PHP Classes

File: parameters.ini

Recommend this page to a friend!
  Classes of Alfred Pellemans   clsINI   parameters.ini   Download  
File: parameters.ini
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: example of ini-file, used by example.php
Class: clsINI
Edit INI configuration file using a Web interface
Author: By
Last change:
Date: 14 years ago
Size: 995 bytes
 

Contents

Class file image Download
; this is an example ini-file ; A Pellemans ; 23-9-2009 [guestbook] ; this section initializes parameters used by the guestbook number_of_guestbookitems_visible = 3 ; aantal zichtbare gastenboekitems in rechterkolom [algemeen] ; this section is used for common parameters max_number_files_tmpdir = 1000 ; maximaal aantal file in tmp voordat deze geleegd wordt lastaction_time_frame = 3600 ; de periode waarover de laatste acties wordne bewaard (in s) user_online_time_frame = 900 ; de periode waarover de users worden getoond in scherm online [track] ; this section is used specially for track information speed_what_we_call_stop = 2 ; snelheid die we gelijkstellen aan nul om de tijdbewogen te berekenen time_which_is_defined_as_stop = 60 ; tijd die we minimaal niet bewogen moeten hebben om als stop gekenmerkt te worden filter_height_number_of_points = 4 ; filter voor de hoogtegegevens : aantal punten voor het middelingsalgoritme