File: kchat/assets/emojionearea/emojionearea.min.map

Recommend this page to a friend!
  Classes of Ganesh Kandu  >  kchat  >  kchat/assets/emojionearea/emojionearea.min.map  >  Download  
File: kchat/assets/emojionearea/emojionearea.min.map
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: kchat
Database driven PHP live chat system
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 22,962 bytes
 

Contents

Class file image Download
{"version":3,"sources":["emojionearea.js"],"names":["document","window","$","unique","eventStorage","possibleEvents","emojione","readyCallbacks","emojioneReady","fn","push","blankImg","slice","css_class","emojioneSupportMode","invisibleChar","trigger","self","event","args","result","j","toLowerCase","_event","id","length","each","i","apply","attach","element","events","target","callerEvent","currentTarget","link","isArray","getTemplate","template","unicode","shortname","imageType","imagePath","imagePathSVG","imagePathPNG","replace","toUpperCase","convert","shortnameTo","str","clear","emojioneList","pasteHtmlAtCaret","html","sel","range","getSelection","getRangeAt","rangeCount","deleteContents","el","createElement","innerHTML","frag","createDocumentFragment","node","lastNode","firstChild","appendChild","insertNode","cloneRange","setStartAfter","collapse","removeAllRanges","addRange","selection","type","createRange","pasteHTML","getDefaultOptions","emojioneArea","defaults","attributes","dir","spellcheck","autocomplete","autocorrect","autocapitalize","placeholder","emojiPlaceholder","container","hideSource","shortnames","sprite","pickerPosition","filtersPosition","hidePickerOnBlur","buttonTitle","tones","tonesStyle","inline","saveEmojisAs","shortcuts","autocompleteTones","standalone","useInternalCDN","recentEmojis","textcomplete","maxCount","placement","filters","title","emoji","recent","icon","smileys_people","animals_nature","food_drink","activity","travel_places","objects","symbols","flags","isObject","variable","getOptions","options","default_options","filter","data","isEmptyObject","key","val","extend","saveSelection","restoreSelection","preSelectionRange","selectNodeContents","setEnd","startContainer","startOffset","toString","charIndex","setStart","nodeStack","foundStart","stop","pop","nodeType","nextCharIndex","childNodes","body","createTextRange","selectedTextRange","preSelectionTextRange","moveToElementText","setEndPoint","start","text","textRange","moveEnd","moveStart","select","uniRegexp","unicodeTo","unicodeChar","map","htmlFromText","shortnameToUnicode","emojiTemplate","textFromHtml","RegExp","toShort","calcButtonPosition","this","offset","editor","offsetWidth","clientWidth","current","parseInt","button","css","marginRight","floatingPicker","picker","right","lazyLoading","lasyEmoji","pickerTop","top","pickerBottom","height","e","attr","removeClass","selector","prefix","skip_dot","div","parent","class","call","arguments","child","isFunction","appendTo","getRecent","localStorage","getItem","updateRecent","emojis","skinnable","scrollArea","is","scrollTop","recentCategory","items","emojiBtnTemplate","split","join","children","remove","insertAfter","on","recentFilter","show","height2","hasClass","next","addClass","hide","setRecent","index","indexOf","splice","unshift","setItem","supportsLocalStorage","test","removeItem","init","source","emojiTemplateAlt","sourceValFunc","filtersBtns","emojisList","categories","app","role","contenteditable","tabindex","append","data-skin","value","params","skin","data-filter","wrapInner","category","name","data-tone","prependTo","find","eq","setText","getText","click","resize","mousedown","paste","stayFocused","mouseup","keyup","keydown","keypress","noListenScroll","item","isActive","headerOffset","scroll","offsetTop","animate","tone","hidePicker","showPicker","pasteText","caretID","Date","getTime","editorScrollTop","caret","originalEvent","clipboardData","getData","preventDefault","returnValue","stopPropagation","clipboard","position","left","width","overflow","focus","setTimeout","emojibtn","content","blur","_","ctrlKey","which","handler","textcompleteOptions","onKeydown","commands","KEY_ENTER","sort","match","search","term","callback","cache","option","getScript","navigator","userAgent","execCommand","emojioneVersion","cdn","defaultBase","base","isLoading","loadEmojione","detectVersion","version","cacheBustParam","getSupportMode","createStyleSheet","rel","href","shift","imagePathSVGSprites","unicodeRegexp","EmojioneArea","bindEvent","ev","concat","prototype","off","call_args","setFocus","_sh_timer","clearTimeout","jQuery"],"mappings":";CAOA,SAAUA,EAAUC,EAAQC,GACxB,YAEA,IAAIC,GAAS,EACTC,KACAC,KACAC,EAAWL,EAAOK,SAClBC,IACJ,SAASC,GAAeC,GAChBH,EACAG,IAEAF,EAAeG,KAAKD,GAG5B,GAAIE,GAAW,6FACXC,KAAWA,MACXC,EAAY,eACZC,EAAsB,EACtBC,EAAgB,SACpB,SAASC,GAAQC,EAAMC,EAAOC,GAC1B,GAAIC,IAAS,EAAMC,EAAI,CACvB,IAAIH,EAAO,CACPA,EAAQA,EAAMI,aACd,GAAG,CACC,GAAIC,GAAY,GAAHF,EAAO,IAAMH,EAAQA,CAC9Bd,GAAaa,EAAKO,IAAID,IAAWnB,EAAaa,EAAKO,IAAID,GAAQE,QAC/DvB,EAAEwB,KAAKtB,EAAaa,EAAKO,IAAID,GAAS,SAAUI,EAAGlB,GAC/C,MAAOW,GAASX,EAAGmB,MAAMX,EAAME,UAAe,UAGjDC,GAAYC,KAEzB,MAAOD,GAEX,QAASS,GAAOZ,EAAMa,EAASC,EAAQC,GACnCA,EAASA,GAAU,SAAUd,EAAOe,GAAe,MAAO/B,GAAE+B,EAAYC,gBACxEhC,EAAEwB,KAAKK,EAAQ,SAASb,EAAOiB,GAC3BjB,EAAQhB,EAAEkC,QAAQL,GAAUI,EAAOjB,GAClCb,EAAeY,EAAKO,IAAIW,KAAU9B,EAAeY,EAAKO,IAAIW,QACtDzB,MAAMoB,EAASZ,EAAOc,MAGnC,QAASK,GAAYC,EAAUC,EAASC,GACpC,GAAIC,GAAYnC,EAASmC,UAAWC,CAMpC,OAJIA,GADW,OAAXD,EACYnC,EAASqC,aAETrC,EAASsC,aAElBN,EACFO,QAAQ,SAAUL,GAAa,IAC/BK,QAAQ,QAASH,GAAa5B,EAAsB,EAAIyB,EAAQO,cAAgBP,GAAW,IAAME,GACjGI,QAAQ,QAASN,GACjBM,QAAQ,QAASvC,EAASyC,QAAQR,IAE3C,QAASS,GAAYC,EAAKX,EAAUY,GAChC,MAAOD,GAAIJ,QAAQ,mBAAoB,SAASL,GAC5CA,EAAY,IAAMA,EAAUK,QAAQ,KAAK,IAAIA,QAAQ,KAAK,IAAM,GAChE,IAAIN,GAAUjC,EAAS6C,aAAaX,EACpC,OAAID,IACIzB,EAAsB,IAAGyB,EAAUA,EAAQA,SACxCF,EAAYC,EAAUC,EAAQA,EAAQd,OAAO,GAAIe,IAErDU,EAAQ,GAAKV,IAG5B,QAASY,GAAiBC,GACtB,GAAIC,GAAKC,CACT,IAAItD,EAAOuD,cAEP,GADAF,EAAMrD,EAAOuD,eACTF,EAAIG,YAAcH,EAAII,WAAY,CAClCH,EAAQD,EAAIG,WAAW,GACvBF,EAAMI,gBACN,IAAIC,GAAK5D,EAAS6D,cAAc,MAChCD,GAAGE,UAAYT,CACf,IAAIU,GAAO/D,EAASgE,yBAA0BC,EAAMC,CACpD,OAASD,EAAOL,EAAGO,WACfD,EAAWH,EAAKK,YAAYH,EAEhCV,GAAMc,WAAWN,GACbG,IACAX,EAAQA,EAAMe,aACdf,EAAMgB,cAAcL,GACpBX,EAAMiB,UAAS,GACflB,EAAImB,kBACJnB,EAAIoB,SAASnB,SAGdvD,GAAS2E,WAAwC,WAA3B3E,EAAS2E,UAAUC,MAChD5E,EAAS2E,UAAUE,cAAcC,UAAUzB,GAGnD,GAAI0B,GAAoB,WACpB,MAAO7E,GAAEO,GAAGuE,cAAgB9E,EAAEO,GAAGuE,aAAaC,SAAW/E,EAAEO,GAAGuE,aAAaC,UACvEC,YACIC,IAAoB,MACpBC,YAAoB,EACpBC,aAAoB,MACpBC,YAAoB,MACpBC,eAAoB,OAExBC,YAAoB,KACpBC,iBAAoB,WACpBC,UAAoB,KACpBC,YAAoB,EACpBC,YAAoB,EACpBC,QAAoB,EACpBC,eAAoB,MACpBC,gBAAoB,MACpBC,kBAAoB,EACpBC,YAAoB,yCACpBC,OAAoB,EACpBC,WAAoB,SACpBC,OAAoB,KACpBC,aAAoB,UACpBC,WAAoB,EACpBjB,cAAoB,EACpBkB,mBAAoB,EACpBC,YAAoB,EACpBC,gBAAoB,EACpBhE,UAAoB,MACpBiE,cAAoB,EACpBC,cACIC,SAAgB,GAChBC,UAAgB,MAGpBC,SACIZ,OACIa,MAAO,YACPC,MAAO,+mBAQXC,QACIC,KAAM,SACNH,MAAO,SACPC,MAAO,IAGXG,gBACID,KAAM,MACNH,MAAO,mBACPC,MAAO,uhEAuBXI,gBACIF,KAAM,UACNH,MAAO,mBACPC,MAAO,i5CAiBXK,YACIH,KAAM,QACNH,MAAO,eACPC,MAAO,0jBAQXM,UACIJ,KAAM,aACNH,MAAO,WACPC,MAAO,0kBAQXO,eACIL,KAAM,SACNH,MAAO,kBACPC,MAAO,2wCAeXQ,SACIN,KAAM,OACNH,MAAO,UACPC,MAAO,ixDAoBXS,SACIP,KAAM,aACNH,MAAO,UACPC,MAAO,67FA8BXU,OACIR,KAAM,UACNH,MAAO,QACPC,MAAO,yyBAYvB,SAASW,GAASC,GACd,MAA2B,gBAAbA,GAElB,QAASC,GAAWC,GAChB,GAAIC,GAAkBhD,GACtB,IAAI+C,GAAWA,EAAiB,QAAG,CAC/B,GAAIhB,GAAUiB,EAAgBjB,OAC9B5G,GAAEwB,KAAKoG,EAAiB,QAAG,SAASE,EAAQC,GACxC,OAAKN,EAASM,IAAS/H,EAAEgI,cAAcD,cAC5BnB,GAAQkB,OAGnB9H,GAAEwB,KAAKuG,EAAM,SAASE,EAAKC,GACvBtB,EAAQkB,GAAQG,GAAOC,MAG/BN,EAAiB,QAAIhB,EAEzB,MAAO5G,GAAEmI,UAAWN,EAAiBD,GAGzC,GAAIQ,GAAeC,CACftI,GAAOuD,cAAgBxD,EAAS6E,aAChCyD,EAAgB,SAAS1E,GACrB,GAAIN,GAAMrD,EAAOuD,cAAgBvD,EAAOuD,cACxC,IAAIF,GAAOA,EAAII,WAAa,EAAG,CAC3B,GAAIH,GAAQD,EAAIG,WAAW,GACvB+E,EAAoBjF,EAAMe,YAG9B,OAFAkE,GAAkBC,mBAAmB7E,GACrC4E,EAAkBE,OAAOnF,EAAMoF,eAAgBpF,EAAMqF,aAC9CJ,EAAkBK,WAAWpH,SAI5C8G,EAAmB,SAAS3E,EAAIN,GAC5B,GAAIwF,GAAY,EAAGvF,EAAQvD,EAAS6E,aACpCtB,GAAMwF,SAASnF,EAAI,GACnBL,EAAMiB,UAAS,EACf,IAAIwE,IAAapF,GAAKK,EAAMgF,GAAa,EAAOC,GAAO,CAEvD,QAAQA,IAASjF,EAAO+E,EAAUG,OAC9B,GAAqB,GAAjBlF,EAAKmF,SAAe,CACpB,GAAIC,GAAgBP,EAAY7E,EAAKxC,QAChCwH,GAAc3F,GAAOwF,GAAaxF,GAAO+F,IAC1C9F,EAAMwF,SAAS9E,EAAMX,EAAMwF,GAC3BvF,EAAMmF,OAAOzE,EAAMX,EAAMwF,GACzBI,GAAO,GAEXJ,EAAYO,MACT,CACH,GAAI1H,GAAIsC,EAAKqF,WAAW7H,MACxB,OAAOE,IACHqH,EAAUtI,KAAKuD,EAAKqF,WAAW3H,IAK3C2B,EAAMrD,EAAOuD,eACbF,EAAImB,kBACJnB,EAAIoB,SAASnB,KAEVvD,EAAS2E,WAAa3E,EAASuJ,KAAKC,kBAC3ClB,EAAgB,SAAS1E,GACrB,GAAI6F,GAAoBzJ,EAAS2E,UAAUE,cACvC6E,EAAwB1J,EAASuJ,KAAKC,iBAC1CE,GAAsBC,kBAAkB/F,GACxC8F,EAAsBE,YAAY,aAAcH,EAChD,IAAII,GAAQH,EAAsBI,KAAKrI,MACvC,OAAOoI,GAAQJ,EAAkBK,KAAKrI,QAG1C8G,EAAmB,SAAS3E,EAAIN,GAC5B,GAAIyG,GAAY/J,EAASuJ,KAAKC,iBAC9BO,GAAUJ,kBAAkB/F,GAC5BmG,EAAUvF,UAAS,GACnBuF,EAAUC,QAAQ,YAAa1G,GAC/ByG,EAAUE,UAAU,YAAa3G,GACjCyG,EAAUG,UAKlB,IAAIC,EACJ,SAASC,GAAUnH,EAAKX,GACpB,MAAOW,GAAIJ,QAAQsH,EAAW,SAASE,GACnC,GAAIC,GAAMhK,EAAkC,IAAxBQ,EAA4B,aAAe,cAC/D,OAA2B,mBAAhBuJ,IAA+BA,IAAeC,GAC9CjI,EAAYC,EAAUgI,EAAID,IAE9BA,IAGf,QAASE,GAAatH,EAAKhC,GAevB,MAdAgC,GAAMA,EACDJ,QAAQ,KAAM,SACdA,QAAQ,KAAM,QACdA,QAAQ,KAAM,QACdA,QAAQ,KAAM,UACdA,QAAQ,KAAM,UACdA,QAAQ,KAAM,UACdA,QAAQ,kBAAmB,MAC3BA,QAAQ,SAAU,iBAClBA,QAAQ,MAAO,SACfA,QAAQ,iBAAkB,UAC3B5B,EAAK2E,aACL3C,EAAM3C,EAASkK,mBAAmBvH,IAE/BmH,EAAUnH,EAAKhC,EAAKwJ,eACtB5H,QAAQ,MAAO,4BACfA,QAAQ,MAAO,gBAExB,QAAS6H,GAAazH,EAAKhC,GA2BvB,OA1BAgC,EAAMA,EACDJ,QAAQ,iCAAkC,MAC1CA,QAAQ,SAAU,IAClBA,QAAQ,cAAe,MACvBA,QAAQ,mDAAoD,SAC5DA,QAAQ,gDAAiD,UACzDA,QAAQ,mBAAoB,MAC5BA,QAAQ,mBAAoB,MAC5BA,QAAQ,sBAAuB,MAC/BA,QAAQ,wBAAyB,QACjCA,QAAQ,iBAAkB,UAC1BA,QAAQ,0BAA2B,UACnCA,QAAQ,YAAa,IACrBA,QAAQ,iBAAkB,QAC1BA,QAAQ,YAAa,MACrBA,QAAQ,YAAa,QACrBA,QAAQ,gBAAiB,IACzBA,QAAQ,GAAI8H,QAAO5J,EAAe,KAAM,IACxC8B,QAAQ,UAAW,KACnBA,QAAQ,QAAS,KACjBA,QAAQ,QAAS,KACjBA,QAAQ,UAAW,KACnBA,QAAQ,UAAW,KACnBA,QAAQ,UAAW,KACnBA,QAAQ,SAAU,KAEf5B,EAAKoF,cACT,IAAK,QACDpD,EAAMmH,EAAUnH,EAAKhC,EAAKwJ,cAC1B,MACJ,KAAK,YACDxH,EAAM3C,EAASsK,QAAQ3H,GAE/B,MAAOA,GAEX,QAAS4H,KACL,GAAI5J,GAAO6J,KACPC,EAAS9J,EAAK+J,OAAO,GAAGC,YAAchK,EAAK+J,OAAO,GAAGE,YACrDC,EAAUC,SAASnK,EAAKoK,OAAOC,IAAI,eACnCH,KAAYJ,IACZ9J,EAAKoK,OAAOC,KAAKC,YAAaR,IAC1B9J,EAAKuK,gBACLvK,EAAKwK,OAAOH,KAAKI,MAAON,SAASnK,EAAKwK,OAAOH,IAAI,UAAYH,EAAUJ,KAInF,QAASY,KACL,GAAI1K,GAAO6J,IACX,KAAK7J,EAAK4E,QAAU5E,EAAK2K,UAAU,GAAI,CACnC,GAAIC,GAAY5K,EAAKwK,OAAOV,SAASe,IACjCC,EAAeF,EAAY5K,EAAKwK,OAAOO,SAAW,EACtD/K,GAAK2K,UAAUlK,KAAK,WAChB,GAAIuK,GAAI/L,EAAE4K,MAAOgB,EAAMG,EAAElB,SAASe,GAC9BA,GAAMD,GAAaC,EAAMC,GACzBE,EAAEC,KAAK,MAAOD,EAAEhE,KAAK,QAAQkE,YAAY,gBAGjDlL,EAAK2K,UAAY3K,EAAK2K,UAAU5D,OAAO,gBAG/C,QAASoE,GAAUC,EAAQC,GACvB,OAAQA,EAAW,GAAK,KAAOzL,GAAawL,EAAU,IAAMA,EAAU,IAE1E,QAASE,GAAIF,GACT,GAAIG,GAAStM,EAAE,SAAUyH,EAAS0E,GAAUA,GAAUI,QAAUL,EAASC,GAAQ,IASjF,OARAnM,GAAEwB,KAAKd,EAAM8L,KAAKC,WAAW/L,MAAM,GAAI,SAASe,EAAGiL,GAC3C1M,EAAE2M,WAAWD,KACbA,EAAQA,EAAMF,KAAKF,IAEnBI,GACA1M,EAAE0M,GAAOE,SAASN,KAGnBA,EAEX,QAASO,KACL,MAAOC,cAAaC,QAAQ,kBAAoB,GAEpD,QAASC,GAAajM,GAClB,GAAIkM,GAASJ,GACb,KAAK9L,EAAKgG,QAAUhG,EAAKgG,SAAWkG,EAAQ,CACxC,GAAIA,EAAO1L,OAAQ,CACf,GAAI2L,GAAYnM,EAAKoM,WAAWC,GAAG,cAC/BC,EAAWvB,CAEVoB,KACDG,EAAYtM,EAAKoM,WAAWE,YAC5BvB,EAAS/K,EAAKuM,eAAeF,GAAG,YAAcrM,EAAKuM,eAAexB,SAAW,EAGjF,IAAIyB,GAAQzK,EAAYmK,EAAQlM,EAAKyM,kBAAkB,GAAMC,MAAM,KAAKC,KAAK,GAW7E,IAVA3M,EAAKuM,eAAeK,SAAS,aAAaC,SAC1C5N,EAAEuN,GAAOM,YAAY9M,EAAKuM,eAAeK,SAAS,OAGlD5M,EAAKuM,eAAeK,SAAS,aAAaG,GAAG,QAAS,WAClD/M,EAAKD,QAAQ,iBAAkBd,EAAE4K,SAGrC7J,EAAKgN,aAAaC,QAEbd,EAAW,CACZnM,EAAKuM,eAAeU,MAEpB,IAAIC,GAAUlN,EAAKuM,eAAexB,QAE9BA,KAAWmC,GACXlN,EAAKoM,WAAWE,UAAUA,EAAYY,EAAUnC,QAIpD/K,GAAKgN,aAAaG,SAAS,WAC3BnN,EAAKgN,aAAa9B,YAAY,UAAUkC,OAAOC,SAAS,UAE5DrN,EAAKuM,eAAee,OACpBtN,EAAKgN,aAAaM,MAEtBtN,GAAKgG,OAASkG,GAGtB,QAASqB,GAAUvN,EAAM+F,GACrB,GAAIC,GAAS8F,IACTI,EAASlG,EAAO0G,MAAM,KAEtBc,EAAQtB,EAAOuB,QAAQ1H,EACvByH,SACAtB,EAAOwB,OAAOF,EAAO,GAEzBtB,EAAOyB,QAAQ5H,GAEXmG,EAAO1L,OAAS,GAChB0L,EAAOhE,MAGX6D,aAAa6B,QAAQ,gBAAiB1B,EAAOS,KAAK,MAElDV,EAAajM,GAGjB,QAAS6N,KACL,GAAIC,GAAO,MACX,KAGI,MAFA/B,cAAa6B,QAAQE,EAAMA,GAC3B/B,aAAagC,WAAWD,IACjB,EACT,MAAM9C,GACJ,OAAO,GAGf,QAASgD,GAAKhO,EAAMiO,EAAQpH,GAExBA,EAAUD,EAAWC,GACrB7G,EAAK4E,OAASiC,EAAQjC,QAAU/E,EAAsB,EACtDG,EAAKmF,OAA4B,OAAnB0B,EAAQ1B,OAAkB8I,EAAO5B,GAAG,SAAWxF,EAAQ1B,OACrEnF,EAAK2E,WAAakC,EAAQlC,WAC1B3E,EAAKoF,aAAeyB,EAAQzB,aAC5BpF,EAAKuF,WAAasB,EAAQtB,WAC1BvF,EAAKwJ,cAAgB,oCAAsCxJ,EAAK4E,OAAS,gBAAkBlF,EAAW,MAAQ,wBAC9GM,EAAKkO,iBAAmBlO,EAAK4E,OAAS,8BAAgC,2CACtE5E,EAAKyM,iBAAmB,wDAA0DzM,EAAKkO,iBAAmB,OAC1GlO,EAAKyF,aAAeoB,EAAQpB,cAAgBoI,GAE5C,IAAIhJ,GAAiBgC,EAAQhC,cAC7B7E,GAAKuK,eAAoC,QAAnB1F,GAA+C,WAAnBA,CAElD,IAAIsJ,GAAgBF,EAAO5B,GAAG,aAAe4B,EAAO5B,GAAG,SAAW,MAAQ,OACtEtC,EAAQK,EAAQI,EAAQvF,EAAOY,EAASuI,EAAaC,EAAYC,EAAYlC,EAC7EmC,EAAMjD,GACFE,QAAU5L,GAAcI,EAAe,WAAI,IAAMJ,EAAY,eAAiB,MAAQqO,EAAOhD,KAAK,UAAY,IAC9GuD,KAAM,eAEVzE,EAAS/J,EAAK+J,OAASuB,EAAI,UAAUL,MACjCwD,iBAAkBzO,EAAe,WACjCuE,YAAasC,EAAqB,aAAKoH,EAAOjH,KAAK,gBAAkBiH,EAAOhD,KAAK,gBAAkB,GACnGyD,SAAU,IAEdtE,EAASpK,EAAKoK,OAASkB,EAAI,SACvBA,EAAI,eACJA,EAAI,iBACNL,KAAK,QAASpE,EAAQ7B,aACxBwF,EAASxK,EAAKwK,OAASc,EAAI,SACvBA,EAAI,UACAzF,EAAUyF,EAAI,WACdc,EAAad,EAAI,cACb+C,EAAa/C,EAAI,eACjBrG,EAAQqG,EAAI,QACR,WACI,GAAIzE,EAAQ5B,MAAO,CACf4E,KAAKwD,SAASlC,EAAS,SAAWtE,EAAQ3B,YAAY,GACtD,KAAK,GAAIxE,GAAI,EAAGA,GAAK,EAAGA,IACpBmJ,KAAK8E,OAAO1P,EAAE,QACVuM,QAAS,qBAAuB9K,GAAMA,EAAgB,GAAZ,WAC1CkO,YAAalO,EACb8N,KAAM,kBAQpCnB,SAASlC,EAAS,mBAAqBtE,EAAQhC,gBAAgB,IAC/DwI,SAASlC,EAAS,oBAAsBtE,EAAQ/B,iBAAiB,IACjEuI,SAAS,UA+Ef,IA5EAtD,EAAO/C,KAAKiH,EAAOjH,QAEnB/H,EAAEwB,KAAKoG,EAAQ5C,WAAY,SAASgH,EAAM4D,GACtC9E,EAAOkB,KAAKA,EAAM4D,KAGtB5P,EAAEwB,KAAKoG,EAAQhB,QAAS,SAASkB,EAAQ+H,GACrC,GAAIC,GAAO,CACX,IAAe,WAAXhI,GAAwB/G,EAAKyF,aAAjC,CAGA,GAAe,UAAXsB,EACA9H,EAAE,QACEuM,QAASL,EAAS,UAAU,GAAQ,IAAMA,EAAS,UAAYpE,GAAQ,GACvEiI,cAAejI,EACfjB,MAAOgJ,EAAOhJ,QAEjBmJ,UAAUlN,EAAY+M,EAAO7I,KAAMjG,EAAKkO,mBACxCrC,SAAShG,OACP,CAAA,IAAIgB,EAAQ5B,MAGf,MAFA8J,GAAO,EAIX,EAAG,CACC,GAAIG,GAAW5D,EAAI,YAAYL,MAAMkE,KAAMpI,EAAQqI,YAAaL,IAAOlD,SAASwC,GAC5E7B,EAAQsC,EAAO/I,MAAMnE,QAAQ,WAAY,IACzCmN,GAAO,IACPG,EAAS5B,OACTd,EAAQA,EAAME,MAAM,KAAKC,KAAK,QAAUoC,EAAO,KAAO,QAAUA,GAGrD,WAAXhI,IACAyF,EAAQV,KAGZU,EAAQzK,EAAYyK,EAChBxM,EAAK4E,OACD,0FACA,qHACJ,GAAM8H,MAAM,KAAKC,KAAK,IAE1BuC,EAAS9M,KAAKoK,GACdvN,EAAE,SAAS4J,KAAKiG,EAAOhJ,OAAOuJ,UAAUH,WACjCH,EAAO,MAGtBlI,EAAQhB,QAAU,KACb7F,EAAK4E,SACN5E,EAAK2K,UAAY0D,EAAWiB,KAAK,gBAGrClB,EAAcvI,EAAQyJ,KAAKnE,EAAS,WACpCiD,EAAYmB,GAAG,GAAGlC,SAAS,UAC3BiB,EAAaD,EAAWiB,KAAKnE,EAAS,aAEtCnL,EAAKgN,aAAeoB,EAAYrH,OAAO,0BACvC/G,EAAKuM,eAAiB+B,EAAWvH,OAAO,iBAExC/G,EAAKoM,WAAaA,EAEdvF,EAAQpC,UACRxF,EAAE4H,EAAQpC,WAAWwK,UAAUV,GAE/BA,EAAIzB,YAAYmB,GAGhBpH,EAAQnC,YACRuJ,EAAOX,OAGXtN,EAAKwP,QAAQvB,EAAOE,MACpBF,EAAOE,GAAenO,EAAKyP,WAC3B7F,EAAmBjJ,MAAMX,GAGrBA,EAAKuF,aAAevF,EAAKyP,UAAUjP,OAAQ,CAC3C,GAAI+D,GAActF,EAAEgP,GAAQjH,KAAK,sBAAwBH,EAAQrC,gBACjExE,GAAKwP,QAAQjL,GACbwF,EAAOsD,SAAS,mBAUpBzM,EAAOZ,EAAMqO,EAAWiB,KAAK,cAAeI,MAAO,mBACnD9O,EAAOZ,EAAMhB,GAAS2Q,OAAQ,YAC9B/O,EAAOZ,EAAMiF,EAAM2H,YAAa8C,MAAO,eACvC9O,EAAOZ,GAAOwK,EAAQJ,IAAUwF,UAAW,cAAe7F,GAC1DnJ,EAAOZ,EAAMoK,GAASsF,MAAO,iBAC7B9O,EAAOZ,EAAM+J,GAAS8F,MAAO,UAAW9F,GACxCnJ,EAAOZ,EAAM+J,GAAS,QAAS,QAAS,WAAa,OAAO/J,EAAK8P,aAAsB/F,IACvFnJ,EAAOZ,EAAMwK,GAASoF,UAAW,mBAAoBG,QAAS,iBAAkBL,MAAO,eACnFM,MAAO,eAAgBC,QAAS,iBAAkBC,SAAU,oBAChEtP,EAAOZ,EAAM+J,GAAS,YAAa,UAAW,QAAS,QAAS,UAAW,aAC3EnJ,EAAOZ,EAAMwK,EAAO8E,KAAK,yBAA0BI,MAAO,gBAE1D,IAAIS,IAAiB,CAmNrB,IAlNA/D,EAAWW,GAAG,SAAU,WACpB,IAAKoD,IACDzF,EAAYe,KAAKzL,GACboM,EAAWC,GAAG,qBAAqB,CACnC,GAAI+D,GAAO9B,EAAWiB,GAAG,GAAIjD,EAAYF,EAAWtC,SAASe,GAC7DyD,GAAW7N,KAAK,SAAUC,EAAGsK,GACzB,QAAI/L,EAAE+L,GAAGlB,SAASe,IAAMyB,GAAa,UAGrC8D,EAAOnR,EAAE+L,KAEb,IAAIjE,GAASqH,EAAYrH,OAAO,iBAAmBqJ,EAAKnF,KAAK,QAAU,KACnElE,GAAO,KAAOA,EAAOsF,GAAG,aACxB+B,EAAYlD,YAAY,UACxBnE,EAAOsG,SAAS,cAMhCrN,EAAK+M,GAAG,gBAAiB,SAAShG,GAC9B,GAAIsJ,GAAWtJ,EAAOsF,GAAG,UACzB,IAAID,EAAWC,GAAG,cAAe,CAC7B,GAAIgE,EAAU,MACdpL,GAAM2H,WAAW2C,GAAG,GAAGG,QAE3BS,GAAiB,EACZE,IACDjC,EAAYrH,OAAO,WAAWmE,YAAY,UAC1CnE,EAAOsG,SAAS,UAEpB,IAAIiD,GAAehC,EAAWvH,OAAO,UAAYA,EAAOC,KAAK,UAAY,MAAM8C,SAASe,IACpF0F,EAASnE,EAAWE,YACpBkE,EAAYpE,EAAWtC,SAASe,GACpCuB,GAAWnE,OAAOwI,SACdnE,UAAWgE,EAAeC,EAASC,EAAY,GAChD,IAAK,QAAS,WACb9F,EAAYe,KAAKzL,GACjBmQ,GAAiB,MAIxBpD,GAAG,eAAgB,WACZ/M,EAAKyF,cACLwG,EAAajM,GAEjB0K,EAAYe,KAAKzL,KAGpB+M,GAAG,cAAe,SAAS2D,GACxBzL,EAAM2H,WAAW1B,YAAY,SAC7B,IAAI6D,GAAO2B,EAAKrD,SAAS,UAAUrG,KAAK,OACpC+H,IACA3C,EAAWiB,SAAS,aACpBiB,EAAWhB,OAAOvG,OAAO,cAAgBgI,EAAO,KAAK9B,OACjDmB,EAAYmB,GAAG,GAAGlD,GAAG,kCACrB+B,EAAYmB,GAAG,GAAGrE,YAAY,UAAUkC,OAAOC,SAAS,YAG5DjB,EAAWlB,YAAY,aACvBoD,EAAWhB,OAAOvG,OAAO,iBAAiBkG,OAC1CmB,EAAYmB,GAAG,GAAGG,SAEtBhF,EAAYe,KAAKzL,KAGpB+M,GAAG,gBAAiB,SAAS3C,GACtBA,EAAOiC,GAAG,WACVrM,EAAK2Q,aAEL3Q,EAAK4Q,eAIZ7D,GAAG,UAAW,SAAShD,EAAQ9J,GAE5B,GAAI4Q,GAAY,SAAShI,GACrB,GAAIiI,GAAU,UAAW,GAAKC,OAAQC,UAClC5O,EAAOkH,EAAaT,EAAM7I,EAC9BmC,GAAiBC,GACjBD,EAAiB,UAAY2O,EAAS,UACtC/G,EAAOuC,UAAU2E,EACjB,IAAIC,GAAQjS,EAAE,IAAM6R,GAChBjG,EAAMqG,EAAMpH,SAASe,IAAMd,EAAOD,SAASe,IAC3CE,EAAShB,EAAOgB,UAChBkG,EAAkBpG,GAAOE,GAAUkG,EAAkBpG,IACrDd,EAAOuC,UAAU2E,EAAkBpG,EAAM,EAAIE,EAAO,GAExDmG,EAAMrE,SACN7M,EAAK8P,aAAc,EACnBlG,EAAmBjJ,MAAMX,GACzBD,EAAQC,EAAM,SAAU+J,EAAQlB,EAAMzG,IAG1C,IAAInC,EAAMkR,cAAcC,cAAe,CACnC,GAAIvI,GAAO5I,EAAMkR,cAAcC,cAAcC,QAAQ,aAWrD,OAVAR,GAAUhI,GAEN5I,EAAMqR,eACNrR,EAAMqR,iBAENrR,EAAMgI,OAGVhI,EAAMsR,aAAc,EACpBtR,EAAMuR,mBACC,EAGXxR,EAAK8P,aAAc,EAEnB3N,EAAiB,SAAWrC,EAAgB,UAE5C,IAAIuC,GAAMgF,EAAc0C,EAAO,IAC3BkH,EAAkBlH,EAAOuC,YACzBmF,EAAYxS,EAAE,UAAWwP,iBAAiB,IACrCpE,KAAKqH,SAAU,QAASC,KAAM,SAAUC,MAAO,MAAO7G,OAAQ,MAAOF,IAAK,OAAQgH,SAAU,WAC5FhG,SAAS5M,EAAE,SACX6S,OAET9S,GAAO+S,WAAW,WACdhI,EAAO+H,QACPxK,EAAiByC,EAAO,GAAI1H,EAC5B,IAAIwG,GAAOY,EAAagI,EAAUrP,OAAOR,QAAQ,cAAe,QAAS5B,EACzEyR,GAAU5E,SACVgE,EAAUhI,IACX,OAGNkE,GAAG,kBAAmB,SAASiF,GAC5BjI,EAAOmB,YAAY,mBACdqD,EAAIlC,GAAG,aACRtC,EAAO+H,QAEP9R,EAAKuF,YACLwE,EAAO3H,KAAKL,EAAYiQ,EAAShL,KAAK,QAAShH,EAAKwJ,gBACpDxJ,EAAKD,QAAQ,UAEbsH,EAAc0C,EAAO,IACrB5H,EAAiBJ,EAAYiQ,EAAShL,KAAK,QAAShH,EAAKwJ,iBAGzDxJ,EAAKyF,cACL8H,EAAUvN,EAAMgS,EAAShL,KAAK,WAIrC+F,GAAG,kCAAmCnD,GAEtCmD,GAAG,cAAe,SAAShD,EAAQ9J,GAKhC,MAJKsO,GAAIlC,GAAG,aACRtC,EAAO+H,QAEX7R,EAAMqR,kBACC,IAGVvE,GAAG,UAAW,WACX,GAAI3K,GAAOpC,EAAK+J,OAAO3H,OAAOR,QAAQ,6BAA8B,GAE/DQ,GAAK5B,SAAU,eAAesN,KAAK1L,IACpCpC,EAAK+J,OAAO3H,KAAKpC,EAAKiS,QAAU,IAEpChE,EAAOE,GAAenO,EAAKyP,aAG9B1C,GAAG,SAAU,WACVwB,EAAIlB,SAAS,aAGhBN,GAAG,QAAS,WACTwB,EAAIrD,YAAY,WAEZrE,EAAQ9B,kBACR/E,EAAK2Q,YAGT,IAAIsB,GAAUjS,EAAK+J,OAAO3H,MACtBpC,GAAKiS,UAAYA,GACjBjS,EAAKiS,QAAUA,EACflS,EAAQC,EAAM,UAAWA,EAAK+J,SAC9BkE,EAAOiE,OAAOnS,QAAQ,WAEtBkO,EAAOiE,SAIXrL,EAAQxB,WACRrF,EAAK+M,GAAG,WAAY,SAASoF,EAAGnH,GACvBA,EAAEoH,UACY,GAAXpH,EAAEqH,OACFrH,EAAEsG,iBACFlH,EAAOsF,SAES,IAAX1E,EAAEqH,QACPrH,EAAEsG,iBACElH,EAAOiC,GAAG,YACVrM,EAAK2Q,iBAOrBjK,EAASG,EAAQ/F,UAAY7B,EAAEgI,cAAcJ,EAAQ/F,SACrD7B,EAAEwB,KAAKoG,EAAQ/F,OAAQ,SAASb,EAAOqS,GACnCtS,EAAK+M,GAAG9M,EAAM2B,QAAQ,KAAM,KAAM0Q,KAItCzL,EAAQzC,aAAc,CACtB,GAAIA,GAAe,WACf,GAAImO,IACA5M,SAAUkB,EAAQnB,aAAaC,SAC/BC,UAAWiB,EAAQnB,aAAaE,UAGhCiB,GAAQxB,YACRkN,EAAoBC,UAAY,SAAUxH,EAAGyH,GACzC,IAAKzH,EAAEoH,SAAsB,IAAXpH,EAAEqH,MAChB,MAAOI,GAASC,WAK5B,IAAIrJ,GAAMpK,EAAEoK,IAAIhK,EAAS6C,aAAc,SAAUiQ,EAAGpM,GAChD,MAAQc,GAAQvB,kBAAgES,EAA5C,eAAe+H,KAAK/H,GAAS,KAAOA,GAE5EsD,GAAIsJ,OACJ5I,EAAOrE,eAECnF,GAAIX,EACJgT,MAAO,iBACPC,OAAQ,SAAUC,EAAMC,GACpBA,EAAS9T,EAAEoK,IAAIA,EAAK,SAAUtD,GAC1B,MAA+B,KAAxBA,EAAM0H,QAAQqF,GAAc/M,EAAQ,SAGnD1E,SAAU,SAAUwN,GAChB,MAAO9M,GAAY8M,EAAO7O,EAAKwJ,eAAiB,IAAMqF,EAAMjN,QAAQ,KAAM,KAE9EA,QAAS,SAAUiN,GACf,MAAO9M,GAAY8M,EAAO7O,EAAKwJ,gBAEnCwJ,OAAO,EACPxF,MAAO,IAEZ+E,GAEC1L,EAAQnB,aAAaE,WAEiD,UAAlE3G,EAAE8K,EAAO/C,KAAK,gBAAgBiM,OAAOpH,UAAUxB,IAAI,aACnDpL,EAAE8K,EAAO/C,KAAK,gBAAgBiM,OAAOpH,UAAUxB,IAAI,WAAY,YAIvEpL,GAAEO,GAAGkG,aACLtB,IAEAnF,EAAEiU,UAAU,uFACR9O,GAIRpE,EAAKmF,SACLoJ,EAAIlB,SAASlC,EAAS,UAAU,IAChCnL,EAAK+M,GAAG,WAAY,SAASoF,EAAGnH,GACb,IAAXA,EAAEqH,OACFrH,EAAEsG,oBAKV,WAAWxD,KAAKqF,UAAUC,YAE1BrU,EAASsU,YAAY,wBAAwB,GAAO,GAK5D,GAAIC,GAAkBtU,EAAOsU,iBAAmB,QAC5CC,GACAC,YAAa,mDACbC,KAAM,KACNC,WAAW,EAEf,SAASC,GAAa9M,GAElB,QAAS+M,GAAcvU,GACnB,GAAIwU,GAAUxU,EAASyU,cACvB,OAAKpN,GAASrH,EAAsB,aACpB,aAAZwU,EAA+B,QACnB,aAAZA,EAA+B,QACnB,aAAZA,EAA+B,QACnB,aAAZA,EAA+B,QACnB,aAAZA,EAA+B,QACnB,aAAZA,EAA+B,QACnC,QAP+C,QAWnD,QAASE,GAAeF,GACpB,OAAQA,GACJ,IAAK,QAAS,MAAO,EACrB,KAAK,QAAS,MAAO,EACrB,KAAK,QACL,IAAK,QAAS,MAAO,EACrB,KAAK,QAAS,MAAO,EACrB,KAAK,QACL,IAAK,QACL,IAAK,QACL,QAAS,MAAO,IAGxBhN,EAAUD,EAAWC,GAEhB0M,EAAIG,aACArU,GAAY0U,EAAeH,EAAcvU,IAAa,GACvDkU,EAAIG,WAAY,EAChBzU,EAAEiU,UAAUK,EAAIC,YAAcF,EAAkB,0BAA2B,WAKvE,GAJAjU,EAAWL,EAAOK,SAClBiU,EAAkBM,EAAcvU,GAChCQ,EAAsBkU,EAAeT,GACrCC,EAAIE,KAAOF,EAAIC,YAAcF,EAAkB,UAC3CzM,EAAQjC,OAAQ,CAChB,GAAIA,GAAS2O,EAAIE,KAAO,+BACpB1U,GAASiV,iBACTjV,EAASiV,iBAAiBpP,GAE1B3F,EAAE,WAAYgV,IAAK,aAAcC,KAAMtP,IAASiH,SAAS,QAGjE,MAAOvM,EAAekB,OAClBlB,EAAe6U,QAAQ1I,MAE3B8H,GAAIG,WAAY,MAGpBJ,EAAkBM,EAAcvU,GAChCQ,EAAsBkU,EAAeT,GACrCC,EAAIE,KAAOF,EAAIC,YAAcF,EAAkB,YAIvD/T,EAAc,WACNsH,EAAQrB,iBACRnG,EAASsC,aAAe4R,EAAIE,KAAO,QACnCpU,EAASqC,aAAe6R,EAAIE,KAAO,QACnCpU,EAAS+U,oBAAsBb,EAAIE,KAAO,gCAC1CpU,EAASmC,UAAYqF,EAAQrF,WAGjC0H,EAAY,GAAIQ,QAAO,iGAAqGrK,EAASgV,cAAgB,IAAK,QAGlK,GAAIC,GAAe,SAASzT,EAASgG,GACjC,GAAI7G,GAAO6J,IACX8J,GAAa9M,GACb1H,EAAaa,EAAKO,KAAOrB,MACzBE,EAAeY,EAAKO,OACpBhB,EAAc,WACVyO,EAAKhO,EAAMa,EAASgG,KAG5B,SAAS0N,GAAUvU,EAAMC,GACrBA,EAAQA,EAAM2B,QAAQ,KAAM,GAC5B,IAAIrB,GAAKP,EAAKO,EACVnB,GAAemB,GAAIN,KACnBhB,EAAEwB,KAAKrB,EAAemB,GAAIN,GAAQ,SAASS,EAAG8T,GAI1CvV,EAAEwB,KAAKxB,EAAEkC,QAAQqT,EAAG,IAAMA,EAAG,IAAMA,EAAG,IAAK,SAAS9T,EAAGiC,GACnD1D,EAAE0D,GAAIoK,GAAGyH,EAAG,GAAI,WACZ,GAAItU,GAAOP,EAAM8L,KAAKC,WAClB3K,EAAS9B,EAAE2M,WAAW4I,EAAG,IAAMA,EAAG,GAAG7T,MAAMX,GAAOC,GAAOwU,OAAOvU,IAASsU,EAAG,EAC5EzT,IACAhB,EAAQC,EAAMC,GAAQc,GAAQ0T,OAAOvU,UAKrDd,EAAemB,GAAIN,GAAS,MAIpCqU,EAAaI,UAAU3H,GAAK,SAASjM,EAAQwR,GACzC,GAAIxR,GAAU7B,EAAE2M,WAAW0G,GAAU,CACjC,GAAItS,GAAO6J,IACX5K,GAAEwB,KAAKK,EAAOT,cAAcqM,MAAM,KAAM,SAAShM,EAAGT,GAChDsU,EAAUvU,EAAMC,IACfd,EAAaa,EAAKO,IAAIN,KAAWd,EAAaa,EAAKO,IAAIN,QAAcR,KAAK6S,KAGnF,MAAOzI,OAGXyK,EAAaI,UAAUC,IAAM,SAAS7T,EAAQwR,GAC1C,GAAIxR,EAAQ,CACR,GAAIP,GAAKsJ,KAAKtJ,EACdtB,GAAEwB,KAAKK,EAAOT,cAAcuB,QAAQ,KAAM,KAAK8K,MAAM,KAAM,SAAShM,EAAGT,GAC/Dd,EAAaoB,GAAIN,KAAW,KAAK6N,KAAK7N,KAClCqS,EACArT,EAAEwB,KAAKtB,EAAaoB,GAAIN,GAAQ,SAASG,EAAGZ,GACpCA,IAAO8S,IACPnT,EAAaoB,GAAIN,GAASd,EAAaoB,GAAIN,GAAOyN,OAAOtN,EAAG,MAIpEjB,EAAaoB,GAAIN,SAKjC,MAAO4J,OAGXyK,EAAaI,UAAU3U,QAAU,WAC7B,GAAIG,GAAOP,EAAM8L,KAAKC,WAClBkJ,GAAa/K,MAAM4K,OAAOvU,EAAKP,MAAM,EAAE,GAE3C,OADAiV,GAAUnV,KAAKS,EAAKP,MAAM,IACnBI,EAAQY,MAAMkJ,KAAM+K,IAG/BN,EAAaI,UAAUG,SAAW,WAC9B,GAAI7U,GAAO6J,IAIX,OAHAtK,GAAc,WACVS,EAAK+J,OAAO+H,UAET9R,GAGXsU,EAAaI,UAAUlF,QAAU,SAAUxN,GACvC,GAAIhC,GAAO6J,IAOX,OANAtK,GAAc,WACVS,EAAK+J,OAAO3H,KAAKkH,EAAatH,EAAKhC,IACnCA,EAAKiS,QAAUjS,EAAK+J,OAAO3H,OAC3BrC,EAAQC,EAAM,UAAWA,EAAK+J,SAC9BH,EAAmBjJ,MAAMX,KAEtBA,GAGXsU,EAAaI,UAAUjF,QAAU,WAC7B,MAAOhG,GAAaI,KAAKE,OAAO3H,OAAQyH,OAG5CyK,EAAaI,UAAU9D,WAAa,WAChC,GAAI5Q,GAAO6J,IASX,OARI7J,GAAK8U,WACL9V,EAAO+V,aAAa/U,EAAK8U,WAE7B9U,EAAKwK,OAAOU,YAAY,UACxBlL,EAAK8U,UAAa9V,EAAO+S,WAAW,WAChC/R,EAAKoK,OAAOiD,SAAS,WACtB,IACHtN,EAAQC,EAAM,eAAgBA,EAAKwK,SAC5BxK,GAGXsU,EAAaI,UAAU/D,WAAa,WAChC,GAAI3Q,GAAO6J,IASX,OARI7J,GAAK8U,WACL9V,EAAO+V,aAAa/U,EAAK8U,WAE7B9U,EAAKoK,OAAOc,YAAY,UACxBlL,EAAK8U,UAAa9V,EAAO+S,WAAW,WAChC/R,EAAKwK,OAAO6C,SAAS,WACtB,KACHtN,EAAQC,EAAM,eAAgBA,EAAKwK,SAC5BxK,GAGXf,EAAEO,GAAGuE,aAAe,SAAS8C,GACzB,MAAOgD,MAAKpJ,KAAK,WACb,MAAMoJ,MAAK9F,aAAqB8F,KAAK9F,cACrC9E,EAAE+H,KAAK6C,KAAM,eAAgBA,KAAK9F,aAAe,GAAIuQ,GAAarV,EAAE4K,MAAOhD,IACpEgD,KAAK9F,iBAIpB9E,EAAEO,GAAGuE,aAAaC,SAAWF,KAE7B/E,SAAUC,OAAQgW","file":"emojionearea.min.js"}

For more information send a message to info at phpclasses dot org.