Login   Register  
PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: lang.sv-SE.php

Recommend this page to a friend!
Stumble It! Stumble It! Bookmark in del.icio.us Bookmark in del.icio.us
  Classes of Jonas Earendel  >  jForm Validator  >  lang.sv-SE.php  >  Download  
File: lang.sv-SE.php
Role: Configuration script
Content type: text/plain
Description: Swedish error messages
Class: jForm Validator
Validate forms with rules defined in form template
Author: By
Last change: Added some error messages.
Date: 1 year ago
Size: 1,789 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
$this 
-> error_messages['sv-SE'] = array(
    
'required'                => 'Detta fält är obligatoriskt.',
    
'email'                    => 'Fyll i en korrekt e-postadress.',
    
'url'                    => 'Fyll i en korrekt URL.',
    
'creditcard'            => 'Fyll i ett korrekt kreditkortsnummer.',
    
'date'                    => 'Fyll i ett korrekt datum.',
    
'datetime'                => 'Fyll i en korrekt DateTime.',
    
'datetime-local'        => 'Fyll i en korrekt lokal DateTime.',
    
'time'                    => 'Fyll i ett korrekt klockslag',
    
'alphabetic'            => 'Fyll endast i bokstäver.',
    
'alphanumeric'            => 'Fyll endast i bokstäver, siffror eller understreck.',
    
'color'                    => 'Fyll i en färg. (namngiven, hexadec eller rgb)',
    
'month'                    => 'Fyll i en månad och ett år. (t.e.x. 1974-03)',
    
'week'                    => 'Fyll i en vecka och ett år. (t.e.x. 1974-W43)',
    
'number'                => 'Fyll i ett korrekt tal.(t.e.x. 12,-12.5,-1.3e-2)',
    
'integer'                => 'Fyll i en siffra utan decimaler.',
    
'zipcode'                => 'Fyll i ett korrekt postnummer.',
    
'enum'                    => 'Fyll i en av följande: [ {enum} ]',
    
'minlength'                => 'Fyll i minst {length} tecken.',
    
'maxlength'                => 'Fyll i {length} eller färre tecken.',
    
'min'                    => 'Fyll i ett värde som är större än eller lika med {value}.',
    
'max'                    => 'Fyll i ett värde som är mindre än eller lika med {value}.',
    
'mustmatch'                => 'Fyll i samma värde en gång till.',
    
'captcha'                => 'Texten stämmer inte med bilden. Försök igen.',
    
'personnummer'            => 'Fyll i ett korrekt personnummer. (ååååmmdd-aaaa)',
    
'organisationsnummer'    => 'Fyll i ett korrekt organisationsnummer. (xxyyzz-aaaa)',
    
'tel'                    => 'Fyll i ett korrekt telefonnummer.',

    
'ipv4'                    => 'Fyll i ett IP-nummer (version 4).',
    
'ipv6'                    => 'Fyll i ett IP-nummer (version 6).',
    
'range'                    => 'Fyll i ett värde mellan {0} och {1} i steg av {2}.',

);