Login   Register  
PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: example-12.php

Recommend this page to a friend!
Stumble It! Stumble It! Bookmark in del.icio.us Bookmark in del.icio.us
  Classes of Krzysztof Kardasz  >  Nweb Image  >  example-12.php  >  Download  
File: example-12.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example
Class: Nweb Image
Perform several image manipulation operations
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 1,797 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
/**
 * Nweb Extension Script
 *
 * Example
 *
 * @category   Nweb
 * @package    Nweb_Scripts
 * @author     Krzysztof Kardasz
 * @copyright  Copyright (c) euo.pl
 */


    
include 'lib/Image.php';
    include 
'lib/ImageException.php';
try {

    
# Otwieramy wszystkie zdjecia

    
$obj_1 = new Image('photos/image-01.jpg');
    
$obj_1->open();

    
$obj_2 = new Image('photos/image-02.jpg');
    
$obj_2->open();

    
$obj_3 = new Image('photos/image-03.jpg');
    
$obj_3->open();

    
$obj_4 = new Image('photos/image-04.jpg');
    
$obj_4->open();    
# Zmniejszamy pierwsze zdjęcie do szerokości 200px
    
$obj_1->ResizeToWidth(200);

    
# Zamieniamy na skalę szarości
    
$obj_1->GrayScale();


    
# Zmniejszamy drugie zdjęcie do szerokości 200px
    
$obj_2->ResizeToWidth(200);

    
# Zamieniamy kontrast
    
$obj_2->Contrast(-50);

    
# Zmniejszamy trzecie zdjęcie do wysokości 300px
    
$obj_3->ResizeToHeight(200);

    
# Negatyw
    
$obj_3->Negative();

    
# Dodajemy tekst
    
$obj_3->Text (null, array('NEGATYW ZDJECIA'), 'terminal6.gdf'2'#FFF' '#FF0000');


    
# Komponujemy zdjecia
    
$obj_4->Compose ($obj_1Image::LEFT Image::TOP90);

    
# Komponujemy zdjecia
    
$obj_4->Compose ($obj_2Image::RIGHT Image::TOP70);

    
# Komponujemy zdjecia
    
$obj_4->Compose ($obj_3Image::CENTER Image::BOTTOM100);

    
# Zapisanie zdjecia do pliku
    
$obj_4->Save('save/','Nasze-Zdjecie');

    
# Wyświetlenie zdjęcia
    
$obj_4->Display();

    
# Wyczyszczenie pamięci przydzielonej dla zdjęcia
    
$obj_1->ImageClear();
    
$obj_2->ImageClear();
    
$obj_3->ImageClear();
    
$obj_4->ImageClear();
}
catch (
ImageException $e)
{
    echo 
$e->Message();
}


?>