PHP Classes
elePHPant
Icontem

File: lang.sv-SE.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Jonas Earendel  >  jForm Validator  >  lang.sv-SE.php  >  Download  
File: lang.sv-SE.php
Role: Configuration script
Content type: text/plain
Description: Swedish error messages
Class: jForm Validator
Validate forms with rules defined in form template
Author: By
Last change: Added some error messages.
Date: 4 years ago
Size: 1,789 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
$this
-> error_messages['sv-SE'] = array(
   
'required' => 'Detta fält är obligatoriskt.',
   
'email' => 'Fyll i en korrekt e-postadress.',
   
'url' => 'Fyll i en korrekt URL.',
   
'creditcard' => 'Fyll i ett korrekt kreditkortsnummer.',
   
'date' => 'Fyll i ett korrekt datum.',
   
'datetime' => 'Fyll i en korrekt DateTime.',
   
'datetime-local' => 'Fyll i en korrekt lokal DateTime.',
   
'time' => 'Fyll i ett korrekt klockslag',
   
'alphabetic' => 'Fyll endast i bokstäver.',
   
'alphanumeric' => 'Fyll endast i bokstäver, siffror eller understreck.',
   
'color' => 'Fyll i en färg. (namngiven, hexadec eller rgb)',
   
'month' => 'Fyll i en månad och ett år. (t.e.x. 1974-03)',
   
'week' => 'Fyll i en vecka och ett år. (t.e.x. 1974-W43)',
   
'number' => 'Fyll i ett korrekt tal.(t.e.x. 12,-12.5,-1.3e-2)',
   
'integer' => 'Fyll i en siffra utan decimaler.',
   
'zipcode' => 'Fyll i ett korrekt postnummer.',
   
'enum' => 'Fyll i en av följande: [ {enum} ]',
   
'minlength' => 'Fyll i minst {length} tecken.',
   
'maxlength' => 'Fyll i {length} eller färre tecken.',
   
'min' => 'Fyll i ett värde som är större än eller lika med {value}.',
   
'max' => 'Fyll i ett värde som är mindre än eller lika med {value}.',
   
'mustmatch' => 'Fyll i samma värde en gång till.',
   
'captcha' => 'Texten stämmer inte med bilden. Försök igen.',
   
'personnummer' => 'Fyll i ett korrekt personnummer. (ååååmmdd-aaaa)',
   
'organisationsnummer' => 'Fyll i ett korrekt organisationsnummer. (xxyyzz-aaaa)',
   
'tel' => 'Fyll i ett korrekt telefonnummer.',

   
'ipv4' => 'Fyll i ett IP-nummer (version 4).',
   
'ipv6' => 'Fyll i ett IP-nummer (version 6).',
   
'range' => 'Fyll i ett värde mellan {0} och {1} i steg av {2}.',

);