PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: View/Users/index.ctp

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  View/Users/index.ctp  >  Download  
File: View/Users/index.ctp
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example script
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 2,810 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
<?php
echo $this->Html->meta(
       
'description', 'Spoznajte nove osebe v va?i okolici za dru?enje, zmenke, resno zvezo ali avanturo. Brezpla?no in enostavno na zmenkarije Pingvin?ek zasebni stiki.'
);
?>

<div class="span-19 landingpage">
    <h1>Najenostavnej?i na?in spoznavanja novih oseb v va?i okolici!</h1>
   
    <div id="fb-root"></div>
    <script>(function(d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s); js.id = id;
        js.src = "//connect.facebook.net/sl_SI/all.js#xfbml=1&appId=344543705578963";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

    <!-- Place this tag after the last +1 button tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'sl'};

    (function() {
        var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
        po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    })();
    </script>

    <p>
    <div class="fb-like" data-layout="button_count" style="margin-left: 20px;" data-href="http://www.pingvincek.com" data-send="true" data-width="340" data-show-faces="false"></div>
    <div class="g-plusone" data-size="medium"></div>
</p>
<p>Prijavite se in takoj pri?nite s spoznavanjem novih prijateljev v va?i okolici. Poi??ite partnerja za zmenke, resno zvezo ali katero drugo aktivnost. </p>
<p>
<center><?php echo $this->Html->link($this->Html->image('pridruzi-se.png'), array('controller' => 'users', 'action' => 'register'), array('escape' => false)); ?></center>
</p>
</div>

<div class="span-9 append-1 landingpage">
    <h2>Iskanje oseb</h2>
    <p>
        <?php echo $this->Html->image('1338641673_web_search.png', array('align' => 'left')); ?>
Sami dolo?ite, koliko oddaljene osebe od va?ega kraja boste iskali. Ali jih ?elite iskati samo v va?i bli?ini ali po celotni Sloveniji - odlo?itev je va?a.
    </p>
</div>

<div class="span-9 last landingpage">
    <h2>Zasebna sporo?ila</h2>
    <p>
        <?php echo $this->Html->image('1338641714_message2.png', array('align' => 'left')); ?>
Osebi, ki vam je v?e?, lahko po?ljete zasebno sporo?ilo in tako pri?nete s spoznavanjem.
    </p>
</div>

<div class="span-9 append-1 landingpage">
    <h2>Samo prave identitete</h2>
    <p>
        <?php echo $this->Html->image('1338641567_identity.png', array('align' => 'left')); ?>
Vse la?ne profile odstranimo takoj, ko jih zasledimo.
    </p>
</div>

<div class="span-9 last landingpage">
    <h2>Brezpla?no</h2>
    <p>
        <?php echo $this->Html->image('1338641525_sign_free.png', array('align' => 'left')); ?>
Uporaba na?e spletne strani za zasebne stike je popolnoma brezpla?na.
    </p>
</div>