File: calcul/js/translations/security/nl.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/security/nl.json  >  Download  
File: calcul/js/translations/security/nl.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 1,431 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
    "translations": {"nl":{"security":{"An authentication exception occurred.":"Er heeft zich een authenticatieprobleem voorgedaan.","Authentication credentials could not be found.":"Authenticatiegegevens konden niet worden gevonden.","Authentication request could not be processed due to a system problem.":"Authenticatieaanvraag kon niet worden verwerkt door een technisch probleem.","Invalid credentials.":"Ongeldige inloggegevens.","Cookie has already been used by someone else.":"Cookie is al door een ander persoon gebruikt.","Not privileged to request the resource.":"Onvoldoende rechten om de aanvraag te verwerken.","Invalid CSRF token.":"CSRF-code is ongeldig.","Digest nonce has expired.":"Serverauthenticatiesleutel (digest nonce) is verlopen.","No authentication provider found to support the authentication token.":"Geen authenticatieprovider gevonden die de authenticatietoken ondersteunt.","No session available, it either timed out or cookies are not enabled.":"Geen sessie beschikbaar, mogelijk is deze verlopen of cookies zijn uitgeschakeld.","No token could be found.":"Er kon geen authenticatietoken worden gevonden.","Username could not be found.":"Gebruikersnaam kon niet worden gevonden.","Account has expired.":"Account is verlopen.","Credentials have expired.":"Authenticatiegegevens zijn verlopen.","Account is disabled.":"Account is gedeactiveerd.","Account is locked.":"Account is geblokkeerd."}}}
}
For more information send a message to info at phpclasses dot org.