File: src/voku/helper/data/x6c.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Lars Moelleken  >  portable ascii  >  src/voku/helper/data/x6c.php  >  Download  
File: src/voku/helper/data/x6c.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: portable ascii
Manipulate text strings without special extensions
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 2,152 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return [
   
'Lu ', 'Mu ', 'Li ', 'Tong ', 'Rong ', 'Chang ', 'Pu ', 'Luo ', 'Zhan ', 'Sao ', 'Zhan ', 'Meng ', 'Luo ', 'Qu ', 'Die ', 'Shi ',
   
'Di ', 'Min ', 'Jue ', 'Mang ', 'Qi ', 'Pie ', 'Nai ', 'Qi ', 'Dao ', 'Xian ', 'Chuan ', 'Fen ', 'Ri ', 'Nei ', '[?]', 'Fu ',
   
'Shen ', 'Dong ', 'Qing ', 'Qi ', 'Yin ', 'Xi ', 'Hai ', 'Yang ', 'An ', 'Ya ', 'Ke ', 'Qing ', 'Ya ', 'Dong ', 'Dan ', 'Lu ',
   
'Qing ', 'Yang ', 'Yun ', 'Yun ', 'Shui ', 'San ', 'Zheng ', 'Bing ', 'Yong ', 'Dang ', 'Shitamizu ', 'Le ', 'Ni ', 'Tun ', 'Fan ', 'Gui ',
   
'Ting ', 'Zhi ', 'Qiu ', 'Bin ', 'Ze ', 'Mian ', 'Cuan ', 'Hui ', 'Diao ', 'Yi ', 'Cha ', 'Zhuo ', 'Chuan ', 'Wan ', 'Fan ', 'Dai ',
   
'Xi ', 'Tuo ', 'Mang ', 'Qiu ', 'Qi ', 'Shan ', 'Pai ', 'Han ', 'Qian ', 'Wu ', 'Wu ', 'Xun ', 'Si ', 'Ru ', 'Gong ', 'Jiang ',
   
'Chi ', 'Wu ', 'Tsuchi ', '[?]', 'Tang ', 'Zhi ', 'Chi ', 'Qian ', 'Mi ', 'Yu ', 'Wang ', 'Qing ', 'Jing ', 'Rui ', 'Jun ', 'Hong ',
   
'Tai ', 'Quan ', 'Ji ', 'Bian ', 'Bian ', 'Gan ', 'Wen ', 'Zhong ', 'Fang ', 'Xiong ', 'Jue ', 'Hang ', 'Niou ', 'Qi ', 'Fen ', 'Xu ',
   
'Xu ', 'Qin ', 'Yi ', 'Wo ', 'Yun ', 'Yuan ', 'Hang ', 'Yan ', 'Chen ', 'Chen ', 'Dan ', 'You ', 'Dun ', 'Hu ', 'Huo ', 'Qie ',
   
'Mu ', 'Rou ', 'Mei ', 'Ta ', 'Mian ', 'Wu ', 'Chong ', 'Tian ', 'Bi ', 'Sha ', 'Zhi ', 'Pei ', 'Pan ', 'Zhui ', 'Za ', 'Gou ',
   
'Liu ', 'Mei ', 'Ze ', 'Feng ', 'Ou ', 'Li ', 'Lun ', 'Cang ', 'Feng ', 'Wei ', 'Hu ', 'Mo ', 'Mei ', 'Shu ', 'Ju ', 'Zan ',
   
'Tuo ', 'Tuo ', 'Tuo ', 'He ', 'Li ', 'Mi ', 'Yi ', 'Fa ', 'Fei ', 'You ', 'Tian ', 'Zhi ', 'Zhao ', 'Gu ', 'Zhan ', 'Yan ',
   
'Si ', 'Kuang ', 'Jiong ', 'Ju ', 'Xie ', 'Qiu ', 'Yi ', 'Jia ', 'Zhong ', 'Quan ', 'Bo ', 'Hui ', 'Mi ', 'Ben ', 'Zhuo ', 'Chu ',
   
'Le ', 'You ', 'Gu ', 'Hong ', 'Gan ', 'Fa ', 'Mao ', 'Si ', 'Hu ', 'Ping ', 'Ci ', 'Fan ', 'Chi ', 'Su ', 'Ning ', 'Cheng ',
   
'Ling ', 'Pao ', 'Bo ', 'Qi ', 'Si ', 'Ni ', 'Ju ', 'Yue ', 'Zhu ', 'Sheng ', 'Lei ', 'Xuan ', 'Xue ', 'Fu ', 'Pan ', 'Min ',
   
'Tai ', 'Yang ', 'Ji ', 'Yong ', 'Guan ', 'Beng ', 'Xue ', 'Long ', 'Lu ', '[?]', 'Bo ', 'Xie ', 'Po ', 'Ze ', 'Jing ', 'Yin ',
];


For more information send a message to info at phpclasses dot org.