db_set('localhost', 'kgsql', 'root', '2003110'); // mysql bağlantısı kuruyor ve vt' nı seçiyoruz $db -> query("SET NAMES 'utf8'"); // karakter setimizi bu şekilde tanımlayabiliyoruz /* Örnek SQL ----------------------------------- CREATE TABLE `categories` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `parent` int(11) NOT NULL, `line` int(11) NOT NULL, `name` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=11 ; INSERT INTO `categories` (`id`, `parent`, `line`, `name`) VALUES (1, 0, 1, 'Modern Avizeler'), (2, 1, 2, 'Klasik Avizeler'), (3, 2, 3, 'Modern Kristallitler'), (4, 0, 6, 'Masa Lambaları'), (5, 0, 7, 'Aplikler'), (6, 4, 8, 'Promosyon'), */ ################################################################################################ // yeni bir veri eklemek için #$insert = $db -> query("INSERT INTO categories (id, line, name) VALUES ('', '', 'Denemeeeee')"); // eklenen verinin id'sini almak için #echo $db -> insert_id; ################################################################################################ // veri güncellemek için #$update = $db -> query("UPDATE categories SET name = 'yeni isimaaaaaşşçççöööğğğİİİüüüııı' WHERE id = '5asda'"); ################################################################################################ // veri silmek için #$delete = $db -> query("DELETE FROM categories WHERE id = '4'"); ################################################################################################ // tablodaki kayıtlı veri sayısını almak için #echo $db -> number("SELECT count(id) FROM categories"); ################################################################################################ // sadece bir veriyi almak için #$row = $db -> row("SELECT id, name FROM categories WHERE id = '1'"); #echo $row -> id.' - '.$row -> name; ################################################################################################ // birden fazla veri almak için /* $rows = $db -> rows("SELECT id, name FROM categories"); if ($rows) { foreach($rows as $row) { echo $row -> id.' - '.$row -> name.'
'; } }else{ echo 'Kayıtlı veri bulunamadı!'; } */ ################################################################################################ // recursive yapıda bir fonksiyon ile kullanım örneği /* function recursive($parent) { global $db; $rows = $db -> rows("SELECT id, parent, name FROM categories WHERE parent = '$parent'"); if ($rows) { echo ''; } } recursive(0); */ ################################################################################################ // sayfa içerisinde yapılan toplam sorgu sayısını yazdırmak için #echo '

'.$db -> query_number.'

'; ################################################################################################ ?>