PHP Classes

File: README

Recommend this page to a friend!
  Classes of Marcin Sztolcman   Blip API PHP   README   Download  
File: README
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: readme file
Class: Blip API PHP
Execute actions with accounts of Blip.pl microblog
Author: By
Last change: v 0.02.30
Date: 14 years ago
Size: 2,040 bytes
 

Contents

Class file image Download
Autor:
Marcin Sztolcman (http://urzenia.net)

Adres:
http://blipapi.googlecode.com

Wersja:
$Id: README 135 2010-01-06 17:58:11Z urzenia $

Opis:
BlipApi.php jest to biblioteka służąca do komunikacji z serwisem Blip!
(http://blip.pl). Zawiera kompletne, ciągle uzupełniane API, pozwalające na
wszystkie operacje jakie udostępnia API Blip!a. Dokumentacja API znajduje
się pod adresem: http://www.blip.pl/api-0.02.html

Błędy i ew. pomysły proszę zgłaszać na specjalnie do tego celu przeznaczonym
issue trackerze: http://code.google.com/p/blipapi/issues/list

Wymagania:
- PHP w wersji 5.1.0 (sugerowane 5.2.0 dla zintegrowanego modułu JSON)
- Wkompilowane rozszerzenie CURL
- Włączona możliwość połączeń z hostami zewnętrznymi

Uzycie:
$blipapi = new BlipApi ($oauth_consumer, $oauth_token);
$update = new BlipApi_Update ();
$update->user = 'mysz';
$updates = $blipapi->read ($update);
print_r ($updates);

// Alternatywnie, gdy nazwe metody przechowujemy w jakiejs zmiennej, moze
// byc prosciej uzyc:

$updates = $blipapi->execute ('read', $update);
print_r ($updates);

// Jeśli posiadamy wersję PHP bez modułu JSON, możemy użyć dowolnej
// znalezionej np. na http://phpclasses.org biblioteki która będzie
// potrafiła sparsować nam format JSON, i podpiąć ją jako parser:

$blipapi = new BlipApi ($oauth_consumer, $oauth_token);
$blipapi->parser = 'moja_funkcja_parsujaca_json';

// Podobnie można zmienić User-Agent:
$blipapi->uagent = 'Moj UserAgent';

// lub Referer:
$blipapi->referer = 'http://moja.strona.example.com';

// Dla potrzeb dewelopeskich, można też włączyć tryb debugowania, podczas którego na
// STDOUT (i STDERR) jest wyrzucanych dużo informacji nt połączenia etc.:
$blipapi->debug = true;

// Może też być przydatne przełączenie debugów w tryb HTML:
$blipapi->debug_html = true;

// Domyślnie timeout na połączenie z serwera Blip! wynosi 5 sekund, a na wykonanie komendy: 10. Można to łatwo zmienić:
$blipapi->connect_timeout = 10;
$blipapi->timeout = 5;