File: languages/se_SE.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Con vertor  >  PHP Auth Class  >  languages/se_SE.php  >  Download  
File: languages/se_SE.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Language
Class: PHP Auth Class
Register and login users stored in a database
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 5,089 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
$lang
= array();

$lang['user_blocked'] = "Du är för närvarande blockerad från systemet.";
$lang['user_verify_failed'] = "Captcha-koden var felaktig.";

$lang['email_password_invalid'] = "E-postadressen / lösenordet är ogiltigt.";
$lang['email_password_incorrect'] = "E-postadressen / lösenordet är felaktigt.";
$lang['remember_me_invalid'] = "Kom-ihåg-mig-fältet är ogiltigt.";

$lang['password_short'] = "Lösenordet är för kort.";
$lang['password_weak'] = "Lösenordet är för svagt.";
$lang['password_nomatch'] = "Lösenorden matchar inte.";
$lang['password_changed'] = "Ändring av lösenord lyckades.";
$lang['password_incorrect'] = "Lösenord inkorrekt.";
$lang['password_notvalid'] = "Lösenordet är ogiltigt.";

$lang['newpassword_short'] = "Det nya lösenordet är för kort.";
$lang['newpassword_long'] = "Det nya lösenordet är för långt.";
$lang['newpassword_invalid'] = "Det nya lösenordet måste innehålla minst en stor bokstav och en liten bokstav, och minst en siffra.";
$lang['newpassword_nomatch'] = "De nya lösenorden matchar inte.";
$lang['newpassword_match'] = "Det nya lösenordet är likadant som det gamla lösenordet.";

$lang['email_short'] = "E-postadressen är för kort.";
$lang['email_long'] = "E-postadressen är för lång.";
$lang['email_invalid'] = "E-postadressen är ogiltig.";
$lang['email_incorrect'] = "E-postadressen är felaktig.";
$lang['email_banned'] = "Den valda e-postadressen är inte tillåten.";
$lang['email_changed'] = "Ändring av e-postadress lyckades.";

$lang['newemail_match'] = "Den nya e-postadressen matchar den gamla e-postadressen.";

$lang['account_inactive'] = "Kontot har inte aktiverats ännu.";
$lang['account_activated'] = "Kontot aktiverat.";

$lang['logged_in'] = "Du är nu inloggad.";
$lang['logged_out'] = "Du är nu utloggad.";

$lang['system_error'] = "Ett systemfel har inträffat. Var god försök igen.";

$lang['register_success'] = "Konto skapat. Aktiveringsmail har skickats till den specifierade e-postadressen.";
$lang['register_success_emailmessage_suppressed'] = "Konto skapat.";
$lang['email_taken'] = "E-postadressen används redan.";

$lang['resetkey_invalid'] = "Återställningskoden är ogiltig.";
$lang['resetkey_incorrect'] = "Återsättlningskoden är felaktig.";
$lang['resetkey_expired'] = "Återställningskoden har gått ut.";
$lang['password_reset'] = "Återställning av lösenord lyckades.";

$lang['activationkey_invalid'] = "Aktiveringskoden är ogiltig.";
$lang['activationkey_incorrect'] = "Aktiveringskoden är felaktig.";
$lang['activationkey_expired'] = "Aktiveringskoden har gått ut.";

$lang['reset_requested'] = "Återställningsförfrågan av lösenordet har skickats till din e-postadress.";
$lang['reset_requested_emailmessage_suppressed'] = "Återställningsförfrågan av lösenordet har skapats.";
$lang['reset_exists'] = "En återställningsförfrågan av lösenordet existerar redan.";

$lang['already_activated'] = "Kontot har redan aktiverats.";
$lang['activation_sent'] = "Aktiveringsmail har skickats.";
$lang['activation_exists'] = "Ett Aktiveringsmail har redan skickats.";

$lang['email_activation_subject'] = '%s - Aktivera konto';
$lang['email_activation_body'] = 'Hej,<br/><br/> För att kunna logga in på ditt konto behöver du först aktivera ditt konto genom att klicka på följande länk : <strong><a href="%1$s/%2$s">%1$s/%2$s</a></strong><br/><br/> Du kommer sedan att behöva använda följande aktiveringskod: <strong>%3$s</strong><br/><br/> Om du inte registrerat dig på %1$s nyligen så har detta meddelande skickats felaktigt, var isåfall god och ignorera det.';
$lang['email_activation_altbody'] = 'Hej, ' . "\n\n" . 'För att kunna logga in på ditt konto behöver du först aktivera ditt konto genom att klicka på följande länk :' . "\n" . '%1$s/%2$s' . "\n\n" . 'Du kommer sedan att behöva använda följande aktiveringskod: %3$s' . "\n\n" . 'Om du inte registrerat dig på %1$s nyligen så har detta meddelande skickats felaktigt, var isåfall god och ignorera det.';

$lang['email_reset_subject'] = '%s - Återställning av lösenord';
$lang['email_reset_body'] = 'Hej,<br/><br/>Klicka på följande länk för att återställa ditt lösenord :<br/><br/><strong><a href="%1$s/%2$s">%1$s/%2$s</a></strong><br/><br/>Du kommer sedan att behöva använda följande återställningskod: <strong>%3$s</strong><br/><br/>Om du inte gjort en förfrågan för återställning av lösenord på %1$s nyligen så har detta meddelande skickats felaktigt, var isåfall god och ignorera det.';
$lang['email_reset_altbody'] = 'Hej, ' . "\n\n" . 'Klicka på följande länk för att återställa ditt lösenord :' . "\n" . '%1$s/%2$s' . "\n\n" . 'Du kommer sedan att behöva använda följande återställningskod: %3$s' . "\n\n" . 'Om du inte gjort en förfrågan för återställning av lösenord på %1$s nyligen så har detta meddelande skickats felaktigt, var isåfall god och ignorera det.';

$lang['account_deleted'] = "Borttagning av kontot lyckades.";
$lang['function_disabled'] = "Denna funktion har inaktiverats.";


For more information send a message to info at phpclasses dot org.