File: vault/lang/lang.sv.fe.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  CIDRAM  >  vault/lang/lang.sv.fe.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.sv.fe.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CIDRAM
Check if an IP address is a bad source of traffic
Author: By
Last change: L10N patch.
L10N patch.

- This commit adds *partial* internal language support for Latvian, Polish,
and Tamil (thank you to naveen17797 for the Tamil translations). Will
sync it all up with the other translations when there's time.
- Some minor miscellaneous refactoring/improvement of other L10N data.
Date: 2 years ago
Size: 43,269 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the CIDRAM package.
# Homepage: https://cidram.github.io/
#
# CIDRAM COPYRIGHT 2016 and beyond by Caleb Mazalevskis (Maikuolan).
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Swedish language data for the front-end (last modified: 2019.09.17).
##/

Extended Description Bypasses: "Standard bypass-filen som normalt ingår i huvudpaketet."
Extended Description Chart.js: "Gör det möjligt för framsidan att generera cirkeldiagram.<br /><a href="https://github.com/chartjs/Chart.js">Chart.js</a> är tillgängligt via <a href="https://opensource.org/licenses/MIT">MIT license</a>."
Extended Description IPv4-Bogons: "Blockerar bogon/martian CIDRer."
Extended Description IPv4-ISPs: "Blockerar farliga och spammiga internetleverantörer."
Extended Description IPv4-Other: "Blockerar CIDRer för proxytjänster, VPNer och andra diverse oönskade tjänster."
Extended Description IPv4: "Blockerar oönskade molntjänster och icke-mänskliga ändpunkter."
Extended Description IPv6-Bogons: "Blockerar bogon/martian CIDRer."
Extended Description IPv6-ISPs: "Blockerar farliga och spammiga internetleverantörer."
Extended Description IPv6-Other: "Blockerar CIDRer för proxytjänster, VPNer och andra diverse oönskade tjänster."
Extended Description IPv6: "Blockerar oönskade molntjänster och icke-mänskliga ändpunkter."
Extended Description PHPMailer: "Krävs för att använda någon funktionalitet som involverar att skicka e-post.<br /><a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer">PHPMailer</a> är tillgängligt via <a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/blob/master/LICENSE">LGPLv2.1</a>-licensen."
Extended Description flags.css: "Lägger flaggsupport till loggar sidan i frontenden."
Extended Description module_abuseipdb.php: "Blockerar förfrågningar från IP-adresser som listas på AbuseIPDB."
Extended Description module_badhosts.php: "Blockar värdar som ofta används av spammare, hackare och andra skändlig enheter."
Extended Description module_badhosts_isps.php: "Blockerar värdar som tillhör internetleverantörer som ofta används av spammare, hackare och andra skändlig enheter."
Extended Description module_badtlds.php: "Blockerar värdar som tillhör toppdomäner som ofta används av spammare, hackare och andra skändlig enheter."
Extended Description module_botua.php: "Blockerar användaragenter associerade med oönskade bots och nöjesaktivitet."
Extended Description module_cookies.php: "Ger vissa begränsade skydd mot farliga kakor."
Extended Description module_extras.php: "Ger vissa begränsade skydd mot olika angreppsvektorer som vanligen används i förfrågningar."
Extended Description module_refspam.php: "Blockering baserat på referensspam ger i allmänhet ingen meningsfull säkerhetsfördel, men i vissa fall kan det vara användbart för vissa användare, för att samla in mer information om förfrågningar och för att kunna rapportera det."
Extended Description module_sfs.php: "Skyddar registrerings och inloggningssidor mot IP-adresser som listas av SFS."
Name Bypasses: "Standard signatur bypasses."
Name IPv4-Bogons: "IPv4 (bogons)."
Name IPv4-ISPs: "IPv4 (spammiga internetleverantörer)."
Name IPv4-Other: "IPv4 (proxytjänster, VPNer, osv)."
Name IPv4: "IPv4 (molntjänster och värdtjänster)."
Name IPv6-Bogons: "IPv6 (bogons)."
Name IPv6-ISPs: "IPv6 (spammiga internetleverantörer)."
Name IPv6-Other: "IPv6 (proxytjänster, VPNer, osv)."
Name IPv6: "IPv6 (molntjänster och värdtjänster)."
Name compat_bunnycdn.php: "BunnyCDN-kompatibilitetsmodul"
Name module_abuseipdb.php: "AbuseIPDB modul"
Name module_badhosts.php: "Dåliga värdar blockeringsmodul"
Name module_badhosts_isps.php: "Dåliga värdar blockeringsmodul (internetleverantörer)"
Name module_badtlds.php: "Dåliga toppdomäner blockeringsmodul"
Name module_baidublocker.php: "Baidu blockeringsmodul"
Name module_botua.php: "Valfri användaragentmodul"
Name module_cookies.php: "Valfri cookieskannermodul"
Name module_extras.php: "Valfri säkerhetstillbehörsmodul"
Name module_refspam.php: "Referensspam-modul"
Name module_sfs.php: "Stop Forum Spam modul"
Name module_ua.php: "Tom UA-blockeringsmodul"
Name module_yandexblocker.php: "Yandex blockeringsmodul"
bNav_home_logout: "<a href="?">Hem</a> | <a href="?cidram-page=logout">Logga Ut</a>"
bNav_logout: "<a href="?cidram-page=logout">Logga Ut</a>"
config_PHPMailer_add_reply_to_address: "Svaradressen att citera när du skickar e-post via SMTP."
config_PHPMailer_add_reply_to_name: "Svarnamnet att citera när du skickar e-post via SMTP."
config_PHPMailer_enable_two_factor: "Detta direktiv bestämmer huruvida du ska använda 2FA för frontend-konton."
config_PHPMailer_event_log: "En fil för att logga alla händelser i förhållande till PHPMailer. Ange ett filnamn, eller lämna tomt för att inaktivera."
config_PHPMailer_host: "Den SMTP-värd som används för utgående e-post."
config_PHPMailer_password: "Lösenordet som ska användas när du skickar e-post via SMTP."
config_PHPMailer_port: "Portnumret som ska användas för utgående e-post. Standard = 587."
config_PHPMailer_set_from_address: "Avsändarens adress att citera när du skickar e-post via SMTP."
config_PHPMailer_set_from_name: "Avsändarens namn för att citera när du skickar e-post via SMTP."
config_PHPMailer_skip_auth_process: "Genom att ställa in detta direktiv till <code>true</code> instrueras PHPMailer att hoppa över den normala autentiseringsprocessen som normalt uppstår när du skickar e-post via SMTP. Detta bör undvikas, för att hoppa över den här processen kan avslöja utgående e-post till MITM-attacker, men kan vara nödvändigt i fall där denna process hindrar PHPMailer från att ansluta till en SMTP-server."
config_PHPMailer_smtp_auth: "Detta direktiv bestämmer huruvida du ska autentisera SMTP-sessioner (borde normalt lämna det här ensam)."
config_PHPMailer_smtp_secure: "Protokollet som ska användas när du skickar e-post via SMTP (TLS eller SSL)."
config_PHPMailer_username: "Användarnamnet som ska användas när du skickar e-post via SMTP."
config_experimental: "Instabil/Experimentell!"
config_general_allow_gethostbyaddr_lookup: "Tillåt gethostbyaddr-uppslag när UDP är otillgänglig? True = Ja [Standard]; False = Nej."
config_general_ban_override: "Åsidosätta "forbid_on_block" när "infraction_limit" överskrids? När det åsidosätter: Blockerade förfrågningar returnerar en tom sida (mallfiler används inte). 200 = Åsidosätta inte [Standard]. Andra värden är desamma som tillgängliga värden för "forbid_on_block"."
config_general_default_algo: "Definierar vilken algoritm som ska användas för alla framtida lösenord och sessioner. Alternativ: PASSWORD_DEFAULT (standard), PASSWORD_BCRYPT, PASSWORD_ARGON2I (kräver PHP &gt;= 7.2.0)."
config_general_default_dns: "En komma-avgränsad lista över DNS-servrar som ska användas för värdnamnssökningar. Standard = "8.8.8.8,8.8.4.4" (Google DNS). VARNING: Ändra inte detta om du inte vet vad du gör!"
config_general_disable_frontend: "Inaktivera front-end tillgång? Front-end tillgång kan göra CIDRAM mer hanterbar, men kan också vara en potentiell säkerhetsrisk. Det rekommenderas att hantera CIDRAM via back-end när det är möjligt, men front-end tillgång tillhandahålls när det inte är möjligt. Håll det inaktiverat om du inte behöver det. False = Aktivera front-end tillgång; True = Inaktivera front-end tillgång [Standard]."
config_general_disable_webfonts: "Inaktivera webbfonter? True = Ja [Standard]; False = Nej."
config_general_disabled_channels: "Detta kan användas för att förhindra att CIDRAM använder särskilda kanaler när man skickar förfrågningar (t.ex., när man uppdaterar, när man hämtar komponentmetadata, osv)."
config_general_emailaddr: "Om du vill, kan du ange en e-postadress här för att kunna ges till användare när de är blockerade, för att de ska kunna användas som kontaktpunkt för stöd och/eller hjälp till om de blockeras av misstag eller fel. VARNING: Alla e-postadresser du tillhandahåller här kommer säkert att förvärvas av spamrobotar och skrapor medan de används här, och så, det rekommenderas starkt att om du väljer att tillhandahålla en e-postadress här, så ser du till att e-postadressen du tillhandahåller här är en engångsadress och/eller en adress som du inte har något emot att bli spamad (med andra ord, vill du antagligen inte använda dina primära personliga eller primära företags e-postadresser)."
config_general_emailaddr_display_style: "Hur skulle du föredra att e-postadressen ska presenteras för användarna?"
config_general_empty_fields: "Hur ska CIDRAM hantera tomma fält vid loggning och visning av blockhändelsesinformation? "include" = Inkludera tomma fält. "omit" = Utelämna tomma fält [standard]."
config_general_forbid_on_block: "Vilket HTTP-statusmeddelande ska CIDRAM skicka när blockering förfrågningar? (För mer information finns i dokumentationen)."
config_general_force_hostname_lookup: "Tvinga värdnamnssökningar? True = Ja; False = Nej [Standard]. Värdnamnssökningar utförs normalt på grundval av nödvändighet, men kan tvingas för alla förfrågningar. Att göra det kan vara användbart som ett medel för att ge mer detaljerad information i loggarna, men kan också ha en något negativ effekt på prestanda."
config_general_frontend_log: "Fil för att logga in alla försök till inloggningar på front-end. Ange ett filnamn, eller lämna tomt för att inaktivera."
config_general_hide_version: "Dölj versionsinformation från loggar och sidoutgång? True = Ja; False = Nej [Standard]."
config_general_ipaddr: "Var hittar du IP-adressen för anslutningsförfrågningar? (Användbar för tjänster som Cloudflare och liknande). Standard = REMOTE_ADDR. VARNING: Ändra inte detta om du inte vet vad du gör!"
config_general_lang: "Ange standardspråk för CIDRAM."
config_general_lang_override: "Lokalisera enligt HTTP_ACCEPT_LANGUAGE när det är möjligt? True = Ja [Standard]; False = Nej."
config_general_log_banned_ips: "Inkludera blockerade förfrågningar från förbjudna IP-adresser i loggfilerna? True = Ja [Standard]; False = Nej."
config_general_log_rotation_action: "Loggrotering begränsar antalet loggfiler som ska existera vid en gång. När nya loggfiler skapas, om det totala antalet loggfiler överstiger den angivna gränsen, den angivna åtgärden kommer att utföras. Du kan ange önskad åtgärd här. Delete = Radera de äldsta loggfilerna, tills gränsen inte längre överskrids. Archive = För det första, arkivera, och sedan radera de äldsta loggfilerna, tills gränsen inte längre överskrids."
config_general_log_rotation_limit: "Loggrotering begränsar antalet loggfiler som ska existera vid en gång. När nya loggfiler skapas, om det totala antalet loggfiler överstiger den angivna gränsen, den angivna åtgärden kommer att utföras. Du kan ange önskad gräns här. Ett värde på 0 kommer att inaktivera loggroteringen."
config_general_log_sanitisation: "När du använder loggningssidan för att visa loggdata, CIDRAM sanerar loggdata innan den visas, för att skydda användare mot XSS-attacker och andra potentiella hot som loggdata kan innehålla. Men som standard, data saneras inte under loggning. Det här är för att säkerställa att loggdata bevaras exakt, för att hjälpa någon heuristisk analys som kan vara nödvändig i framtiden. Men om en användare försöker läsa loggdata med hjälp av externa verktyg, och om dessa externa verktyg inte utför sin egen saneringsprocess, användaren kan utsättas för XSS-attacker. Om det behövs kan du ändra standardbeteendet med det här konfigurationsdirektivet. True = Sanera data när loggar data (uppgifterna bevaras mindre exakt, men XSS-risken är lägre). False = Sanera inte data när loggar data (uppgifterna bevaras mer exakt, men XSS-risken är högre) [Standard]."
config_general_logfile: "Mänsklig läsbar fil för att logga in alla blockerade åtkomstförsök. Ange ett filnamn, eller lämna tomt för att inaktivera."
config_general_logfile_apache: "Apache-stil fil för att logga in alla blockerade åtkomstförsök. Ange ett filnamn, eller lämna tomt för att inaktivera."
config_general_logfile_serialized: "Serialiserad fil för att logga alla blockerade åtkomstförsök. Ange ett filnamn, eller lämna tomt för att inaktivera."
config_general_maintenance_mode: "Aktivera underhållsläge? True = Ja; False = Nej [Standard]. Inaktiverar allt annat än front-end. Ibland användbar för när du uppdaterar dina CMS, frameworks, osv."
config_general_max_login_attempts: "Maximalt antal inloggningsförsök i front-end. Standard = 5."
config_general_numbers: "Hur föredrar du nummer som ska visas? Välj det exempel som är mest korrekt för dig."
config_general_protect_frontend: "Anger om de skydd som normalt tillhandahålls av CIDRAM ska tillämpas på front-end. True = Ja [Standard]; False = Nej."
config_general_search_engine_verification: "Försök att verifiera förfrågningar från sökmotorer? Verifierande sökmotorer ser till att de inte kommer att förbjudas till följd av att infraktionsgräns överskrids (förbjuda sökmotorer från din webbplats kommer vanligtvis att ha en negativ effekt på din sökmotor ranking, SEO, osv). När verifieras kan sökmotorer blockeras som normalt, men kommer inte att förbjudas. När det inte är verifierat, är det möjligt för dem att bli förbjudna till följd av att infraktionsgräns överskrids. Dessutom, sökmotorverifiering ger skydd mot falska sökmotorförfrågningar och mot potentiellt skadliga enheter som maskerar som sökmotorer (sådana förfrågningar kommer att blockeras när sökmotorverifiering är aktiverad). True = Aktivera sökmotorverifiering [Standard]; False = Inaktivera sökmotorverifiering."
config_general_silent_mode: "Ska CIDRAM utföra tyst omdirigering av blockerade åtkomstförsök istället för att visa sidan "Nekat Tillgång"? Om ja, ange platsen för omdirigering av blockerade åtkomstförsök. Om nej, lämna denna variabel tom."
config_general_social_media_verification: "Försök att verifiera sociala medier begäranden? Social media verifiering ger skydd mot falska sociala medier begäranden (sådana förfrågningar kommer att blockeras). True = Aktivera social media verifiering [Standard]; False = Inaktivera social media verifiering."
config_general_statistics: "Spåra statistik för CIDRAM? True = Ja; False = Nej [Standard]."
config_general_time_format: "Datum/tid notationsformat som används av CIDRAM. Ytterligare alternativ kan läggas till på begäran."
config_general_time_offset: "Tidszonen kompenseras i minuter."
config_general_timezone: "Din tidszon."
config_general_truncate: "Avkorta loggfiler när de når en viss storlek? Värdet är den maximala storleken i B/KB/MB/GB/TB som en loggfil kan växa till innan den trunkeras. Standardvärdet på 0KB inaktiverar avkortning (loggfiler kan växa i obestämd tid). Notera: Gäller enskilda loggfiler! Loggfiler storlek anses inte kollektivt."
config_legal_omit_hostname: "Utelämna värdnamn från loggar? True = Ja; False = Nej [Standard]."
config_legal_omit_ip: "Utelämna IP-adresser från loggar? True = Ja; False = Nej [Standard]. Obs: "pseudonymise_ip_addresses" blir överflödigt när "omit_ip" är "true"."
config_legal_omit_ua: "Utelämna användaragenter från loggar? True = Ja; False = Nej [Standard]."
config_legal_privacy_policy: "Adressen till en relevant integritetspolicy som ska visas i sidfoten av genererade sidor. Ange en webbadress, eller lämna tomt för att inaktivera."
config_legal_pseudonymise_ip_addresses: "Pseudonymisera IP-adresser när loggning? True = Ja [Standard]; False = Nej."
config_rate_limiting_allowance_period: "Antalet timmar att spåra användningen. Standard = 0."
config_rate_limiting_max_bandwidth: "Den maximala bandbreddsmängden som tillåts inom tillåten-perioden före hastighetsbegränsar framtida förfrågningar. Ett värde av 0 avaktiverar denna typ av hastighetsbegränsande. Standard = 0KB."
config_rate_limiting_max_requests: "Det maximala antalet förfrågningar som tillåts inom tillåten-perioden före hastighetsbegränsar framtida förfrågningar. Ett värde av 0 avaktiverar denna typ av hastighetsbegränsande. Standard = 0."
config_rate_limiting_precision_ipv4: "Den precision som ska användas för att spåra IPv4-användning. Värdet speglar CIDR-blockstorleken. Ställ in till 32 för bästa precision. Standard = 32."
config_rate_limiting_precision_ipv6: "Den precision som ska användas för att spåra IPv6-användning. Värdet speglar CIDR-blockstorleken. Ställ in till 128 för bästa precision. Standard = 128."
config_recaptcha_api: "Vilket API ska användas? V2 eller Invisible?"
config_recaptcha_expiry: "Antal timmar för att komma ihåg reCAPTCHA-instanser."
config_recaptcha_lockip: "Låsa reCAPTCHA till IP-adresser?"
config_recaptcha_lockuser: "Låsa reCAPTCHA till användare?"
config_recaptcha_logfile: "Logga in alla reCAPTCHA-försök? Om ja, ange det namn som ska användas för loggfilen. Om nej, lämna denna variabel tom."
config_recaptcha_secret: "Detta värde bör motsvara den "secret key" för din reCAPTCHA, som finns i reCAPTCHA-instrumentpanelen."
config_recaptcha_show_cookie_warning: "Inkludera cookievarning? True = Ja [Standard]; False = Nej."
config_recaptcha_signature_limit: "Maximalt antal signaturer får utlösas när en reCAPTCHA-instans ska erbjudas. Standard = 1. Om detta nummer överskrids för en viss begäran, kommer inte en reCAPTCHA-instans att erbjudas."
config_recaptcha_sitekey: "Detta värde bör motsvara den "site key" för din reCAPTCHA, som finns i reCAPTCHA-instrumentpanelen."
config_recaptcha_usemode: "Definierar hur CIDRAM ska använda reCAPTCHA (se dokumentation)."
config_signatures_block_bogons: "Blockera bogon/martian CIDRer? Om du förväntar dig anslutningar till din webbplats från ditt lokala nätverk, från localhost eller från ditt LAN, detta direktiv borde vara false. Om du inte förväntar dig sådana anslutningar, detta direktiv borde vara true."
config_signatures_block_cloud: "Blockera CIDRer identifierade som tillhör webbhotell/molntjänster? Om du använder en API-tjänst från din webbplats eller om du förväntar dig att andra webbplatser ska ansluta till din webbplats, detta direktiv borde vara false. Annars, detta direktiv borde vara true."
config_signatures_block_generic: "Blockera CIDRer rekommenderas generellt för svartlistning? Detta omfattar alla signaturer som inte är markerade som en del av någon av de andra mer specifika signaturkategorierna."
config_signatures_block_legal: "Blockera CIDRer som svar på lagliga skyldigheter? Detta direktiv borde normalt inte ha någon effekt, eftersom CIDRAM inte som standard kopplar samman några CIDR med "lagliga skyldigheter", men det finns ändå som en extra kontrollåtgärd till förmån för eventuella anpassade signaturfiler eller moduler som kan existera av juridiska skäl."
config_signatures_block_malware: "Blockera IP-adresser i samband med skadlig kod? Detta inkluderar C&C-servrar, infekterade maskiner, maskiner som är involverade i distribution av skadlig kod, osv."
config_signatures_block_proxies: "Blockera CIDRer identifierade som tillhör proxytjänster eller VPNer? Om du behöver att användare ska kunna komma åt din webbplats från proxytjänster och VPNer, detta direktiv borde vara false. Annars, om du inte behöver proxytjänster eller VPNer, detta direktiv borde vara true som ett sätt att förbättra säkerheten."
config_signatures_block_spam: "Blockera CIDRer identifierade som högrisk för spam? Om du inte upplever problem när du gör det, bör det alltid vara true."
config_signatures_default_tracktime: "Hur många sekunder spåra IP-adresser som är förbjudna av moduler. Standard = 604800 (1 vecka)."
config_signatures_infraction_limit: "Maximalt antal infraktions som en IP får medföra innan den är förbjuden av IP-spårning. Standard = 10."
config_signatures_ipv4: "En lista över de IPv4 signaturfiler som CIDRAM ska försöka analysera, avgränsas av kommatecken."
config_signatures_ipv6: "En lista över de IPv6 signaturfiler som CIDRAM ska försöka analysera, avgränsas av kommatecken."
config_signatures_modules: "En lista över modulfiler som ska laddas efter att ha kontrollerat IPv4/IPv6-signaturerna, avgränsas av kommatecken."
config_signatures_track_mode: "När ska infraktions räknas? False = När IP-adresser blockeras av moduler. True = När IP-adresser blockeras av någon anledning. Standard = False."
config_supplementary_cache_options_enable_apcu: "Detta anger om ska använda APCu för caching. Standard = False."
config_supplementary_cache_options_enable_memcached: "Detta anger om ska använda Memcached för caching. Standard = False."
config_supplementary_cache_options_enable_pdo: "Detta anger om ska använda PDO för caching. Standard = False."
config_supplementary_cache_options_enable_redis: "Detta anger om ska använda Redis för caching. Standard = False."
config_supplementary_cache_options_memcached_host: "Memcached värdvärde. Standard = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_memcached_port: "Memcached portvärde. Standard = "11211"."
config_supplementary_cache_options_pdo_dsn: "PDO DSN-värde. Standard = "mysql:dbname=cidram;host=localhost;port=3306"."
config_supplementary_cache_options_pdo_password: "PDO lösenord."
config_supplementary_cache_options_pdo_username: "PDO användarnamn."
config_supplementary_cache_options_redis_host: "Redis värdvärde. Standard = "localhost"."
config_supplementary_cache_options_redis_port: "Redis portvärde. Standard = "6379"."
config_supplementary_cache_options_redis_timeout: "Redis timeout-värde. Standard = "2.5"."
config_template_data_css_url: "CSS-filadress för anpassade teman."
config_template_data_magnification: "Font förstoring. Standard = 1."
config_template_data_theme: "Standardtema som ska användas för CIDRAM."
confirm_action: "Är du säker på att du vill "%s"?"
field_2fa: "2FA-kod"
field_Request_Method: "Förfrågan metod"
field_activate: "Aktivera"
field_add_more_conditions: "Lägg till fler villkor"
field_banned: "Förbjudna"
field_blocked: "Blockerad"
field_cidr: "Generera utgång som CIDR"
field_clear: "Rensa"
field_clear_all: "Rensa alla"
field_clickable_link: "Klickbar länk"
field_component: "Komponent"
field_confirm: "Bekräfta"
field_create_new_account: "Skapa nytt konto"
field_deactivate: "Inaktivera"
field_delete: "Radera"
field_delete_account: "Radera konto"
field_download_file: "Ladda ner"
field_edit_file: "Redigera"
field_expiry: "Upphörande"
field_false: "False (Falsk)"
field_file: "Fil"
field_filename: "Filnamn: "
field_filetype_directory: "Katalog"
field_filetype_info: "{EXT}-Fil"
field_filetype_unknown: "Okänd"
field_include: "Inkludera tomma fält"
field_infractions: "Infraktions"
field_install: "Installera"
field_ip_address: "IP-Adress"
field_latest_version: "Senaste versionen"
field_log_in: "Logga in"
field_netmask: "Generera utgång som nätmasker"
field_new_name: "Nytt namn:"
field_nonclickable_text: "Icke-klickbar text"
field_ok: "OK"
field_omit: "Utelämna tomma fält"
field_options: "Alternativ"
field_password: "Lösenord"
field_permissions: "Behörigheter"
field_preferred_direct_input: "Direkt ingång"
field_preferred_list: "Aktuella aktiva signaturfiler"
field_preserve: "Bevara taggar och kommentarer"
field_range: "Räckvidd (Först ? Sista)"
field_reasonmessage: "Varför Blockeras (detaljerad)"
field_rename_file: "Byt namn"
field_reset: "Återställa"
field_set_new_password: "Ange nytt lösenord"
field_size: "Total storlek: "
field_size_GB: "GB"
field_size_KB: "KB"
field_size_MB: "MB"
field_size_TB: "TB"
field_size_bytes: "byte"
field_status: "Status"
field_system_timezone: "Använd systemets standardtidzon."
field_tracking: "Spårning"
field_true: "True (Sant)"
field_ualc: "Användaragent (små bokstäver)"
field_uninstall: "Avinstallera"
field_update: "Uppdatera"
field_update_all: "Uppdatera alla"
field_update_signatures_files: "Uppdatera signaturfiler"
field_upload_file: "Ladda upp ny fil"
field_username: "Användarnamn"
field_verify: "Verifiera"
field_verify_all: "Verifiera allt"
field_your_version: "Din version"
header_login: "Snälla logga in för att fortsätta."
label_active_config_file: "Aktiv konfigurationsfil: "
label_actual: "Aktuell"
label_aux_actBlk: "blockera"
label_aux_actByp: "kringgå"
label_aux_actGrl: "grålista"
label_aux_actLog: "logga inte"
label_aux_actWhl: "vitlista"
label_aux_create_new_rule: "Skapa ny regel"
label_aux_logic_all: "För att kunna utlösa regeln måste alla villkor vara uppfyllda."
label_aux_logic_any: "Eventuella "lika" (=) villkor kan utlösa regeln, så länge som alla "inte lika" (?) villkor också uppfylls."
label_aux_menu_action: "Om följande villkor är uppfyllda, %s begäran."
label_aux_menu_method: "Använd %s för att testa villkoren."
label_aux_modify_rule: "Ändra regeln"
label_aux_move_bottom: "Flytta regeln till botten"
label_aux_move_top: "Flytta regeln till toppen"
label_aux_mtdReg: "regelbunden uttryck"
label_aux_mtdStr: "direkt sträng jämförelse"
label_aux_mtdWin: "Windows-vildkort"
label_aux_name: "Ett namn på den nya regeln:"
label_aux_reason: "Anledningen till användaren när den blockeras:"
label_backup_location: "Repository backup platser (i nödfall, eller om allt annat misslyckas):"
label_banned: "Förfrågningar förbjudna"
label_blocked: "Förfrågningar blockerade"
label_branch: "Branch senaste stabila:"
label_check_aux: "Testa även mot hjälpregler."
label_check_modules: "Test även mot moduler."
label_check_verification: "Test även mot sökmotor och social media verifiering."
label_cidram: "CIDRAM-version som används:"
label_clientinfo: "Klientinformation:"
label_displaying:
 - "<span class="txtRd">%s</span> föremål visas."
 - "<span class="txtRd">%s</span> föremålen visas."
label_displaying_that_cite:
 - "<span class="txtRd">%1$s</span> föremål visas som citerar "%2$s"."
 - "<span class="txtRd">%1$s</span> föremålen visas som citerar "%2$s"."
label_expected: "Förväntad"
label_expires: "Utgår: "
label_extension: "Förlängning"
label_false_positive_risk: "Falsk positiv risk: "
label_fmgr_cache_data: "Cacherdata och tillfälliga filer"
label_fmgr_disk_usage: "CIDRAM-diskanvändning: "
label_fmgr_free_space: "Gratis diskutrymme: "
label_fmgr_other_sig: "Andra regler, signaturfiler, osv"
label_fmgr_safety: "Säkerhetsmekanismer"
label_fmgr_total_disk_usage: "Totalt diskanvändning: "
label_fmgr_total_space: "Totalt diskutrymme: "
label_fmgr_updates_metadata: "Komponentuppdateringsmetadata"
label_hide: "Dölja"
label_ignore: "Ignorera detta"
label_installed_available: "Installerad/Tillgängliga"
label_integrity_check: "Integritetskontroll: "
label_never: "Aldrig"
label_os: "Operativsystem som används:"
label_other-ActiveIPv4: "Aktiva IPv4-signaturfiler"
label_other-ActiveIPv6: "Aktiva IPv6-signaturfiler"
label_other-ActiveModules: "Aktiva moduler"
label_other-Since: "Start datum"
label_other: "Andra"
label_php: "PHP-version som används:"
label_preferred_source: "Föredragen källa:"
label_reCAPTCHA: "reCAPTCHA försöken"
label_results: "Resultat (%s i ? %s avvisade ? %s accepterad ? %s kombinerad ? %s ut):"
label_sanity_check: "Säkerhetskontroll: "
label_sapi: "SAPI som används:"
label_show: "Visa"
label_show_by_origin: "Visa efter ursprung"
label_signature_type: "Signaturtyp:"
label_stable: "Senaste stabila:"
label_sysinfo: "Systeminformation:"
label_tests: "Tester:"
label_total: "Totalt"
label_unignore: "Inte ignorera detta"
label_unstable: "Senaste instabil:"
label_used_with: "Används med: "
label_your_ip: "Din IP:"
label_your_ua: "Din UA:"
link_accounts: "Konton"
link_aux: "Hjälpregler"
link_cache_data: "Cacherdata"
link_cidr_calc: "CIDR-Kalkylator"
link_config: "Konfiguration"
link_documentation: "Dokumentation"
link_file_manager: "Filhanterare"
link_fixer: "Signaturfilfixare"
link_home: "Hem"
link_ip_aggregator: "IP-Aggregator"
link_ip_test: "IP-Test"
link_ip_tracking: "IP-Spårning"
link_logs: "Loggfiler"
link_range: "Range Tabeller"
link_sections_list: "Sektionslista"
link_statistics: "Statistik"
link_textmode: "Textformatering: <a href="%1$sfalse%2$s">Enkel</a> ? <a href="%1$strue%2$s">Fint</a> ? <a href="%1$stally%2$s">Tally</a>"
link_updates: "Uppdateringar"
logs_logfile_doesnt_exist: "Vald loggfil existerar inte!"
logs_no_logfile_selected: "Ingen loggfil vald."
logs_no_logfiles_available: "Inga loggfiler finns tillgängliga."
max_login_attempts_exceeded: "Maximalt antal inloggningsförsök överskreds; Nekat tillgång."
previewer_days: "Dagar"
previewer_hours: "Timmar"
previewer_minutes: "Minuter"
previewer_months: "Månader"
previewer_seconds: "Sekunder"
previewer_weeks: "Veckor"
previewer_years: "År"
response_2fa_invalid: "Felaktig 2FA-kod inmatad. Autentisering misslyckades."
response_2fa_valid: "Succesfullt autentiserad."
response_accounts_already_exists: "Ett konto med det användarnamnet existerar redan!"
response_accounts_created: "Konto har skapats framgångsrikt!"
response_accounts_deleted: "Konto har raderats framgångsrikt!"
response_accounts_doesnt_exist: "Det kontot existerar inte."
response_accounts_password_updated: "Lösenordet har uppdaterats framgångsrikt!"
response_activated: "Aktiverad framgångsrikt."
response_activation_failed: "Misslyckades med att aktivera!"
response_aux_none: "Det finns för närvarande inga hjälpregler."
response_aux_rule_created_successfully: "Ny hjälpregel, "%s", skapades framgångsrikt."
response_aux_rule_deleted_successfully: "Hjälpregel, "%s", raderas framgångsrikt."
response_checksum_error: "Checksumfel! Filen avvisas!"
response_component_successfully_installed: "Komponent har installerats framgångsrikt."
response_component_successfully_uninstalled: "Komponent har avinstallerats framgångsrikt."
response_component_successfully_updated: "Komponent har uppdaterats framgångsrikt."
response_component_uninstall_error: "Ett fel uppstod när försöker avinstallera komponenten."
response_configuration_updated: "Konfigurationen har uppdaterats framgångsrikt."
response_deactivated: "Inaktiverad framgångsrikt."
response_deactivation_failed: "Misslyckades med att inaktivera!"
response_delete_error: "Misslyckades med att radera!"
response_directory_deleted: "Katalog har raderats framgångsrikt!"
response_directory_renamed: "Katalognamn har ändrats framgångsrikt!"
response_error: "Fel"
response_failed: "Misslyckades"
response_failed_to_install: "Misslyckades med att installera!"
response_failed_to_update: "Misslyckades med att uppdatera!"
response_file_deleted: "Fil har raderats framgångsrikt!"
response_file_edited: "Fil har ändrats framgångsrikt!"
response_file_renamed: "Filnamn har ändrats framgångsrikt!"
response_file_uploaded: "Fil har laddats upp framgångsrikt!"
response_login_invalid_password: "Inloggningsfel! Felaktigt lösenord!"
response_login_invalid_username: "Inloggningsfel! Användarnamnet existerar inte!"
response_login_password_field_empty: "Lösenord fältet tomt!"
response_login_username_field_empty: "Användarnamn fältet tomt!"
response_login_wrong_endpoint: "Felaktig slutpunkt!"
response_no: "Nej"
response_passed: "Passerade"
response_possible_problem_found: "Möjligt problem hittades."
response_rename_error: "Misslyckades med att byta namn!"
response_sanity_1: "Filen innehåller oväntat innehåll! Filen avvisas!"
response_skipped: "Ignoreras"
response_statistics_cleared: "Statistik rensas."
response_tracking_cleared: "Spårning rensas."
response_updates_already_up_to_date: "Redan uppdaterad."
response_updates_not_installed: "Komponenten inte installerad!"
response_updates_not_installed_php: "Komponenten inte installerad (kräver PHP &gt;= {V})!"
response_updates_outdated: "Föråldrad!"
response_updates_outdated_manually: "Föråldrad (vänligen uppdatera manuellt)!"
response_updates_outdated_php_version: "Föråldrad (kräver PHP &gt;= {V})!"
response_updates_unable_to_determine: "Kan inte bestämma."
response_upload_error: "Misslyckades med att ladda upp!"
response_verification_failed: "Verifiering misslyckades! Komponenten kan vara skadad."
response_verification_success: "Verifiering succes! Inga problem hittades."
response_yes: "Ja"
security_warning: "Ett oväntat problem uppstod när du behandlade din förfrågan. Du kan försöka igen. Om problem kvarstår, kontaktar du support."
state_async_deny: "Behörigheter är inte tillräckliga för att utföra asynkrona förfrågningar. Försök logga in igen."
state_cache_is_empty: "Cacheminnet är tomt."
state_complete_access: "Fullständig tillgång"
state_component_is_active: "Komponenten är aktiv."
state_component_is_inactive: "Komponenten är inaktiv."
state_component_is_provisional: "Komponenten är provisorisk."
state_default_password: "Varning: Använder standardlösenordet!"
state_email_sent: "E-post skickades framgångsrikt till "%s"."
state_failed_missing: "Uppgiften misslyckades eftersom en nödvändig komponent inte är tillgänglig."
state_fixer: "%s %s."
state_fixer_changed:
 - "Gjorde <span class="txtRd">%s</span> förändring"
 - "Gjorde <span class="txtRd">%s</span> förändringar"
state_fixer_seconds: "om <span class="txtRd">%s</span> sekunder"
state_ignored: "Ignorerades"
state_loading: "Laddar..."
state_loadtime: "Sidförfrågan färdigställd om <span class="txtRd">%s</span> sekunder."
state_logged_in: "Inloggad."
state_logged_in_2fa_pending: "Inloggad + 2FA väntar."
state_logged_out: "Utloggad."
state_logs_access_only: "Kan bara komma åt loggfilerna"
state_maintenance_mode: "Varning: Underhållsläget är aktiverat!"
state_password_not_valid: "Varning: Det här kontot använder inte ett giltigt lösenord!"
state_risk_high: "Hög"
state_risk_low: "Låg"
state_risk_medium: "Medium"
state_sl_totals: "Totals (Signaturer: <span class="txtRd">%s</span> ? Signatur sektioner: <span class="txtRd">%s</span> ? Signaturfiler: <span class="txtRd">%s</span> ? Unika avsnitt taggar: <span class="txtRd">%s</span>)."
state_tracking:
 - "Spårar för närvarande %s IP-adress."
 - "Spårar för närvarande %s IP-adresser."
switch-descending-order-set-false: "Sortera i stigande ordning"
switch-descending-order-set-true: "Sortera i fallande ordning"
switch-hide-non-outdated-set-false: "Göm inte icke-föråldrade"
switch-hide-non-outdated-set-true: "Göm icke-föråldrade"
switch-hide-unused-set-false: "Göm inte oanvänd"
switch-hide-unused-set-true: "Göm oanvänd"
switch-sort-by-name-set-false: "Sortera efter ID"
switch-sort-by-name-set-true: "Sortera efter namn"
switch-tracking-aux-set-false: "Kontrollera inte hjälpregler"
switch-tracking-aux-set-true: "Kontrollera hjälpregler"
switch-tracking-blocked-already-set-false: "Kontrollera inte signaturfiler"
switch-tracking-blocked-already-set-true: "Kontrollera signaturfiler"
switch-tracking-hide-banned-blocked-set-false: "Göm inte förbjudna/blockerade IP-adresser"
switch-tracking-hide-banned-blocked-set-true: "Göm förbjudna/blockerade IP-adresser"
tip_2fa_sent: "Ett email som innehåller en 2FA-kod har skickats till din e-postadress. Vänligen bekräfta den här koden nedan för att få tillgång till front-end. Om du inte fick det här e-postmeddelandet, försöker du logga ut, vänta i 10 minuter, och logga in igen för att få ett nytt e-postmeddelande med en ny kod."
tip_accounts: "Hallå, {username}.<br />Du kan styra vem som har tillgång till CIDRAM front-end på kontosidan."
tip_aux: "Hallå, {username}.<br />Du kan använda den här sidan för att skapa, ta bort och ändra hjälpregler för CIDRAM."
tip_cache_data: "Hallå, {username}.<br />Här kan du granska innehållet i cacheminnet."
tip_cidr_calc: "Hallå, {username}.<br />CIDR-kalkylatorn kan beräkna CIDR-faktorerna för en IP-adress."
tip_condition_placeholder: "Ange ett värde, eller lämna tomma för att bortse från."
tip_config: "Hallå, {username}.<br />Du kan ändra konfigurationen för CIDRAM från front-enden konfigurationssida."
tip_custom_ua: "Ange användaragent (user agent) här (valfritt)."
tip_enter_input_here: "Ange inmatning här."
tip_enter_ip_here: "Ange IP-adress här."
tip_enter_ips_here: "Ange IP-adresser här."
tip_fe_cookie_warning: "Notera: CIDRAM använder en cookie för att autentisera inloggningar. Genom att logga in, ger du ditt samtycke till att en cookie ska skapas och lagras av din webbläsare."
tip_file_manager: "Hallå, {username}.<br />Du kan radera, redigera, ladda upp och ladda ner filer med hjälp av filhanteraren. Använd med försiktighet (du kan bryta din installation med detta)."
tip_fixer: "Hallå, {username}.<br />Signaturfilfixaren ger ett sätt att upptäcka och åtgärda eventuella problem i signaturfiler."
tip_home: "Hallå, {username}.<br />Detta är hemsidan för CIDRAM front-end. Välj en länk från navigeringsmenyn till vänster för att fortsätta."
tip_ip_aggregator: "Hallå, {username}.<br />Du kan aggregera IP-adresser och subnät till deras minsta möjliga uttryck med hjälp av IP-aggregatorn. Ange data som ska aggregeras och tryck på "OK"."
tip_ip_test: "Hallå, {username}.<br />Du kan testa om IP-adresser blockeras av nuvarande installerade signaturer med hjälp av IP-testsidan."
tip_ip_test_switches: "(När den inte är vald, endast signaturfiler kommer att testas mot)."
tip_ip_tracking: "Hallå, {username}.<br />Med hjälp av IP-spårningssidan, du kan kontrollera vilka IP-adresser som spåras, vilka har blivit förbjudna, och du kan återkalla spårning och förbud om du vill."
tip_login: "Standard användarnamn: <span class="txtRd">admin</span> ? Standard lösenord: <span class="txtRd">password</span>"
tip_logs: "Hallå, {username}.<br />Välj en loggfil från listan nedan för att se innehållet i den loggfilen."
tip_pie_html: "Klicka på komponentnamnet för mer information."
tip_range: "Hallå, {username}.<br />Den här sidan visar några grundläggande statistiska uppgifter om de signaturer som omfattas av de aktuella aktiva signaturfilerna."
tip_sections_list: "Hallå, {username}.<br />Den här sidan visar vilka sektioner som finns i de aktuella aktiva signaturfilerna."
tip_see_the_documentation: "Se <a href="https://github.com/CIDRAM/Docs/blob/master/readme.en.md\#SECTION7">dokumentationen</a> för information om de olika konfigurationsdirektiven och deras ändamål."
tip_statistics: "Hallå, {username}.<br />Den här sidan visar en viss användarstatistik för din CIDRAM-installation."
tip_statistics_disabled: "Notera: Statistikspårning är för närvarande inaktiverad, men kan aktiveras via konfigurationssidan."
tip_updates: "Hallå, {username}.<br />Du kan installera, avinstallera och uppdatera de olika komponenterna i CIDRAM (kärnpaketet, signaturer, L10N-filer, osv) med hjälp av uppdateringssidan."
title_login: "Inloggning"
warning: "Varningar:"
warning_php_1: "Din PHP-version stöds inte aktivt längre! Uppdatering rekommenderas!"
warning_php_2: "Din PHP-version är allvarligt sårbar! Uppdatering rekommenderas starkt!"
warning_signatures_1: "Inga signaturfiler är aktiva!"

info_some_useful_links: |
 Några användbara länkar:<br />
   <ul class="pieul">
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Verktyg, resurser, osv för CIDRAM.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://github.com/CIDRAM/CIDRAM/issues">CIDRAM Issues @ GitHub</a> ? Issues sida för CIDRAM (stöd, hjälp, osv).</li>
      <li><a href="https://wordpress.org/plugins/cidram/">CIDRAM @ WordPress.org</a> ? WordPress plugin för CIDRAM.</li>
      <li><a href="https://bitbucket.org/macmathan/blocklists">macmathan/blocklists</a> ? Innehåller valfria blocklistor och moduler för CIDRAM, t.ex. för blockering av farliga robotar, oönskade länder, föråldrade webbläsare, osv.</li>
      <li><a href="https://github.com/CIDRAM/CIDRAM-Extras">CIDRAM/CIDRAM-Extras</a> ? Olika extras.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Grupper, forum, samhällen, osv.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.facebook.com/groups/2204685680/">PHP.earth @ Facebook</a> ? PHP lärande resurser och diskussion.</li>
      <li><a href="https://www.stopforumspam.com/forum/">Forum @ Stop Forum Spam</a> ? Användbart diskussionsforum om att stoppa forums spam.</li>
     </ul>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Andra användbara verktyg, resurser, tjänster, osv.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://www.stopforumspam.com/">Stop Forum Spam</a> ? Hanterar en databas med kända forumspammare. Användbar för att skydda webbplatser och forum mot spammare.</li>
      <li><a href="https://bgp.he.net/">Hurricane Electric BGP Toolkit</a> ? Få CIDRer från ASNer, bestäm ASN-relationer, upptäck ASNer baserat på nätverksnamn, osv.</li>
      <li><a href="https://radar.qrator.net/">Radar av Qrator</a> ? Användbart verktyg för att kontrollera ASN-anslutningar samt för annan information om ASNer.</li>
      <li><a href="http://www.ipdeny.com/ipblocks/">IPdeny IP country blocks</a> ? En fantastisk och exakt tjänst för att generera landsdäcks signaturer.</li>
      <li><a href="https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/malware/">Google Malware Dashboard</a> ? Visar rapporter om malwareinfektionshastigheter för ASNer.</li>
      <li><a href="https://www.spamhaus.org/statistics/botnet-asn/">Spamhausprojektet</a> ? Visar rapporter om botnätinfektionshastigheter för ASNer.</li>
      <li><a href="https://www.abuseat.org/public/asn.html">Abuseat.orgs Sammansatta Blockeringslista</a> ? Visar rapporter om botnätinfektionshastigheter för ASNer.</li>
      <li><a href="https://abuseipdb.com/">AbuseIPDB</a> ? Upprätthåller en databas med kända kränkande IP-adresser; Ger ett API för kontroll och rapportering av IP-adresser.</li>
      <li><a href="https://www.megarbl.net/index.php">MegaRBL.net</a> ? Upprätthåller listor över kända spammare; Användbar för att kontrollera IP/ASN-spamaktiviteter.</li>
     </ul>
    </li>
    <li><span class="comCat" style="cursor:pointer">Informations och lärande resurser.</span>
     <ul class="comSub">
      <li><a href="https://php.earth/">PHP.earth</a> ? PHP lärande resurser och diskussion.</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Vulnerability-Charts/">Sårbarhetstabeller</a> ? Listar säkra/osäkra versioner av olika paket (HHVM, PHP, phpMyAdmin, Python, osv).</li>
      <li><a href="https://maikuolan.github.io/Compatibility-Charts/">Kompatibilitetstabeller</a> ? Visar kompatibilitetsinformation för olika paket (CIDRAM, phpMussel, osv).</li>
     </ul>
    </li>
   </ul>

msg_template_2fa: |
 <center><p>Hallå, %1$s.<br />
 <br />
 Din 2FA-kod för att logga in i CIDRAM front-end:</p>
 <h1>%2$s</h1>
 <p>Denna kod löper ut om 10 minuter.</p></center>
msg_subject_2fa: "Tvåfaktorsautentisering"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.