File: calcul/js/translations/validators/cy.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/validators/cy.json  >  Download  
File: calcul/js/translations/validators/cy.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 5,919 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
    "translations": {"cy":{"validators":{"This value should be false.":"Dylid bod y gwerth hwn yn ffug.","This value should be true.":"Dylid bod y gwerth hwn yn wir.","This value should be of type {{ type }}.":"Dylid bod y gwerth hwn bod o fath {{ type }}.","This value should be blank.":"Dylid bod y gwerth hwn yn wag.","The value you selected is not a valid choice.":"Nid yw'r gwerth \u00e2 ddewiswyd yn ddilys.","You must select at least {{ limit }} choice.|You must select at least {{ limit }} choices.":"Rhaid dewis o leiaf {{ limit }} opsiwn.","You must select at most {{ limit }} choice.|You must select at most {{ limit }} choices.":"Rhaid dewis dim mwy na {{ limit }} opsiwn.","One or more of the given values is invalid.":"Mae un neu fwy o'r gwerthoedd a roddwyd yn annilys.","This field was not expected.":"Nid oedd disgwyl y maes hwn.","This field is missing.":"Mae'r maes hwn ar goll.","This value is not a valid date.":"Nid yw'r gwerth yn ddyddiad dilys.","This value is not a valid datetime.":"Nid yw'r gwerth yn datetime dilys.","This value is not a valid email address.":"Nid yw'r gwerth yn gyfeiriad ebost dilys.","The file could not be found.":"Ni ddarganfyddwyd y ffeil.","The file is not readable.":"Ni ellir darllen y ffeil.","The file is too large ({{ size }} {{ suffix }}). Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"Mae'r ffeil yn rhy fawr ({{ size }} {{ suffix }}). Yr uchafswm \u00e2 ganiateir yw {{ limit }} {{ suffix }}.","The mime type of the file is invalid ({{ type }}). Allowed mime types are {{ types }}.":"Nid yw math mime y ffeil yn ddilys ({{ type }}). Dyma'r mathau \u00e2 ganiateir {{ types }}.","This value should be {{ limit }} or less.":"Dylai'r gwerth hwn fod yn {{ limit }} neu lai.","This value is too long. It should have {{ limit }} character or less.|This value is too long. It should have {{ limit }} characters or less.":"Mae'r gwerth hwn rhy hir. Dylai gynnwys {{ limit }} nodyn cyfrifiadurol neu lai.","This value should be {{ limit }} or more.":"Dylai'r gwerth hwn fod yn {{ limit }} neu fwy.","This value is too short. It should have {{ limit }} character or more.|This value is too short. It should have {{ limit }} characters or more.":"Mae'r gwerth hwn yn rhy fyr. Dylai gynnwys {{ limit }} nodyn cyfrifiadurol neu fwy.","This value should not be blank.":"Ni ddylai'r gwerth hwn fod yn wag.","This value should not be null.":"Ni ddylai'r gwerth hwn fod yn null.","This value should be null.":"Dylai'r gwerth fod yn null.","This value is not valid.":"Nid yw'r gwerth hwn yn ddilys.","This value is not a valid time.":"Nid yw'r gwerth hwn yn amser dilys.","This value is not a valid URL.":"Nid yw'r gwerth hwn yn URL dilys.","The two values should be equal.":"Rhaid i'r ddau werth fod yn gyfystyr a'u gilydd.","The file is too large. Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"Mae'r ffeil yn rhy fawr. Yr uchafswm \u00e2 ganiateir yw {{ limit }} {{ suffix }}.","The file is too large.":"Mae'r ffeil yn rhy fawr.","The file could not be uploaded.":"Methwyd ag uwchlwytho'r ffeil.","This value should be a valid number.":"Dylai'r gwerth hwn fod yn rif dilys.","This file is not a valid image.":"Nid yw'r ffeil hon yn ddelwedd dilys.","This is not a valid IP address.":"Nid yw hwn yn gyfeiriad IP dilys.","This value is not a valid language.":"Nid yw'r gwerth hwn yn iaith ddilys.","This value is not a valid locale.":"Nid yw'r gwerth hwn yn locale dilys.","This value is not a valid country.":"Nid yw'r gwerth hwn yn wlad dilys.","This value is already used.":"Mae'r gwerth hwn eisoes yn cael ei ddefnyddio.","The size of the image could not be detected.":"Methwyd \u00e2 darganfod maint y ddelwedd.","The image width is too big ({{ width }}px). Allowed maximum width is {{ max_width }}px.":"Mae lled y ddelwedd yn rhy fawr ({{ width }}px). Y lled mwyaf \u00e2 ganiateir yw {{ max_width }}px.","The image width is too small ({{ width }}px). Minimum width expected is {{ min_width }}px.":"Mae lled y ddelwedd yn rhy fach ({{ width }}px). Y lled lleiaf \u00e2 ganiateir yw {{ min_width }}px.","The image height is too big ({{ height }}px). Allowed maximum height is {{ max_height }}px.":"Mae uchder y ddelwedd yn rhy fawr ({{ width }}px). Yr uchder mwyaf \u00e2 ganiateir yw {{ max_height }}px.","The image height is too small ({{ height }}px). Minimum height expected is {{ min_height }}px.":"Mae uchder y ddelwedd yn rhy fach ({{ width }}px). Yr uchder lleiaf \u00e2 ganiateir yw {{ min_height }}px.","This value should be the user current password.":"Dylaid bod y gwerth hwn yn gyfrinair presenol y defnyddiwr.","This value should have exactly {{ limit }} character.|This value should have exactly {{ limit }} characters.":"Dylai'r gwerth hwn fod yn union {{ limit }} nodyn cyfrifiadurol o hyd.","The file was only partially uploaded.":"Dim ond rhan o'r ffeil ag uwchlwythwyd.","No file was uploaded.":"Ni uwchlwythwyd unrhyw ffeil.","No temporary folder was configured in php.ini.":"Nid oes ffolder dros-dro wedi'i gosod yn php.ini.","Cannot write temporary file to disk.":"Methwyd ag ysgrifennu'r ffeil dros-dro ar ddisg.","A PHP extension caused the upload to fail.":"Methwyd ag uwchlwytho oherwydd ategyn PHP.","This collection should contain {{ limit }} element or more.|This collection should contain {{ limit }} elements or more.":"Dylai'r casgliad hwn gynnwys {{ limit }} elfen neu fwy.","This collection should contain {{ limit }} element or less.|This collection should contain {{ limit }} elements or less.":"Dylai'r casgliad hwn gynnwys {{ limit }} elfen neu lai.","This collection should contain exactly {{ limit }} element.|This collection should contain exactly {{ limit }} elements.":"Dylai'r casgliad hwn gynnwys union {{ limit }} elfen.","Invalid card number.":"Nid oedd rhif y cerdyn yn ddilys.","Unsupported card type or invalid card number.":"Unai ni dderbynir y math yna o gerdyn, neu nid yw rhif y cerdyn yn ddilys."}}}
}
For more information send a message to info at phpclasses dot org.