File: calcul/js/translations/security/lt.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/security/lt.json  >  Download  
File: calcul/js/translations/security/lt.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 3 years ago
Size: 1,440 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
    "translations": {"lt":{"security":{"An authentication exception occurred.":"\u012evyko autentifikacijos klaida.","Authentication credentials could not be found.":"Nepavyko rasti autentifikacijos duomne\u0173.","Authentication request could not be processed due to a system problem.":"Autentifikacijos u\u017eklausos nepavyko \u012fvykdyti d\u0117l sistemos klaid\u0173.","Invalid credentials.":"Klaidingi duomenys.","Cookie has already been used by someone else.":"Slapukas buvo panaudotas ka\u017ekam kitam.","Not privileged to request the resource.":"Neturite teisi\u0173 pasiekt\u012f resurs\u0105.","Invalid CSRF token.":"Neteisingas CSRF raktas.","Digest nonce has expired.":"Prieigos kodas yra pasibaig\u0119s.","No authentication provider found to support the authentication token.":"Nerastas autentifikacijos tiek\u0117jas, kuris palaikyt\u0173 autentifikacijos rakt\u0105.","No session available, it either timed out or cookies are not enabled.":"Sesija yra nepasiekiama, pasibaig\u0117 galiojimo laikas arba slapukai yra i\u0161jungti.","No token could be found.":"Nepavyko rasti rakto.","Username could not be found.":"Tokio naudotojo vardo nepavyko rasti.","Account has expired.":"Paskyros galiojimo laikas baig\u0117si.","Credentials have expired.":"Autentifikacijos duomen\u0173 galiojimo laikas baig\u0117si.","Account is disabled.":"Paskyra yra i\u0161jungta.","Account is locked.":"Paskyra yra u\u017eblokuota."}}}
}
For more information send a message to info at phpclasses dot org.