PHP Classes

File: assets/plugins/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/cs.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Kishor Mali  >  PHP User Feedback System  >  assets/plugins/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/cs.js  >  Download  
File: assets/plugins/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/cs.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP User Feedback System
Application to record feedback from customers
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 4,967 bytes
 

Contents

Class file image Download
?/*
 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","cs",{euro:"Znak eura",lsquo:"Po?áte?ní uvozovka jednoduchá",rsquo:"Koncová uvozovka jednoduchá",ldquo:"Po?áte?ní uvozovka dvojitá",rdquo:"Koncová uvozovka dvojitá",ndash:"En poml?ka",mdash:"Em poml?ka",iexcl:"Obrácený vyk?i?ník",cent:"Znak centu",pound:"Znak libry",curren:"Znak m?ny",yen:"Znak jenu",brvbar:"P?eru?ená svislá ?ára",sect:"Znak oddílu",uml:"P?ehláska",copy:"Znak copyrightu",ordf:"?enský indikátor rodu",laquo:"Znak dvojitých lomených uvozovek vlevo",
not:"Logistický zápor",reg:"Znak registrace",macr:"Poml?ka nad",deg:"Znak stupn?",sup2:"Dvojka jako horní index",sup3:"Trojka jako horní index",acute:"?árka nad vpravo",micro:"Znak mikro",para:"Znak odstavce",middot:"Te?ka uprost?ed",cedil:"Ocásek vlevo",sup1:"Jedni?ka jako horní index",ordm:"Mu?ský indikátor rodu",raquo:"Znak dvojitých lomených uvozovek vpravo",frac14:"Oby?ejný zlomek jedna ?tvrtina",frac12:"Oby?ejný zlomek jedna polovina",frac34:"Oby?ejný zlomek t?i ?tvrtiny",iquest:"Znak obráceného otazníku",
Agrave:"Velké písmeno latinky A s ?árkou nad vlevo",Aacute:"Velké písmeno latinky A s ?árkou nad vpravo",Acirc:"Velké písmeno latinky A s vokán?m",Atilde:"Velké písmeno latinky A s tildou",Auml:"Velké písmeno latinky A s dv?ma te?kami",Aring:"Velké písmeno latinky A s krou?kem nad",AElig:"Velké písmeno latinky Ae",Ccedil:"Velké písmeno latinky C s ocáskem vlevo",Egrave:"Velké písmeno latinky E s ?árkou nad vlevo",Eacute:"Velké písmeno latinky E s ?árkou nad vpravo",Ecirc:"Velké písmeno latinky E s vokán?m",
Euml:"Velké písmeno latinky E s dv?ma te?kami",Igrave:"Velké písmeno latinky I s ?árkou nad vlevo",Iacute:"Velké písmeno latinky I s ?árkou nad vpravo",Icirc:"Velké písmeno latinky I s vokán?m",Iuml:"Velké písmeno latinky I s dv?ma te?kami",ETH:"Velké písmeno latinky Eth",Ntilde:"Velké písmeno latinky N s tildou",Ograve:"Velké písmeno latinky O s ?árkou nad vlevo",Oacute:"Velké písmeno latinky O s ?árkou nad vpravo",Ocirc:"Velké písmeno latinky O s vokán?m",Otilde:"Velké písmeno latinky O s tildou",
Ouml:"Velké písmeno latinky O s dv?ma te?kami",times:"Znak násobení",Oslash:"Velké písmeno latinky O p?e?krtnuté",Ugrave:"Velké písmeno latinky U s ?árkou nad vlevo",Uacute:"Velké písmeno latinky U s ?árkou nad vpravo",Ucirc:"Velké písmeno latinky U s vokán?m",Uuml:"Velké písmeno latinky U s dv?ma te?kami",Yacute:"Velké písmeno latinky Y s ?árkou nad vpravo",THORN:"Velké písmeno latinky Thorn",szlig:"Malé písmeno latinky ostré s",agrave:"Malé písmeno latinky a s ?árkou nad vlevo",aacute:"Malé písmeno latinky a s ?árkou nad vpravo",
acirc:"Malé písmeno latinky a s vokán?m",atilde:"Malé písmeno latinky a s tildou",auml:"Malé písmeno latinky a s dv?ma te?kami",aring:"Malé písmeno latinky a s krou?kem nad",aelig:"Malé písmeno latinky ae",ccedil:"Malé písmeno latinky c s ocáskem vlevo",egrave:"Malé písmeno latinky e s ?árkou nad vlevo",eacute:"Malé písmeno latinky e s ?árkou nad vpravo",ecirc:"Malé písmeno latinky e s vokán?m",euml:"Malé písmeno latinky e s dv?ma te?kami",igrave:"Malé písmeno latinky i s ?árkou nad vlevo",iacute:"Malé písmeno latinky i s ?árkou nad vpravo",
icirc:"Malé písmeno latinky i s vokán?m",iuml:"Malé písmeno latinky i s dv?ma te?kami",eth:"Malé písmeno latinky eth",ntilde:"Malé písmeno latinky n s tildou",ograve:"Malé písmeno latinky o s ?árkou nad vlevo",oacute:"Malé písmeno latinky o s ?árkou nad vpravo",ocirc:"Malé písmeno latinky o s vokán?m",otilde:"Malé písmeno latinky o s tildou",ouml:"Malé písmeno latinky o s dv?ma te?kami",divide:"Znak d?lení",oslash:"Malé písmeno latinky o p?e?krtnuté",ugrave:"Malé písmeno latinky u s ?árkou nad vlevo",
uacute:"Malé písmeno latinky u s ?árkou nad vpravo",ucirc:"Malé písmeno latinky u s vokán?m",uuml:"Malé písmeno latinky u s dv?ma te?kami",yacute:"Malé písmeno latinky y s ?árkou nad vpravo",thorn:"Malé písmeno latinky thorn",yuml:"Malé písmeno latinky y s dv?ma te?kami",OElig:"Velká ligatura latinky OE",oelig:"Malá ligatura latinky OE",372:"Velké písmeno latinky W s vokán?m",374:"Velké písmeno latinky Y s vokán?m",373:"Malé písmeno latinky w s vokán?m",375:"Malé písmeno latinky y s vokán?m",sbquo:"Dolní 9 uvozovka jednoduchá",
8219:"Horní obrácená 9 uvozovka jednoduchá",bdquo:"Dolní 9 uvozovka dvojitá",hellip:"Trojte?kový úvod",trade:"Obchodní zna?ka",9658:"?erný ukazatel sm??ující vpravo",bull:"Kole?ko",rarr:"?ipka vpravo",rArr:"Dvojitá ?ipka vpravo",hArr:"Dvojitá ?ipka vlevo a vpravo",diams:"?erné piky",asymp:"Tém?? se rovná"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.