File: vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-da.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Ganesh Kandu  >  kchat  >  vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-da.php  >  Download  
File: vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-da.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: kchat
Database driven PHP live chat system
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 1,611 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
/**
 * Danish PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
 * @package PHPMailer
 * @author Mikael Stokkebro <info@stokkebro.dk>
 */

$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'SMTP fejl: Kunne ikke logge på.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP fejl: Kunne ikke tilslutte SMTP serveren.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP fejl: Data kunne ikke accepteres.';
//$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Message body empty';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Ukendt encode-format: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Kunne ikke køre: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Ingen adgang til fil: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Fil fejl: Kunne ikke åbne filen: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Følgende afsenderadresse er forkert: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Kunne ikke initialisere email funktionen.';
//$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Invalid address: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer understøttes ikke.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Du skal indtaste mindst en modtagers emailadresse.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP fejl: Følgende modtagere er forkerte: ';
//$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Signing Error: ';
//$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() failed.';
//$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP server error: ';
//$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Cannot set or reset variable: ';
//$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Extension missing: ';


For more information send a message to info at phpclasses dot org.