PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: example/help.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Vaclav Mares  >  ontoProdukt  >  example/help.php  >  Download  
File: example/help.php
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: help.php
Class: ontoProdukt
Generate product feeds in XML formats
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 3,908 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?
require_once ('configuration.php');
require_once ('head.php');
?>
<!--na stránce v levé části budou také odkazy...respektive články popisující použítí a rozdíly mezi jednotlivými druhy feedů
- dále také odkazy na umístění jednotlivých feedů do světových vyhledávačů
- zdůvodnění proč používat tento způsob reprezentace dat a pro koho je tato služba především určena
- nezapomenou také na přidání odkazu pro XML schéma respektive XSD předpis určující strukturu dokumentu XML
-->

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styl.css"> 


<br>
<div id="text">
Použitý formát XML je odvozený od specifikací, kterých využívají portály <a href="http://napoveda.seznam.cz/cz/specifikace-xml.html"> zbozi.cz</a> a <a href="http://www.google.com/support/merchants/bin/answer.py?answer=160083&hl=en#optional"> google base </a>.
Popis jednotlivých elemtů je však narozdíl od výše uvedených portálů realizován pomocí rozsáhlé ontologie. Takto navržený formát pak umožňuje sémanticky založeným vyhledávačům lepší rozpoznání nabízených produktů. 
<br><br>Umístěním vygenerovaného souboru na stránky tak získáte potencionální možnost na lepší umístění v pořadí výsledku na dotaz od vyhledávačů. 

</div>

<div id="frame">
 <a style="font-size: 14px;" href="index1.php">
  <div id="hrefProductCreatore">
   Pro vytvoření vlastního feedu klikněte zde!
  </div>
 </a>
</div>


<div id="text">
 <h2>1. Použité elementy</h2>
Na této stránce neleznete prodrobný průvodce použitých elementů pro tvorbu vašeho feedu. 
Každý prvek je podrobně vysvětlen a umožní Vám tak lepší pochopení a správnější pužití jednotlivých značek.
<h3 id="link">1.1. URL hlavní stránky - link</h3>
Odkaz na úvodní stránku spolčenosti , nabízející daný druh zboží. Slouží pro přesnou specifikaci umístění zdroje informací.
Více o významu URL naleznete <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc1738">zde</a>.
<h3 id="title">1.2. Oficiální název společnosti - title</h3>
Oficiálním názvem společnosti se rozumí název, pod kterým je společnost založena, nebo pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. 
V případě živnostníka se jedná o jméno a přijmení.
<h3 id="street_address">1.3. Ulice - street_address</h3> 
Specifikace adresy. Slouží především pro identifikaci místa kameného obchodu, nebo adresu mejitele virtuálního obchodu.
Více o použití elemntu street-address naleznete <a href="http://www.w3.org/2006/vcard/ns-2006.html#street-address">zde</a>.
<h3 id="locality">1.4. Město - locality</h3> 
Specifikace adresy. Slouží především pro identifikaci místa kameného obchodu, nebo adresu mejitele virtuálního obchodu.
Více o použití elemntu locality naleznete <a href="http://www.w3.org/2006/vcard/ns-2006.html#locality">zde</a>.
<h3 id="country_name">1.5. Země - country_name</h3> 
Specifikace adresy. Slouží především pro identifikaci místa kameného obchodu, nebo adresu mejitele virtuálního obchodu.
Více o použití elemntu country_name naleznete <a href="http://www.w3.org/2006/vcard/ns-2006.html#country-name">zde</a>.
<h3 id="postal_code">1.6. PSČ - postal_code</h3> 
Poštovní směrovací číslo (v angličtině ZIP nebo postcode) je součástí adresy a v tomto systému slouží především pro identifikaci místa kameného obchodu, nebo adresu mejitele virtuálního obchodu. 
Více o použití elemntu street-address naleznete <a href="http://www.w3.org/2006/vcard/ns-2006.html#postal-code">zde</a>.
<h3 id="postal_code">2.1. Stav - quality</h3> 
Určuje v jaké kondici je nabízené zboží.

    
    
Signalizujte hodnotu z 0 pro položky které jsou aktuálně vyprodané, prošlé, či jinak nedosažitelné pro nákup.