PHP Classes

File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.nb.yml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Manolo Salsas  >  Online PHP Image Transform  >  app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.nb.yml  >  Download  
File: app/Resources/FOSUserBundle/translations/FOSUserBundle.nb.yml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Online PHP Image Transform
Application to do interactive image manipulation
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 2,618 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Group
group:
  edit:
    submit: Oppdater gruppe
  show:
    name: Gruppenavn
  new:
    submit: Opprett gruppe
  flash:
    updated: Gruppen har blitt oppdatert
    created: Gruppen har blitt opprettet
    deleted: Gruppen har blitt slettet

# Security
"Bad credentials": Feil brukernavn eller passord

security:
  login:
    username: "Brukernavn:"
    password: "Passord:"
    remember_me: Husk meg
    submit: Logg inn

# Profile
profile:
  show:
    username: Brukernavn
    email: Epost
  edit:
    submit: Oppdater
  flash:
    updated: Profilen har blitt oppdatert

# Password change
change_password:
  submit: Endre passord
  flash:
    success: Passordet har blitt endret

# Registration
registration:
  check_email: En epost har blitt sendt til %email%. Den inneholder en aktiveringslenke du må klikke på for å aktivere kontoen din.
  confirmed: Gratulerer %username%, din konto er nå aktivert.
  back: Tilbake til den opprinnelige siden.
  submit: Registrer
  flash:
    user_created: Brukeren har blitt opprettet
  email:
    subject: Velkommen %username%!
    message: |
      Hallo %username%!

      For å fullføre aktiveringen av din konto - vennligst besøk %confirmationUrl%

      Med vennlig hilsen,
      Teamet.

# Password resetting
resetting:
  password_already_requested: Passordet for denne brukeren har allerede blitt forespurt innenfor de siste 24 timene.
  check_email: En epost har blitt sendt til %email%. Den inneholder en lenke du må klikke på for å tilbakestille passordet.
  request:
    invalid_username: Brukernavnet eller epostadressen "%username%" eksisterer ikke.
    username: "Brukernavn eller epostadresse:"
    submit: Tilbakestill passord
  reset:
    submit: Endre passord
  flash:
    success: Passordet har blitt tilbakestilt
  tilbakestil:
    subject: Tilbakestill Passord
    message: |
      Hallo %username%!

      For å tilbakestille ditt passord - vennligst besøk %confirmationUrl%

      Med vennlig hilsen,
      Teamet.

# Global strings
layout:
  logout: Logg ut
  login: Logg inn
  register: Registrer
  logged_in_as: Logget inn som %username%

# Form field labels
form:
  group_name: "Gruppenavn:"
  username: "Brukernavn:"
  email: "Epost:"
  current_password: "Nåværende passord:"
  password: "Passord:"
  password_confirmation: "Verifisering:"
  new_password: "Nytt passord:"
  new_password_confirmation: "Verifisering:"
For more information send a message to info at phpclasses dot org.