pomocą klasy URL czy wybrany plik istnieje na serwerze. W tym celu należy jedynie zmienić warunek if (!=) i przyjąć obiekt jako błąd nr. 404 { $sprawdz -> CODE_URL("404") } 

 Możesz także zmienić port, czas łączenia oraz nagłówek: { $sprawdz -> START_URL($url, $port="80", $time="15", $headers="HTTP/1.0"); }
*/

?>