PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: readme.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of Vaclav Mares  >  ontoProdukt  >  readme.txt  >  Download  
File: readme.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: readme.txt
Class: ontoProdukt
Generate product feeds in XML formats
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 821 bytes
 

Contents

Class file image Download
Implementace knihovny:

V souboru example/configuration.php je nutné nastavit tyto hodnoty:
•	kód jazyka dle normy ISO 639-1,
•	znakovou sadu (kódování výstupního souboru),
•	adresu s umístěním specifikace (pouze v případě, že došlu ke změně ontologie),
•	cestu k souboru s překlady.
Umístění textu či obrázku (oranžová ikonka XML) na titulní stránku e-shopu, odkazující na umístění souboru s produktovými daty.   

Installation of library:

In file example/configuration.php must be setting these value:
•	ISO 639-1 code language,
•	charset (output file encoding),
•	address with the location of specifications (just if was change in ontology),
•	path to the file with translations.
Placing text or image(orange XML icon) on the front page of an e-shop with link on the location of the product data file.