Login   Register  
PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: example-11.php

Recommend this page to a friend!
Stumble It! Stumble It! Bookmark in del.icio.us Bookmark in del.icio.us
  Classes of Krzysztof Kardasz  >  Nweb Image  >  example-11.php  >  Download  
File: example-11.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example
Class: Nweb Image
Perform several image manipulation operations
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 868 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
/**
 * Nweb Extension Script
 *
 * Example
 *
 * @category   Nweb
 * @package    Nweb_Scripts
 * @author     Krzysztof Kardasz
 * @copyright  Copyright (c) euo.pl
 */


    
include 'lib/Image.php';
    include 
'lib/ImageException.php';
try {

    
$obj = new Image('photos/image-01.jpg');
    
$obj->open();

    
# Skala szarośći
    
$obj->GrayScale();

    
# Rozjaśnianie zakres: -255 do 255
   // $obj->Brightness(-70);

    # Negatyw
  //  $obj->Negative();

    # Kontrast zakres: -100 do 100
  //  $obj->Contrast(-50);

    # Kolorowanie (RGB) Colorize($Red = 0, $Green = 0, $Blue = 0)
    //$obj->Colorize(51, -50, 50);

    # Wyświetlenie zdjęcia
    
$obj->Display();

    
# Wyczyszczenie pamięci przydzielonej dla zdjęcia
    
$obj->ImageClear();
}
catch (
ImageException $e)
{
    echo 
$e->Message();
}
?>