File: calcul/js/translations/validators/eu.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of eureka2  >  G6K  >  calcul/js/translations/validators/eu.json  >  Download  
File: calcul/js/translations/validators/eu.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: G6K
Generate simulator tools to perform calculations
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 9,751 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
    "translations": {"eu":{"validators":{"This value should be false.":"Balio hau faltsua izan beharko litzateke.","This value should be true.":"Balio hau egia izan beharko litzateke.","This value should be of type {{ type }}.":"Balio hau {{ type }} motakoa izan beharko litzateke.","This value should be blank.":"Balio hau hutsik egon beharko litzateke.","The value you selected is not a valid choice.":"Hautatu duzun balioa ez da aukera egoki bat.","You must select at least {{ limit }} choice.|You must select at least {{ limit }} choices.":"Gutxienez aukera {{ limit }} hautatu behar duzu.|Gutxienez {{ limit }} aukera hautatu behar dituzu.","You must select at most {{ limit }} choice.|You must select at most {{ limit }} choices.":"Gehienez aukera {{ limit }} hautatu behar duzu.|Gehienez {{ limit }} aukera hautatu behar dituzu.","One or more of the given values is invalid.":"Emandako balioetatik gutxienez bat ez da egokia.","This field was not expected.":"Eremu hau ez zen espero.","This field is missing.":"Eremu hau falta da.","This value is not a valid date.":"Balio hau ez da data egoki bat.","This value is not a valid datetime.":"Balio hau ez da data-ordu egoki bat.","This value is not a valid email address.":"Balio hau ez da posta elektroniko egoki bat.","The file could not be found.":"Ezin izan da fitxategia aurkitu.","The file is not readable.":"Fitxategia ez da irakurgarria.","The file is too large ({{ size }} {{ suffix }}). Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"Fitxategia handiegia da ({{ size }} {{ suffix }}). Baimendutako tamaina handiena {{ limit }} {{ suffix }} da.","The mime type of the file is invalid ({{ type }}). Allowed mime types are {{ types }}.":"Fitxategiaren mime mota ez da egokia ({{ type }}). Hauek dira baimendutako mime motak: {{ types }}.","This value should be {{ limit }} or less.":"Balio hau gehienez {{ limit }} izan beharko litzateke.","This value is too long. It should have {{ limit }} character or less.|This value is too long. It should have {{ limit }} characters or less.":"Balio hau luzeegia da. Gehienez karaktere {{ limit }} eduki beharko luke.|Balio hau luzeegia da. Gehienez {{ limit }} karaktere eduki beharko lituzke.","This value should be {{ limit }} or more.":"Balio hau gutxienez {{ limit }} izan beharko litzateke.","This value is too short. It should have {{ limit }} character or more.|This value is too short. It should have {{ limit }} characters or more.":"Balio hau motzegia da. Karaktere {{ limit }} gutxienez eduki beharko luke.|Balio hau motzegia da. Gutxienez {{ limit }} karaktere eduki beharko lituzke.","This value should not be blank.":"Balio hau ez litzateke hutsik egon behar.","This value should not be null.":"Balio hau ez litzateke nulua izan behar.","This value should be null.":"Balio hau nulua izan beharko litzateke.","This value is not valid.":"Balio hau ez da egokia.","This value is not a valid time.":"Balio hau ez da ordu egoki bat.","This value is not a valid URL.":"Balio hau ez da baliabideen kokatzaile uniforme (URL) egoki bat.","The two values should be equal.":"Bi balioak berdinak izan beharko lirateke.","The file is too large. Allowed maximum size is {{ limit }} {{ suffix }}.":"Fitxategia handiegia da. Baimendutako tamaina handiena {{ limit }} {{ suffix }} da.","The file is too large.":"Fitxategia handiegia da.","The file could not be uploaded.":"Ezin izan da fitxategia igo.","This value should be a valid number.":"Balio hau zenbaki egoki bat izan beharko litzateke.","This file is not a valid image.":"Fitxategi hau ez da irudi egoki bat.","This is not a valid IP address.":"Honako hau ez da IP helbide egoki bat.","This value is not a valid language.":"Balio hau ez da hizkuntza egoki bat.","This value is not a valid locale.":"Balio hau ez da kokapen egoki bat.","This value is not a valid country.":"Balio hau ez da herrialde egoki bat.","This value is already used.":"Balio hau jadanik erabilia izan da.","The size of the image could not be detected.":"Ezin izan da irudiaren tamaina detektatu.","The image width is too big ({{ width }}px). Allowed maximum width is {{ max_width }}px.":"Irudiaren zabalera handiegia da ({{ width }}px). Onartutako gehienezko zabalera {{ max_width }}px dira.","The image width is too small ({{ width }}px). Minimum width expected is {{ min_width }}px.":"Irudiaren zabalera txikiegia da ({{ width }}px). Onartutako gutxieneko zabalera {{ min_width }}px dira.","The image height is too big ({{ height }}px). Allowed maximum height is {{ max_height }}px.":"Irudiaren altuera handiegia da ({{ height }}px). Onartutako gehienezko altuera {{ max_height }}px dira.","The image height is too small ({{ height }}px). Minimum height expected is {{ min_height }}px.":"Irudiaren altuera txikiegia da ({{ height }}px). Onartutako gutxieneko altuera {{ min_height }}px dira.","This value should be the user current password.":"Balio hau uneko erabiltzailearen pasahitza izan beharko litzateke.","This value should have exactly {{ limit }} character.|This value should have exactly {{ limit }} characters.":"Balio honek zehazki karaktere {{ limit }} izan beharko luke.|Balio honek zehazki {{ limit }} karaktere izan beharko lituzke.","The file was only partially uploaded.":"Fitxategiaren zati bat bakarrik igo da.","No file was uploaded.":"Ez da fitxategirik igo.","No temporary folder was configured in php.ini.":"Ez da aldi baterako karpetarik konfiguratu php.ini fitxategian.","Cannot write temporary file to disk.":"Ezin izan da aldi baterako fitxategia diskoan idatzi.","A PHP extension caused the upload to fail.":"PHP luzapen batek igoeraren hutsa eragin du.","This collection should contain {{ limit }} element or more.|This collection should contain {{ limit }} elements or more.":"Bilduma honek gutxienez elementu {{ limit }} eduki beharko luke.|Bilduma honek gutxienez {{ limit }} elementu eduki beharko lituzke.","This collection should contain {{ limit }} element or less.|This collection should contain {{ limit }} elements or less.":"Bilduma honek gehienez elementu {{ limit }} eduki beharko luke.|Bilduma honek gehienez {{ limit }} elementu eduki beharko lituzke.","This collection should contain exactly {{ limit }} element.|This collection should contain exactly {{ limit }} elements.":"Bilduma honek zehazki elementu {{ limit }} eduki beharko luke.|Bilduma honek zehazki {{ limit }} elementu eduki beharko lituzke.","Invalid card number.":"Txartel zenbaki baliogabea.","Unsupported card type or invalid card number.":"Txartel mota onartezina edo txartel zenbaki baliogabea.","This is not a valid International Bank Account Number (IBAN).":"Hau ez da baliozko banku internazionaleko kontu zenbaki (IBAN) bat.","This value is not a valid ISBN-10.":"Balio hau ez da onartutako ISBN-10 bat.","This value is not a valid ISBN-13.":"Balio hau ez da onartutako ISBN-13 bat.","This value is neither a valid ISBN-10 nor a valid ISBN-13.":"Balio hau ez da onartutako ISBN-10 edo ISBN-13 bat.","This value is not a valid ISSN.":"Balio hau ez da onartutako ISSN bat.","This value is not a valid currency.":"Balio hau ez da baliozko moneta bat.","This value should be equal to {{ compared_value }}.":"Balio hau {{ compared_value }}-(r)en berbera izan beharko litzateke.","This value should be greater than {{ compared_value }}.":"Balio hau {{ compared_value }} baino handiagoa izan beharko litzateke.","This value should be greater than or equal to {{ compared_value }}.":"Balio hau {{ compared_value }}-(r)en berdina edota handiagoa izan beharko litzateke.","This value should be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.":"Balio hau {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}-(r)en berbera izan beharko litzateke.","This value should be less than {{ compared_value }}.":"Balio hau {{ compared_value }} baino txikiagoa izan beharko litzateke.","This value should be less than or equal to {{ compared_value }}.":"Balio hau {{ compared_value }}-(r)en berdina edota txikiagoa izan beharko litzateke.","This value should not be equal to {{ compared_value }}.":"Balio hau ez litzateke {{ compared_value }}-(r)en berdina izan behar.","This value should not be identical to {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}.":"Balio hau ez litzateke {{ compared_value_type }} {{ compared_value }}-(r)en berbera izan behar.","This form should not contain extra fields.":"Formulario honek ez luke aparteko eremurik eduki behar.","The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.":"Igotako fitxategia handiegia da. Mesedez saiatu fitxategi txikiago bat igotzen.","The CSRF token is invalid.":"CSRF tokena ez da egokia.","fos_user.username.already_used":"Erabiltzaile izena hori erabiltzen da dagoeneko","fos_user.username.blank":"Sartu erabiltzaile izena mesedez","fos_user.username.short":"[-Inf,Inf]Erabiltzaile izena motzegia da","fos_user.username.long":"[-Inf,Inf]Erabiltzaile izena luzeegia da","fos_user.email.already_used":"E-posta helbide hori erabiltzen da dagoeneko","fos_user.email.blank":"Sarty E-posta helbidea mesedez","fos_user.email.short":"[-Inf,Inf]E-posta helbidea motzegia da","fos_user.email.long":"[-Inf,Inf]E-posta helbidea luzeegia da","fos_user.email.invalid":"E-posta helbidea ez da zuzena","fos_user.password.blank":"Sartu pasahitza mesedez","fos_user.password.short":"[-Inf,Inf]Pasahitza motzegia da","fos_user.password.mismatch":"Bi pasahitzek ez dute bat egiten","fos_user.new_password.blank":"Sartu pasahitz berria mesedez","fos_user.new_password.short":"[-Inf,Inf]Pasahitz berria motzegia da","fos_user.current_password.invalid":"Sartutako pasahitza ez da baliagarria","fos_user.group.blank":"Sartu izena mesedez","fos_user.group.short":"[-Inf,Inf]Izena motzegia da","fos_user.group.long":"[-Inf,Inf]Izena luzeegia da"}}}
}
For more information send a message to info at phpclasses dot org.