PHP Classes

File: dist/lang/summernote-da-DK.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-da-DK.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-da-DK.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 3,215 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) { $.extend($.summernote.lang, { 'da-DK': { font: { bold: 'Fed', italic: 'Kursiv', underline: 'Understreget', clear: 'Fjern formatering', height: 'Højde', name: 'Skrifttype', strikethrough: 'Gennemstreget', subscript: 'Sænket skrift', superscript: 'Hævet skrift', size: 'Skriftstørrelse' }, image: { image: 'Billede', insert: 'Indsæt billede', resizeFull: 'Original størrelse', resizeHalf: 'Halv størrelse', resizeQuarter: 'Kvart størrelse', floatLeft: 'Venstrestillet', floatRight: 'Højrestillet', floatNone: 'Fjern formatering', shapeRounded: 'Form: Runde kanter', shapeCircle: 'Form: Cirkel', shapeThumbnail: 'Form: Miniature', shapeNone: 'Form: Ingen', dragImageHere: 'Træk billede hertil', dropImage: 'Slip billede', selectFromFiles: 'Vælg billed-fil', maximumFileSize: 'Maks fil størrelse', maximumFileSizeError: 'Filen er større end maks tilladte fil størrelse!', url: 'Billede URL', remove: 'Fjern billede' }, video: { video: 'Video', videoLink: 'Video Link', insert: 'Indsæt Video', url: 'Video URL?', providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion eller Youku)' }, link: { link: 'Link', insert: 'Indsæt link', unlink: 'Fjern link', edit: 'Rediger', textToDisplay: 'Visningstekst', url: 'Hvor skal linket pege hen?', openInNewWindow: 'Åbn i nyt vindue' }, table: { table: 'Tabel' }, hr: { insert: 'Indsæt horisontal linje' }, style: { style: 'Stil', p: 'p', blockquote: 'Citat', pre: 'Kode', h1: 'Overskrift 1', h2: 'Overskrift 2', h3: 'Overskrift 3', h4: 'Overskrift 4', h5: 'Overskrift 5', h6: 'Overskrift 6' }, lists: { unordered: 'Punktopstillet liste', ordered: 'Nummereret liste' }, options: { help: 'Hjælp', fullscreen: 'Fuld skærm', codeview: 'HTML-Visning' }, paragraph: { paragraph: 'Afsnit', outdent: 'Formindsk indryk', indent: 'Forøg indryk', left: 'Venstrestillet', center: 'Centreret', right: 'Højrestillet', justify: 'Blokjuster' }, color: { recent: 'Nyligt valgt farve', more: 'Flere farver', background: 'Baggrund', foreground: 'Forgrund', transparent: 'Transparent', setTransparent: 'Sæt transparent', reset: 'Nulstil', resetToDefault: 'Gendan standardindstillinger' }, shortcut: { shortcuts: 'Genveje', close: 'Luk', textFormatting: 'Tekstformatering', action: 'Handling', paragraphFormatting: 'Afsnitsformatering', documentStyle: 'Dokumentstil' }, history: { undo: 'Fortryd', redo: 'Annuller fortryd' } } }); })(jQuery);