PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: View/Users/register.ctp

Recommend this page to a friend!
  Classes of Andraž  >  pingvincek  >  View/Users/register.ctp  >  Download  
File: View/Users/register.ctp
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example script
Class: pingvincek
Manage a site for organizing dates between people
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 3,614 bytes
 

 

Contents

Class file image Download
<?php
echo $this->Html->meta(
       
'description', 'V kolikor ?elite pri?eti spoznavati nove osebe, se morate prijaviti na strani. Ne skrbite, va?ega elektronskega naslova ne bomo zlorabili.'
);
?>

<div class="span-19">
    <h1>Podatki za prijavo</h1>
    <p>Izpolnite spodnja polja in pri?nite s spoznavanjem novih prijateljev!</p>
    <?php
    $this
->Html->script('regions.js', array('inline' => FALSE));
    echo
$this->Form->create('User', array('class' => 'formStyleR', 'action' => 'register'));
    echo
"<p>";
    echo
$this->Form->input('User.username', array('label' => 'E-mail:', 'div' => false, 'between' => '<br>', 'error' => false, 'class' => 'text'));
    echo
$this->Form->error('User.username', null, array('wrap' => 'em', 'class' => 'error-message'));
    echo
"<br>";
    echo
'<span style="font-style: italic;">Va? e-mail naslov ne bo nikoli objavljen! Potrebujemo ga, da vam po?ljemo geslo za prijavo, ter vas obve??amo o novih zasebnih sporo?ilih.</span>';
    echo
"<br>";
    echo
"<br>";
    echo
$this->Form->input('User.nickName', array('label' => 'Vzdevek:', 'div' => false, 'between' => '<br>', 'error' => false, 'class' => 'text'));
    echo
$this->Form->error('User.nickName', null, array('wrap' => 'em', 'class' => 'error-message'));
    echo
"<br>";
    echo
'<span style="font-style: italic;">Izberite vzdevek, s katerim se ?elite predstavljati ostalim ?lanom strani.</span>';
    echo
"<br>";
    echo
"<br>";
    echo
$this->Form->input('User.gender_id', array('label' => 'Spol:', 'empty' => '', 'div' => false, 'between' => '<br>', 'error' => false, 'class' => 'text'));
    echo
$this->Form->error('User.gender_id', null, array('wrap' => 'em', 'class' => 'error-message'));
    echo
"<br>";
    echo
$this->Form->input('User.birthdate', array('label' => 'Rojstni dan:', 'div' => false, 'between' => '<br>', 'error' => false, 'minYear' => '1910', 'dateFormat' => 'DMY', 'maxYear' => date("Y"), 'class' => 'text'));
    echo
$this->Form->error('User.birthdate', null, array('wrap' => 'em', 'class' => 'error-message'));
    echo
"<br>";
    echo
$this->Form->input('izberiMesto', array('id' => 'IzberiMesto', 'type' => 'text', 'label' => 'Mesto/kraj:', 'div' => false, 'between' => '<br>', 'error' => false, 'class' => 'text'));
    echo
$this->Form->hidden('User.city_id');
    echo
$this->Form->error('User.city_id', null, array('wrap' => 'em', 'class' => 'error-message'));
    echo
"<br>";
    echo
'<span style="font-style: italic;">Vpi?ite prve tri ?rke mesta/kraja iz katerega prihajate, ter izberite pravilen zadetek iz seznama, ki se bo pojavil.</span>';
    echo
"<br>";
    echo
"<br>";
    echo
$this->Form->button('Pridru?i se', array('type' => 'submit'));
    echo
$this->Form->button('Po?isti polja', array('type' => 'reset'));
    echo
$this->Form->end();
    echo
"</p>";
   
?>
</div>

<style>
    .ui-autocomplete-loading { background: white url('<?php echo $this->webroot; ?>img/ui-anim_basic_16x16.gif') right center no-repeat; }
</style>

<script>
    $(document).ready(function()
    {
        $( "#IzberiMesto" ).autocomplete(
        {
            source: "<?php echo $this->Html->url(array('controller' => 'users', 'action' => 'listcities')); ?>",
            minLength: 3,
            autoFocus: true,
            focus: function(event, ui)
            {
                $("#IzberiMesto").val(ui.item.label);
                $("#UserCityId").val(ui.item.value);
                return false;
            },
            select: function(event, ui)
            {
                $("#UserCityId").val(ui.item.value);
                this.value = ui.item.label;
                return false;
            }
        });
    });
</script>