PHP Classes

File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/colorbutton/lang/sq.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of No name  >  RT Adminlte  >  core/assets/plugins/ckeditor/plugins/colorbutton/lang/sq.js  >  Download  
File: core/assets/plugins/ckeditor/plugins/colorbutton/lang/sq.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: RT Adminlte
Generate layout and menus for Adminlte
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 2,405 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang( 'colorbutton', 'sq', {
	auto: 'Automatik',
	bgColorTitle: 'Ngjyra e Prapavijës',
	colors: {
		'000': 'E zezë',
		'800000': 'Ngjyrë gështenjë',
		'8B4513': 'Ngjyrë Shale Kafe',
		'2F4F4F': 'Ngjyrë Gri të errët ardëz',
		'008080': 'Ngjyrë bajukë',
		'000080': 'Ngjyrë Marine',
		'4B0082': 'Indigo',
		'696969': 'Gri e Errët',
		B22222: 'Tullë në Flakë',
		A52A2A: 'Ngjytë Kafe',
		DAA520: 'Shkop i Artë',
		'006400': 'E Gjelbër e Errët',
		'40E0D0': 'Ngjyrë e Bruztë',
		'0000CD': 'E Kaltër e Mesme',
		'800080': 'Vjollcë',
		'808080': 'Gri',
		F00: 'E Kuqe',
		FF8C00: 'E Portokalltë e Errët',
		FFD700: 'Ngjyrë Ari',
		'008000': 'E Gjelbërt',
		'0FF': 'Cyan',
		'00F': 'E Kaltër',
		EE82EE: 'Vjollcë',
		A9A9A9: 'Gri e Zbehtë',
		FFA07A: 'Salmon i Ndritur',
		FFA500: 'E Portokalltë',
		FFFF00: 'E Verdhë',
		'00FF00': 'Ngjyrë Gëlqere',
		AFEEEE: 'Ngjyrë e Bruztë e Zbehtë',
		ADD8E6: 'E Kaltër e Ndritur',
		DDA0DD: 'Ngjyrë Llokumi',
		D3D3D3: 'Gri e Ndritur',
		FFF0F5: 'Ngjyrë Purpur e Skuqur',
		FAEBD7: 'E Bardhë Antike',
		FFFFE0: 'E verdhë e Ndritur',
		F0FFF0: 'Ngjyrë Nektari',
		F0FFFF: 'Ngjyrë Qielli',
		F0F8FF: 'E Kaltër Alice',
		E6E6FA: 'Ngjyrë Purpur e Zbetë',
		FFF: 'E bardhë',
		'1ABC9C': 'Strong Cyan', // MISSING
		'2ECC71': 'Emerald', // MISSING
		'3498DB': 'Bright Blue', // MISSING
		'9B59B6': 'Amethyst', // MISSING
		'4E5F70': 'Grayish Blue', // MISSING
		'F1C40F': 'Vivid Yellow', // MISSING
		'16A085': 'Dark Cyan', // MISSING
		'27AE60': 'Dark Emerald', // MISSING
		'2980B9': 'Strong Blue', // MISSING
		'8E44AD': 'Dark Violet', // MISSING
		'2C3E50': 'Desaturated Blue', // MISSING
		'F39C12': 'Orange', // MISSING
		'E67E22': 'Carrot', // MISSING
		'E74C3C': 'Pale Red', // MISSING
		'ECF0F1': 'Bright Silver', // MISSING
		'95A5A6': 'Light Grayish Cyan', // MISSING
		'DDD': 'Light Gray', // MISSING
		'D35400': 'Pumpkin', // MISSING
		'C0392B': 'Strong Red', // MISSING
		'BDC3C7': 'Silver', // MISSING
		'7F8C8D': 'Grayish Cyan', // MISSING
		'999': 'Dark Gray' // MISSING
	},
	more: 'Më Shumë Ngjyra...',
	panelTitle: 'Ngjyrat',
	textColorTitle: 'Ngjyra e Tekstit'
} );
For more information send a message to info at phpclasses dot org.