PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: calcul/js/translations/validators/af.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/validators/af.json  >  Download  
File: calcul/js/translations/validators/af.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 6,501 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
{
    "translations": {"af":{"validators":{"This value should be false.":"Hierdie waarde moet vals wees.","This value should be true.":"Hierdie waarde moet waar wees.","This value should be of type {{ type }}.":"Hierdie waarde moet van die soort {{type}} wees.","This value should be blank.":"Hierdie waarde moet leeg wees.","The value you selected is not a valid choice.":"Die waarde wat jy gekies het is nie 'n geldige keuse nie.","You must select at least {{ limit }} choice.|You must select at least {{ limit }} choices.":"Jy moet ten minste {{ limit }} kies.|Jy moet ten minste {{ limit }} keuses kies.","You must select at most {{ limit }} choice.|You must select at most {{ limit }} choices.":"Jy moet by die meeste {{ limit }} keuse kies.|Jy moet by die meeste {{ limit }} keuses kies.","One or more of the given values is invalid.":"Een of meer van die gegewe waardes is ongeldig.","This field was not expected.":"Die veld is nie verwag nie.","This field is missing.":"Hierdie veld ontbreek.","This value is not a valid date.":"Hierdie waarde is nie 'n geldige datum nie.","This value is not a valid datetime.":"Hierdie waarde is nie 'n geldige datum en tyd nie.","This value is not a valid email address.":"Hierdie waarde is nie 'n geldige e-pos adres nie.","The file could not be found.":"Die l\u00eaer kon nie gevind word nie.","The file is not readable.":"Die l\u00eaer kan nie gelees word nie.","The file is too large ({{ size }} {{ suffix }}). Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"Die l\u00eaer is te groot ({{ size }} {{ suffix }}). Toegelaat maksimum grootte is {{ limit }} {{ suffix }}.","The mime type of the file is invalid ({{ type }}). Allowed mime types are {{ types }}.":"Die MIME-tipe van die l\u00eaer is ongeldig ({{ type }}). Toegelaat MIME-tipes is {{ types }}.","This value should be {{ limit }} or less.":"Hierdie waarde moet {{ limit }} of minder wees.","This value is too long. It should have {{ limit }} character or less.|This value is too long. It should have {{ limit }} characters or less.":"Hierdie waarde is te lank. Dit moet {{ limit }} karakter of minder wees.|Hierdie waarde is te lank. Dit moet {{ limit }} karakters of minder wees.","This value should be {{ limit }} or more.":"Hierdie waarde moet {{ limit }} of meer wees.","This value is too short. It should have {{ limit }} character or more.|This value is too short. It should have {{ limit }} characters or more.":"Hierdie waarde is te kort. Dit moet {{ limit }} karakter of meer wees.|Hierdie waarde is te kort. Dit moet {{ limit }} karakters of meer wees.","This value should not be blank.":"Hierdie waarde moet nie leeg wees nie.","This value should not be null.":"Hierdie waarde moet nie nul wees nie.","This value should be null.":"Hierdie waarde moet nul wees.","This value is not valid.":"Hierdie waarde is nie geldig nie.","This value is not a valid time.":"Hierdie waarde is nie 'n geldige tyd nie.","This value is not a valid URL.":"Hierdie waarde is nie 'n geldige URL nie.","The two values should be equal.":"Die twee waardes moet gelyk wees.","The file is too large. Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"Die l\u00eaer is te groot. Toegelaat maksimum grootte is {{ limit }} {{ suffix }}.","The file is too large.":"Die l\u00eaer is te groot.","The file could not be uploaded.":"Die l\u00eaer kan nie opgelaai word nie.","This value should be a valid number.":"Hierdie waarde moet 'n geldige nommer wees.","This file is not a valid image.":"Hierdie l\u00eaer is nie 'n geldige beeld nie.","This is not a valid IP address.":"Hierdie is nie 'n geldige IP-adres nie.","This value is not a valid language.":"Hierdie waarde is nie 'n geldige taal nie.","This value is not a valid locale.":"Hierdie waarde is nie 'n geldige land instelling nie.","This value is not a valid country.":"Hierdie waarde is nie 'n geldige land nie.","This value is already used.":"Hierdie waarde word reeds gebruik.","The size of the image could not be detected.":"Die grootte van die beeld kon nie opgespoor word nie.","The image width is too big ({{ width }}px). Allowed maximum width is {{ max_width }}px.":"Die beeld breedte is te groot ({{ width }}px). Toegelaat maksimum breedte is {{ max_width }}px.","The image width is too small ({{ width }}px). Minimum width expected is {{ min_width }}px.":"Die beeld breedte is te klein ({{ width }}px). Minimum breedte verwag is {{ min_width }}px.","The image height is too big ({{ height }}px). Allowed maximum height is {{ max_height }}px.":"Die beeld hoogte is te groot ({{ height }}px). Toegelaat maksimum hoogte is {{ max_height }}px.","The image height is too small ({{ height }}px). Minimum height expected is {{ min_height }}px.":"Die beeld hoogte is te klein ({{ height }}px). Minimum hoogte verwag is {{ min_height }}px.","This value should be the user current password.":"Hierdie waarde moet die huidige wagwoord van die gebruiker wees.","This value should have exactly {{ limit }} character.|This value should have exactly {{ limit }} characters.":"Hierdie waarde moet presies {{ limit }} karakter wees.|Hierdie waarde moet presies {{ limit }} karakters wees.","The file was only partially uploaded.":"Die l\u00eaer is slegs gedeeltelik opgelaai.","No file was uploaded.":"Geen l\u00eaer is opgelaai nie.","No temporary folder was configured in php.ini.":"Geen tydelike l\u00eaer is ingestel in php.ini nie.","Cannot write temporary file to disk.":"Kan nie tydelike l\u00eaer skryf op skyf nie.","A PHP extension caused the upload to fail.":"'n PHP-uitbreiding veroorsaak die oplaai van die l\u00eaer om te misluk.","This collection should contain {{ limit }} element or more.|This collection should contain {{ limit }} elements or more.":"Hierdie versameling moet {{ limit }} element of meer bevat.|Hierdie versameling moet {{ limit }} elemente of meer bevat.","This collection should contain {{ limit }} element or less.|This collection should contain {{ limit }} elements or less.":"Hierdie versameling moet {{ limit }} element of minder bevat.|Hierdie versameling moet {{ limit }} elemente of meer bevat.","This collection should contain exactly {{ limit }} element.|This collection should contain exactly {{ limit }} elements.":"Hierdie versameling moet presies {{ limit }} element bevat.|Hierdie versameling moet presies {{ limit }} elemente bevat.","Invalid card number.":"Ongeldige kredietkaart nommer.","Unsupported card type or invalid card number.":"Nie-ondersteunde tipe kaart of ongeldige kredietkaart nommer."}}}
}