Login   Register  
PHP Classes
elePHPant
Icontem

Authors from Ukraine

Recommend this page to a friend!
  All authors  >  Ukraine Authors from Ukraine (72)  >  About Ukraine  
Rank Author All time rank Week rank Week Ukraine rank Packages Users Innovation Award
NomineeWinner
1 Alexander Skakunov 22 61 3 Down 9 33866
31
2 Andrey Kucherenko 29 50 2 Equal 1 32186
11
3 Alexey Dotsenko 134 399 7 Down 1 13872
4 Anton Shevchuk 167 1171 19 Down 3 11993
5 Grigori Kochanov 178 597 11 Down 7 11548
1
6 Andrey Nikishaev 247 1171 19 Down 13 9592
21
7 Andrey Yasinetskiy 261 1171 19 Down 1 9198
8 Kaurov Eugene 302 1171 19 Down 3 8290
1
9 Pashkov Denis Igorevich 308 597 11 Down 21 8221
101
10 Voznyak Nazar 375 1171 19 Down 4 7064
1
11 Tereshchenko Andrey 455 1171 19 Down 3 6021
12 Sergey Pimenov 649 399 7 Up 3 4410
13 Viktor 689 597 11 Up 2 4231
1
14 sergey cheeba 696 1171 19 Down 2 4216
1
15 Mudessir Medgitov 840 1171 19 Down 2 3639
16 Oleksiy Zubovskyy 906 1171 19 Down 1 3408
17 Ihor Khomyn 1006 597 11 Up 3 3044
2
18 Alex Fourth 1100 1171 19 Down 1 2781
11
19 shadower 1148 160 5 Up 1 2648
20 Denys Matuzenko 1170 1171 19 Up 1 2585
1
21 CTAPbIu_MABP 1311 1171 19 Up 3 2244
22 Moroz Yuriy 1340 1171 19 Up 1 2181
23 Vasyl Rusanovskyy 1342 1171 19 Up 2 2171
24 Alexandr 1369 1171 19 Up 1 2133
25 Alexander Stepanenko 1432 1171 19 Up 1 2033
26 Oleg KronuS 1541 1171 19 Up 3 1824
1
27 Arthur Borisow 1579 399 7 Up 3 1766
1
28 Sergii Pryz 1658 104 4 Up 9 1657
4
29 Yevhen Moroz 1749 234 6 Up 1 1534
30 Ingvar Stepanyan 1770 1171 19 Up 3 1501
2
31 Yuriy Malchenko 1878 1171 19 Up 1 1361
32 Dmytro Zarezenko 2058 1171 19 Up 2 1167
33 Alexey Freelancer 2061 1171 19 Up 2 1163
34 Bazil Sannikov 2195 1171 19 Up 1 1061
35 Andre Polykanine A.K.A. Menelion Elensúlë 2223 44 1 Up 2 1031
36 Vadim Sachenko 2296 1171 19 Up 4 978
37 Rocklviv 2303 1171 19 Up 1 973
38 Losev-Pahotin Ruslan 2348 1171 19 Up 1 931
39 Rabotyahoff Alexandr 2386 1171 19 Up 2 893
40 Kozak Andrey 2417 1171 19 Up 1 871
41 Maxim 2481 1171 19 Up 1 826
42 Egor Gumenuk 2515 1171 19 Up 3 808
1
43 Evgeniy Gennadevich 2529 1171 19 Up 2 795
44 Oleg Butuzov 2577 1171 19 Up 1 770
45 msdn11 2579 597 11 Up 1 767
46 standov 2587 1171 19 Up 1 762
47 Andrew I. Poluosmak 2604 1171 19 Up 1 752
48 Vitaliy 2780 1171 19 Up 1 651
49 Yuriy Khomenko 2829 399 7 Up 1 626
50 Alexander Russkih 3014 1171 19 Up 1 544
" Igor Zaporozhets 3014 1171 19 Up 1 "
52 gritskiv 3137 1171 19 Up 1 482
53 Serdukov Alex 3146 1171 19 Up 1 478
54 Vladislav Litovka 3166 1171 19 Up 1 470
55 Alex 3234 1171 19 Up 1 447
56 Andrew Shcherbakov 3357 1171 19 Up 1 396
1
57 vovikha 3482 597 11 Up 1 349
58 Sokil Dmytro 3496 1171 19 Up 1 345
59 Max S. Yarchevsky 3503 1171 19 Up 1 343
60 Sergey Romanenko 3526 1171 19 Up 1 332
61 Ivan Gontarenko 3540 1171 19 Up 1 325
1
62 Oleksii Mylotskyi 3548 1171 19 Up 2 323
1
63 Artem 3624 1171 19 Up 1 292
64 Eugene Olkhovick 3662 1171 19 Up 1 278
65 Alexey Burkov 3672 1171 19 Up 1 274
66 Bogdan 3692 1171 19 Up 1 268
67 Dmitro 3757 1171 19 Up 1 244
68 Taras Remez 3800 1171 19 Up 1 228
69 Igor Shevchuk 3895 1171 19 Up 1 186
" Clanth 3895 1171 19 Up 1 "
71 Sergey Beskorovayniy 4015 597 11 Up 1 111
72 Roman Kozin 4040 597 11 Up 1 90