PHP Classes

File: ignore_cs.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of zinsou A.A.E.Moďse   PHP Lazy Copy Summary Text   ignore_cs.txt   Download  
File: ignore_cs.txt
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: config
Class: PHP Lazy Copy Summary Text
Parse text copy to extract most relevant phrases
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 1,588 bytes
 

Contents

Class file image Download
aby abych abychom abys abyste ani atd a?koliv ani?by bez beze bych byl byla byli bylo bys byste být cca co? ?asto ?astý ?astým ?astými ?ast?ji ?ast?j?í ?ast?j?ím ?ast?j?ímu ?ím? dají dal dala dali dal?í dal?ím dal?ímu dál dále dáme dáte dá? jeho jejich její jejím jejími jsem jsme jsou jste kam kde kdo kdy komu která které kterém kterému kterým kterými kým mají mají mezi mohou mohu mojím museli musí musím musíme musíte musí? mám máme máme máte máte mých mým mými m?li nad na?e na?imi na?ím nebo nebyl nebyla nebyli nejlep?í nejlépe nejnov?j?í nejrad?ji nejsem nejsi nejsme nejsnadn?j?í nejsnadn?j?ím nejsnadn?j?ímu nejsou nejste nejvy??í nejvíce není není nová nové nového novému nový novým novými ná? ona oni ono plná plné plném plnému plný pln? pod podle prakticky proto proto?e pro? p?edev?ím p?íli? rad?ji rad?i rád ráda san??í snad snadno snadnému snadný snadným snadnými snadn? snadn?ji snadn?j?í svojí své svého svému svými tak takto tak?e tam tamhle tato ten tento této t?ch t?mi t?mito t?mto tím tímto toho tohoto tomu tomuto tomuhle toto tvoje tvojím tvého tvému tvými tv?j va?e va?emu va?im va?ím vysoce vysoká vysoké vysoký vy??í vá? více v?etn? v?e v?echen v?echna v?echny v?em v?ím zdaleka zhruba