PHP Classes

File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/cs.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of No name  >  RT Adminlte  >  core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/cs.js  >  Download  
File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/a11yhelp/dialogs/lang/cs.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: RT Adminlte
Generate layout and menus for Adminlte
Author: By
Last change: Update v0.3
Date: 4 years ago
Size: 5,337 bytes
 

Contents

Class file image Download
/**
 * @license Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 * For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
 */

CKEDITOR.plugins.setLang( 'a11yhelp', 'cs', {
	title: 'Instrukce pro přístupnost',
	contents: 'Obsah nápovědy. Pro uzavření tohoto dialogu stiskněte klávesu ESC.',
	legend: [
		{
		name: 'Obecné',
		items: [
			{
			name: 'Panel nástrojů editoru',
			legend: 'Stiskněte${toolbarFocus} k procházení panelu nástrojů. Přejděte na další a předchozí skupiny pomocí TAB a SHIFT+TAB. Přechod na další a předchozí tlačítko panelu nástrojů je pomocí ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO. Stisknutím mezerníku nebo klávesy ENTER tlačítko aktivujete.'
		},

			{
			name: 'Dialogové okno editoru',
			legend:
				'Uvnitř dialogového okna stiskněte TAB pro přesunutí na další prvek okna, stiskněte SHIFT+TAB pro přesun na předchozí prvek okna, stiskněte ENTER pro odeslání dialogu, stiskněte ESC pro jeho zrušení. Pro dialogová okna, která mají mnoho karet stiskněte ALT+F10 pro zaměření seznamu karet, nebo TAB, pro posun podle pořadí karet.Při zaměření seznamu karet se můžete jimi posouvat pomocí ŠIPKY VPRAVO a VLEVO.'
		},

			{
			name: 'Kontextové menu editoru',
			legend: 'Stiskněte ${contextMenu} nebo klávesu APPLICATION k otevření kontextového menu. Pak se přesuňte na další možnost menu pomocí TAB nebo ŠIPKY DOLŮ. Přesuňte se na předchozí možnost pomocí  SHIFT+TAB nebo ŠIPKY NAHORU. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro zvolení možnosti menu. Podmenu současné možnosti otevřete pomocí MEZERNÍKU nebo ENTER či ŠIPKY DOLEVA. Kontextové menu uzavřete stiskem ESC.'
		},

			{
			name: 'Rámeček seznamu editoru',
			legend: 'Uvnitř rámečku seznamu se přesunete na další položku menu pomocí TAB nebo ŠIPKA DOLŮ. Na předchozí položku se přesunete SHIFT+TAB nebo ŠIPKA NAHORU. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro zvolení možnosti seznamu. Stiskněte ESC pro uzavření seznamu.'
		},

			{
			name: 'Lišta cesty prvku v editoru',
			legend: 'Stiskněte ${elementsPathFocus} pro procházení lišty cesty prvku. Na další tlačítko prvku se přesunete pomocí TAB nebo ŠIPKA VPRAVO. Na předchozí tlačítko se přesunete pomocí SHIFT+TAB nebo ŠIPKA VLEVO. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro vybrání prvku v editoru.'
		}
		]
	},
		{
		name: 'Příkazy',
		items: [
			{
			name: ' Příkaz Zpět',
			legend: 'Stiskněte ${undo}'
		},
			{
			name: ' Příkaz Znovu',
			legend: 'Stiskněte ${redo}'
		},
			{
			name: ' Příkaz Tučné',
			legend: 'Stiskněte ${bold}'
		},
			{
			name: ' Příkaz Kurzíva',
			legend: 'Stiskněte ${italic}'
		},
			{
			name: ' Příkaz Podtržení',
			legend: 'Stiskněte ${underline}'
		},
			{
			name: ' Příkaz Odkaz',
			legend: 'Stiskněte ${link}'
		},
			{
			name: ' Příkaz Skrýt panel nástrojů',
			legend: 'Stiskněte ${toolbarCollapse}'
		},
			{
			name: 'Příkaz pro přístup k předchozímu prostoru zaměření',
			legend: 'Stiskněte ${accessPreviousSpace} pro přístup k nejbližšímu nedosažitelnému prostoru zaměření před stříškou, například: dva přilehlé prvky HR. Pro dosažení vzdálených prostorů zaměření tuto kombinaci kláves opakujte.'
		},
			{
			name: 'Příkaz pro přístup k dalšímu prostoru zaměření',
			legend: 'Stiskněte ${accessNextSpace} pro přístup k nejbližšímu nedosažitelnému prostoru zaměření po stříšce, například: dva přilehlé prvky HR. Pro dosažení vzdálených prostorů zaměření tuto kombinaci kláves opakujte.'
		},
			{
			name: ' Nápověda přístupnosti',
			legend: 'Stiskněte ${a11yHelp}'
		}
		]
	}
	],
	tab: 'Tabulátor',
	pause: 'Pauza',
	capslock: 'Caps lock',
	escape: 'Escape',
	pageUp: 'Stránka nahoru',
	pageDown: 'Stránka dolů',
	leftArrow: 'Šipka vlevo',
	upArrow: 'Šipka nahoru',
	rightArrow: 'Šipka vpravo',
	downArrow: 'Šipka dolů',
	insert: 'Vložit',
	leftWindowKey: 'Levá klávesa Windows',
	rightWindowKey: 'Pravá klávesa Windows',
	selectKey: 'Vyberte klávesu',
	numpad0: 'Numerická klávesa 0',
	numpad1: 'Numerická klávesa 1',
	numpad2: 'Numerická klávesa 2',
	numpad3: 'Numerická klávesa 3',
	numpad4: 'Numerická klávesa 4',
	numpad5: 'Numerická klávesa 5',
	numpad6: 'Numerická klávesa 6',
	numpad7: 'Numerická klávesa 7',
	numpad8: 'Numerická klávesa 8',
	numpad9: 'Numerická klávesa 9',
	multiply: 'Numerická klávesa násobení',
	add: 'Přidat',
	subtract: 'Numerická klávesa odečítání',
	decimalPoint: 'Desetinná tečka',
	divide: 'Numerická klávesa dělení',
	f1: 'F1',
	f2: 'F2',
	f3: 'F3',
	f4: 'F4',
	f5: 'F5',
	f6: 'F6',
	f7: 'F7',
	f8: 'F8',
	f9: 'F9',
	f10: 'F10',
	f11: 'F11',
	f12: 'F12',
	numLock: 'Num lock',
	scrollLock: 'Scroll lock',
	semiColon: 'Středník',
	equalSign: 'Rovnítko',
	comma: 'Čárka',
	dash: 'Pomlčka',
	period: 'Tečka',
	forwardSlash: 'Lomítko',
	graveAccent: 'Přízvuk',
	openBracket: 'Otevřená hranatá závorka',
	backSlash: 'Obrácené lomítko',
	closeBracket: 'Uzavřená hranatá závorka',
	singleQuote: 'Jednoduchá uvozovka'
} );
For more information send a message to info at phpclasses dot org.