File: CMF/Web/scripts/roxy/lang/cs1.json

Recommend this page to a friend!
  Classes of Burge Lab  >  BurgeATS  >  CMF/Web/scripts/roxy/lang/cs1.json  >  Download  
File: CMF/Web/scripts/roxy/lang/cs1.json
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: BurgeATS
CRM, Ticketing system, and employee manangement
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 3,617 bytes
 

Contents

Class file image Download
{
"CreateDir":"Vytvo?it",
"RenameDir":"P?ejmenovat",
"DeleteDir":"Smazat",
"AddFile":"P?idat soubor",
"Preview":"Náhled",
"RenameFile":"P?ejmenovat",
"DeleteFile":"Smazat",
"SelectFile":"Vybrat",
"OrderBy":"Srovnat dle",
"Name_asc":"↑  jména",
"Size_asc":"↑  velikosti",
"Date_asc":"↑  datumu",
"Name_desc":"↓  jména",
"Size_desc":"↓  velikosti",
"Date_desc":"↓  datumu",
"Name":"Jméno",
"Size":"Velikost",
"Date":"Datum",
"Dimensions":"Rozm?ry",
"Cancel":"Zru?it",
"LoadingDirectories":"Ná?ítám adresá?e...",
"LoadingFiles":"Na?ítám soubory...",
"DirIsEmpty":"Adresá? je prázdný",
"NoFilesFound":"Není ?ádný soubor",
"Upload":"Nahrát",
"T_CreateDir":"Vytvo?it nový adresá?",
"T_RenameDir":"P?ejmenovat adresá?",
"T_DeleteDir":"Smazat vybraný adresá?",
"T_AddFile":"Nahrát soubor",
"T_Preview":"Náhled vybraného souboru",
"T_RenameFile":"P?ejmenovat soubor",
"T_DeleteFile":"Smazat soubor",
"T_SelectFile":"Vybrat ozna?ený soubor",
"T_ListView":"Zobrazit seznam",
"T_ThumbsView":"Náhledový seznam",
"Q_DeleteFolder":"Smazat vybraný adresá??",
"Q_DeleteFile":"Smazat vybraný soubor?",
"E_LoadingConf":"Chyba p?i na?tení konfigurace",
"E_ActionDisabled":"Tato akce je zakázaná",
"E_LoadingAjax":"Chyba na?ítání",
"E_MissingDirName":"Chybí jméno adresá?e",
"E_SelectFiles":"Soubor/y byl/y nahrán/y",
"E_CannotRenameRoot":"Nelze p?ejmenovat hlavní adresá?.",
"E_NoFileSelected":"Nevybrán soubor.",
"E_CreateDirFailed":"Chyba p?i vytvo?ení adresá?e",
"E_CreateDirInvalidPath":"Chyba p?i vytvo?ení adresá?e - cesta neexistuje",
"E_CannotDeleteDir":"Chyba p?i smazání adresá?e",
"E_DeleteDirInvalidPath":"Chyba p?i smazání adresá?e - cesta neexistuje",
"E_Delet?File":"Chyba p?i smazání souboru",
"E_DeleteFileInvalidPath":"Chyba p?i smazání souboru - soubor neexistuje",
"E_DeleteNonEmpty":"Chyba p?i smazání adresá?e - adresá? není prázdný",
"E_CannotMoveDirToChild":"Nelze p?esunout adresá? do této podslo?ky",
"E_DirAlreadyExists":"Ji? existuje adresá? stejného jména",
"E_MoveDir":"Chyba p?i p?esunu adresá?e",
"E_MoveDirInvalisPath":"Chyba p?i p?esunu adresá?e - cesta neexistuje",
"E_MoveFile":"Chyba p?i p?esunu souboru",
"E_MoveFileInvalisPath":"Chyba p?i p?esunu souboru - soubor neexistuje",
"E_MoveFileAlreadyExists":"Ji? existuje soubor stejného jména",
"E_RenameDir":"Chyba p?i p?ejmenování adresá?e",
"E_RenameDirInvalidPath":"Chyba p?i p?ejmenování adresá?e - cesta neexistuje",
"E_RenameFile":"Chyba p?i p?ejmenování souboru",
"E_RenameFileInvalidPath":"Chyba p?i p?ejmenování souboru - soubor neexistuje",
"E_UploadNotAll":"Chyba p?i kopírování samého souboru. ",
"E_UploadNoFiles":"Nejsou ?ádné soubory nebo soubor je p?íli? velký.",
"E_UploadInvalidPath":"Nelze vlo?it - cesta neexistuje",
"E_FileExtensionForbidden":"Tento typ soubor? není mo?né pou?ít - neplatná roz?í?ení ",
"DownloadFile":"Stáhnout",
"T_DownloadFile":"Stáhnout soubor",
"E_CannotDeleteRoot":"Nelze smazat hlavní adresá?",
"file":"soubor",
"files":"soubory",
"Cut":"Vyjmout",
"Copy":"Kopírovat",
"Paste":"Vlo?it",
"E_CopyFile":"Chyba p?i kopírování souboru",
"E_CopyFileInvalisPath":"Nelze kopírovat soubor - cesta neexistuje",
"E_CopyDirInvalidPath":"Nelze kopírovat adresá?  - cesta neexistuje",
"E_CreateArchive":"Chyba p?i vytvo?ení zip.",
"E_UploadingFile":"chyba"
}

For more information send a message to info at phpclasses dot org.