File: assets/plugins/ckeditor/lang/hu.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/lang/hu.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/lang/hu.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 4 months ago
Size: 13,497 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['hu']={"editor":"HTML szerkeszt?","editorPanel":"Rich Text szerkeszt? panel","common":{"editorHelp":"Segítségért nyomjon ALT 0","browseServer":"Böngészés a szerveren","url":"Hivatkozás","protocol":"Protokoll","upload":"Feltöltés","uploadSubmit":"Küldés a szerverre","image":"Kép","flash":"Flash","form":"?rlap","checkbox":"Jelöl?négyzet","radio":"Választógomb","textField":"Szövegmez?","textarea":"Szövegterület","hiddenField":"Rejtettmez?","button":"Gomb","select":"Legördül? lista","imageButton":"Képgomb","notSet":"<nincs beállítva>","id":"Azonosító","name":"Név","langDir":"Írás iránya","langDirLtr":"Balról jobbra","langDirRtl":"Jobbról balra","langCode":"Nyelv kódja","longDescr":"Részletes leírás webcíme","cssClass":"Stíluskészlet","advisoryTitle":"Súgócimke","cssStyle":"Stílus","ok":"Rendben","cancel":"Mégsem","close":"Bezárás","preview":"El?nézet","resize":"Húzza az átméretezéshez","generalTab":"Általános","advancedTab":"További opciók","validateNumberFailed":"A mez?be csak számokat írhat.","confirmNewPage":"Minden nem mentett változás el fog veszni! Biztosan be szeretné tölteni az oldalt?","confirmCancel":"Az ?rlap tartalma megváltozott, ám a változásokat nem rögzítette. Biztosan be szeretné zárni az ?rlapot?","options":"Beállítások","target":"Cél","targetNew":"Új ablak (_blank)","targetTop":"Legfels? ablak (_top)","targetSelf":"Aktuális ablakban (_self)","targetParent":"Szül? ablak (_parent)","langDirLTR":"Balról jobbra (LTR)","langDirRTL":"Jobbról balra (RTL)","styles":"Stílus","cssClasses":"Stíluslap osztály","width":"Szélesség","height":"Magasság","align":"Igazítás","alignLeft":"Bal","alignRight":"Jobbra","alignCenter":"Középre","alignTop":"Tetejére","alignMiddle":"Középre","alignBottom":"Aljára","invalidValue":"Érvénytelen érték.","invalidHeight":"A magasság mez?be csak számokat írhat.","invalidWidth":"A szélesség mez?be csak számokat írhat.","invalidCssLength":"\"%1\"-hez megadott érték csakis egy pozitív szám lehet, esetleg egy érvényes CSS egységgel megjelölve(px, %, in, cm, mm, em, ex, pt vagy pc).","invalidHtmlLength":"\"%1\"-hez megadott érték csakis egy pozitív szám lehet, esetleg egy érvényes HTML egységgel megjelölve(px vagy %).","invalidInlineStyle":"Az inline stílusnak megadott értéknek tartalmaznia kell egy vagy több rekordot a \"name : value\" formátumban, pontosvessz?vel elválasztva.","cssLengthTooltip":"Adjon meg egy számot értéknek pixelekben vagy egy számot érvényes CSS mértékegységben (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, vagy pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nem elérhet?</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Minden jog fenntartva.","dlgTitle":"CKEditor névjegy","help":"Itt találsz segítséget: $1","moreInfo":"Licenszelési információkért kérjük látogassa meg weboldalunkat:","title":"CKEditor névjegy","userGuide":"CKEditor Felhasználói útmutató"},"basicstyles":{"bold":"Félkövér","italic":"D?lt","strike":"Áthúzott","subscript":"Alsó index","superscript":"Fels? index","underline":"Aláhúzott"},"blockquote":{"toolbar":"Idézet blokk"},"clipboard":{"copy":"Másolás","copyError":"A böngész? biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkeszt?nek, hogy végrehajtsa a másolás m?veletet. Használja az alábbi billenty?kombinációt (Ctrl/Cmd+X).","cut":"Kivágás","cutError":"A böngész? biztonsági beállításai nem engedélyezik a szerkeszt?nek, hogy végrehajtsa a kivágás m?veletet. Használja az alábbi billenty?kombinációt (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Beillesztés","pasteArea":"Beszúrás mez?","pasteMsg":"Másolja be az alábbi mez?be a <STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG> billenty?k lenyomásával, majd nyomjon <STRONG>Rendben</STRONG>-t.","securityMsg":"A böngész? biztonsági beállításai miatt a szerkeszt? nem képes hozzáférni a vágólap adataihoz. Illeszd be újra ebben az ablakban.","title":"Beillesztés"},"contextmenu":{"options":"Helyi menü opciók"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Eszköztár összecsukása","toolbarExpand":"Eszköztár szétnyitása","toolbarGroups":{"document":"Dokumentum","clipboard":"Vágólap/Visszavonás","editing":"Szerkesztés","forms":"?rlapok","basicstyles":"Alapstílusok","paragraph":"Bekezdés","links":"Hivatkozások","insert":"Beszúrás","styles":"Stílusok","colors":"Színek","tools":"Eszközök"},"toolbars":"Szerkeszt? Eszköztár"},"elementspath":{"eleLabel":"Elem utak","eleTitle":"%1 elem"},"format":{"label":"Formátum","panelTitle":"Formátum","tag_address":"Címsor","tag_div":"Bekezdés (DIV)","tag_h1":"Fejléc 1","tag_h2":"Fejléc 2","tag_h3":"Fejléc 3","tag_h4":"Fejléc 4","tag_h5":"Fejléc 5","tag_h6":"Fejléc 6","tag_p":"Normál","tag_pre":"Formázott"},"horizontalrule":{"toolbar":"Elválasztóvonal beillesztése"},"image":{"alertUrl":"Töltse ki a kép webcímét","alt":"Buborék szöveg","border":"Keret","btnUpload":"Küldés a szerverre","button2Img":"A kiválasztott képgombból sima képet szeretne csinálni?","hSpace":"Vízsz. táv","img2Button":"A kiválasztott képb?l képgombot szeretne csinálni?","infoTab":"Alaptulajdonságok","linkTab":"Hivatkozás","lockRatio":"Arány megtartása","menu":"Kép tulajdonságai","resetSize":"Eredeti méret","title":"Kép tulajdonságai","titleButton":"Képgomb tulajdonságai","upload":"Feltöltés","urlMissing":"Hiányzik a kép URL-je","vSpace":"Függ. táv","validateBorder":"A keret méretének egész számot kell beírni!","validateHSpace":"Vízszintes távolságnak egész számot kell beírni!","validateVSpace":"Függ?leges távolságnak egész számot kell beírni!"},"indent":{"indent":"Behúzás növelése","outdent":"Behúzás csökkentése"},"fakeobjects":{"anchor":"Horgony","flash":"Flash animáció","hiddenfield":"Rejtett mező","iframe":"IFrame","unknown":"Ismeretlen objektum"},"link":{"acccessKey":"Billenty?kombináció","advanced":"További opciók","advisoryContentType":"Súgó tartalomtípusa","advisoryTitle":"Súgócimke","anchor":{"toolbar":"Horgony beillesztése/szerkesztése","menu":"Horgony tulajdonságai","title":"Horgony tulajdonságai","name":"Horgony neve","errorName":"Kérem adja meg a horgony nevét","remove":"Horgony eltávolítása"},"anchorId":"Azonosító szerint","anchorName":"Horgony név szerint","charset":"Hivatkozott tartalom kódlapja","cssClasses":"Stíluskészlet","emailAddress":"E-Mail cím","emailBody":"Üzenet","emailSubject":"Üzenet tárgya","id":"Id","info":"Alaptulajdonságok","langCode":"Írás iránya","langDir":"Írás iránya","langDirLTR":"Balról jobbra","langDirRTL":"Jobbról balra","menu":"Hivatkozás módosítása","name":"Név","noAnchors":"(Nincs horgony a dokumentumban)","noEmail":"Adja meg az E-Mail címet","noUrl":"Adja meg a hivatkozás webcímét","other":"<más>","popupDependent":"Szül?höz kapcsolt (csak Netscape)","popupFeatures":"Felugró ablak jellemz?i","popupFullScreen":"Teljes képerny? (csak IE)","popupLeft":"Bal pozíció","popupLocationBar":"Címsor","popupMenuBar":"Menü sor","popupResizable":"Átméretezés","popupScrollBars":"Gördít?sáv","popupStatusBar":"Állapotsor","popupToolbar":"Eszköztár","popupTop":"Fels? pozíció","rel":"Kapcsolat típusa","selectAnchor":"Horgony választása","styles":"Stílus","tabIndex":"Tabulátor index","target":"Tartalom megjelenítése","targetFrame":"<keretben>","targetFrameName":"Keret neve","targetPopup":"<felugró ablakban>","targetPopupName":"Felugró ablak neve","title":"Hivatkozás tulajdonságai","toAnchor":"Horgony az oldalon","toEmail":"E-Mail","toUrl":"URL","toolbar":"Hivatkozás beillesztése/módosítása","type":"Hivatkozás típusa","unlink":"Hivatkozás törlése","upload":"Feltöltés"},"list":{"bulletedlist":"Felsorolás","numberedlist":"Számozás"},"magicline":{"title":"Szúrja be a bekezdést ide"},"maximize":{"maximize":"Teljes méret","minimize":"Kis méret"},"pastetext":{"button":"Beillesztés formázatlan szövegként","title":"Beillesztés formázatlan szövegként"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Úgy t?nik a beillesztett szöveget Word-b?l másolt át. Meg szeretné tisztítani a szöveget? (ajánlott)","error":"Egy bels? hiba miatt nem sikerült megtisztítani a szöveget","title":"Beillesztés Word-b?l","toolbar":"Beillesztés Word-b?l"},"removeformat":{"toolbar":"Formázás eltávolítása"},"sourcearea":{"toolbar":"Forráskód"},"specialchar":{"options":"Speciális karakter opciók","title":"Speciális karakter választása","toolbar":"Speciális karakter beillesztése"},"scayt":{"about":"SCAYT névjegy","aboutTab":"Névjegy","addWord":"Szó hozzáadása","allCaps":"Nagybet?s szavak kihagyása","dic_create":"Létrehozás","dic_delete":"Törlés","dic_field_name":"Szótár neve","dic_info":"Kezdetben a felhasználói szótár böngész? sütiben tárolódik. Azonban a sütik maximális mérete korlátozott. Amikora a szótár akkora lesz, hogy már sütiben nem lehet tárolni, akkor a szótárat tárolhatja a szerveren is. Ehhez egy nevet kell megadni a szótárhoz. Amennyiben már van szerveren tárolt szótára, adja meg a nevét és kattintson a visszaállítás gombra.","dic_rename":"Átnevezés","dic_restore":"Visszaállítás","dictionariesTab":"Szótár","disable":"SCAYT letiltása","emptyDic":"A szótár nevét meg kell adni.","enable":"SCAYT engedélyezése","ignore":"Kihagy","ignoreAll":"Összes kihagyása","ignoreDomainNames":"Domain nevek kihagyása","langs":"Nyelvek","languagesTab":"Nyelvek","mixedCase":"Kis és nagybet?t is tartalmazó szavak kihagyása","mixedWithDigits":"Számokat tartalmazó szavak kihagyása","moreSuggestions":"További javaslatok","opera_title":"Az Opera nem támogatja","options":"Beállítások","optionsTab":"Beállítások","title":"Helyesírás ellen?rzés gépelés közben","toggle":"SCAYT kapcsolása","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Stílus","panelTitle":"Formázási stílusok","panelTitle1":"Blokk stílusok","panelTitle2":"Inline stílusok","panelTitle3":"Objektum stílusok"},"table":{"border":"Szegélyméret","caption":"Felirat","cell":{"menu":"Cella","insertBefore":"Beszúrás balra","insertAfter":"Beszúrás jobbra","deleteCell":"Cellák törlése","merge":"Cellák egyesítése","mergeRight":"Cellák egyesítése jobbra","mergeDown":"Cellák egyesítése lefelé","splitHorizontal":"Cellák szétválasztása vízszintesen","splitVertical":"Cellák szétválasztása függ?legesen","title":"Cella tulajdonságai","cellType":"Cella típusa","rowSpan":"Függ?leges egyesítés","colSpan":"Vízszintes egyesítés","wordWrap":"Hosszú sorok törése","hAlign":"Vízszintes igazítás","vAlign":"Függ?leges igazítás","alignBaseline":"Alapvonalra","bgColor":"Háttér színe","borderColor":"Keret színe","data":"Adat","header":"Fejléc","yes":"Igen","no":"Nem","invalidWidth":"A szélesség mez?be csak számokat írhat.","invalidHeight":"A magasság mez?be csak számokat írhat.","invalidRowSpan":"A függ?leges egyesítés mez?be csak számokat írhat.","invalidColSpan":"A vízszintes egyesítés mez?be csak számokat írhat.","chooseColor":"Válasszon"},"cellPad":"Cella bels? margó","cellSpace":"Cella térköz","column":{"menu":"Oszlop","insertBefore":"Beszúrás balra","insertAfter":"Beszúrás jobbra","deleteColumn":"Oszlopok törlése"},"columns":"Oszlopok","deleteTable":"Táblázat törlése","headers":"Fejlécek","headersBoth":"Mindkett?","headersColumn":"Els? oszlop","headersNone":"Nincsenek","headersRow":"Els? sor","invalidBorder":"A szegélyméret mez?be csak számokat írhat.","invalidCellPadding":"A cella bels? margó mez?be csak számokat írhat.","invalidCellSpacing":"A cella térköz mez?be csak számokat írhat.","invalidCols":"Az oszlopok számának nagyobbnak kell lenni mint 0.","invalidHeight":"A magasság mez?be csak számokat írhat.","invalidRows":"A sorok számának nagyobbnak kell lenni mint 0.","invalidWidth":"A szélesség mez?be csak számokat írhat.","menu":"Táblázat tulajdonságai","row":{"menu":"Sor","insertBefore":"Beszúrás fölé","insertAfter":"Beszúrás alá","deleteRow":"Sorok törlése"},"rows":"Sorok","summary":"Leírás","title":"Táblázat tulajdonságai","toolbar":"Táblázat","widthPc":"százalék","widthPx":"képpont","widthUnit":"Szélesség egység"},"undo":{"redo":"Ismétlés","undo":"Visszavonás"},"wsc":{"btnIgnore":"Kihagyja","btnIgnoreAll":"Mindet kihagyja","btnReplace":"Csere","btnReplaceAll":"Összes cseréje","btnUndo":"Visszavonás","changeTo":"Módosítás","errorLoading":"Hiba a szolgáltatás host betöltése közben: %s.","ieSpellDownload":"A helyesírás-ellen?rz? nincs telepítve. Szeretné letölteni most?","manyChanges":"Helyesírás-ellen?rzés kész: %1 szó cserélve","noChanges":"Helyesírás-ellen?rzés kész: Nincs változtatott szó","noMispell":"Helyesírás-ellen?rzés kész: Nem találtam hibát","noSuggestions":"Nincs javaslat","notAvailable":"Sajnálom, de a szolgáltatás jelenleg nem elérhet?.","notInDic":"Nincs a szótárban","oneChange":"Helyesírás-ellen?rzés kész: Egy szó cserélve","progress":"Helyesírás-ellen?rzés folyamatban...","title":"Helyesírás ellenörz?","toolbar":"Helyesírás-ellen?rzés"}};

For more information send a message to info at phpclasses dot org.