PHP Classes

File: dist/lang/summernote-tr-TR.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Abed Nego Ragil Putra  >  Giga CMS  >  dist/lang/summernote-tr-TR.js  >  Download  
File: dist/lang/summernote-tr-TR.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Giga CMS
Multi-user content management system
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 5,040 bytes
 

Contents

Class file image Download
(function ($) { $.extend($.summernote.lang, { 'tr-TR': { font: { bold: 'Kalın', italic: 'İtalik', underline: 'Altı çizili', clear: 'Temizle', height: 'Satır yüksekliği', name: 'Yazı Tipi', strikethrough: 'Üstü çizili', subscript: 'Alt Simge', superscript: 'Üst Simge', size: 'Yazı tipi boyutu' }, image: { image: 'Resim', insert: 'Resim ekle', resizeFull: 'Orjinal boyut', resizeHalf: '1/2 boyut', resizeQuarter: '1/4 boyut', floatLeft: 'Sola hizala', floatRight: 'Sağa hizala', floatNone: 'Hizalamayı kaldır', shapeRounded: 'Şekil: Yuvarlatılmış Köşe', shapeCircle: 'Şekil: Daire', shapeThumbnail: 'Şekil: K.Resim', shapeNone: 'Şekil: Yok', dragImageHere: 'Buraya sürükleyin', dropImage: 'Resim veya metni bırakın', selectFromFiles: 'Dosya seçin', maximumFileSize: 'Maksimum dosya boyutu', maximumFileSizeError: 'Maksimum dosya boyutu aşıldı.', url: 'Resim bağlantısı', remove: 'Resimi Kaldır' }, video: { video: 'Video', videoLink: 'Video bağlantısı', insert: 'Video ekle', url: 'Video bağlantısı?', providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion veya Youku)' }, link: { link: 'Bağlantı', insert: 'Bağlantı ekle', unlink: 'Bağlantıyı kaldır', edit: 'Bağlantıyı düzenle', textToDisplay: 'Görüntülemek için', url: 'Bağlantı adresi?', openInNewWindow: 'Yeni pencerede aç' }, table: { table: 'Tablo' }, hr: { insert: 'Yatay çizgi ekle' }, style: { style: 'Biçim', p: 'p', blockquote: 'Alıntı', pre: 'Önbiçimli', h1: 'Başlık 1', h2: 'Başlık 2', h3: 'Başlık 3', h4: 'Başlık 4', h5: 'Başlık 5', h6: 'Başlık 6' }, lists: { unordered: 'Madde işaretli liste', ordered: 'Numaralı liste' }, options: { help: 'Yardım', fullscreen: 'Tam ekran', codeview: 'HTML Kodu' }, paragraph: { paragraph: 'Paragraf', outdent: 'Girintiyi artır', indent: 'Girintiyi azalt', left: 'Sola hizala', center: 'Ortaya hizala', right: 'Sağa hizala', justify: 'Yasla' }, color: { recent: 'Son renk', more: 'Daha fazla renk', background: 'Arka plan rengi', foreground: 'Yazı rengi', transparent: 'Seffaflık', setTransparent: 'Şeffaflığı ayarla', reset: 'Sıfırla', resetToDefault: 'Varsayılanlara sıfırla' }, shortcut: { shortcuts: 'Kısayollar', close: 'Kapat', textFormatting: 'Yazı biçimlendirme', action: 'Eylem', paragraphFormatting: 'Paragraf biçimlendirme', documentStyle: 'Biçim', extraKeys: 'İlave anahtarlar' }, help: { 'insertParagraph': 'Paragraf ekler', 'undo': 'Son komudu geri alır', 'redo': 'Son komudu yineler', 'tab': 'Girintiyi artırır', 'untab': 'Girintiyi azaltır', 'bold': 'Kalın yazma stilini ayarlar', 'italic': 'İtalik yazma stilini ayarlar', 'underline': 'Altı çizgili yazma stilini ayarlar', 'strikethrough': 'Üstü çizgili yazma stilini ayarlar', 'removeFormat': 'Biçimlendirmeyi temizler', 'justifyLeft': 'Yazıyı sola hizalar', 'justifyCenter': 'Yazıyı ortalar', 'justifyRight': 'Yazıyı sağa hizalar', 'justifyFull': 'Yazıyı her iki tarafa yazlar', 'insertUnorderedList': 'Madde işaretli liste ekler', 'insertOrderedList': 'Numaralı liste ekler', 'outdent': 'Aktif paragrafın girintisini azaltır', 'indent': 'Aktif paragrafın girintisini artırır', 'formatPara': 'Aktif bloğun biçimini paragraf (p) olarak değiştirir', 'formatH1': 'Aktif bloğun biçimini başlık 1 (h1) olarak değiştirir', 'formatH2': 'Aktif bloğun biçimini başlık 2 (h2) olarak değiştirir', 'formatH3': 'Aktif bloğun biçimini başlık 3 (h3) olarak değiştirir', 'formatH4': 'Aktif bloğun biçimini başlık 4 (h4) olarak değiştirir', 'formatH5': 'Aktif bloğun biçimini başlık 5 (h5) olarak değiştirir', 'formatH6': 'Aktif bloğun biçimini başlık 6 (h6) olarak değiştirir', 'insertHorizontalRule': 'Yatay çizgi ekler', 'linkDialog.show': 'Bağlantı ayar kutusunu gösterir' }, history: { undo: 'Geri al', redo: 'Yinele' }, specialChar: { specialChar: 'ÖZEL KARAKTERLER', select: 'Özel Karakterleri seçin' } } }); })(jQuery);