PHP Classes

File: uploady/vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-nl.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Faris AL-Otabi   Uploady PHP Upload File to MySQL   uploady/vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-nl.php   Download  
File: uploady/vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-nl.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: Uploady PHP Upload File to MySQL
Store file upload details in a MySQL database
Author: By
Last change: update permission to 755
Date: 4 months ago
Size: 2,365 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

/**
 * Dutch PHPMailer language file: refer to PHPMailer.php for definitive list.
 * @package PHPMailer
 * @author Tuxion <team@tuxion.nl>
 */

$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'SMTP-fout: authenticatie mislukt.';
$PHPMAILER_LANG['buggy_php'] = 'PHP versie gededecteerd die onderhavig is aan een bug die kan resulteren in gecorrumpeerde berichten. Om dit te voorkomen, gebruik SMTP voor het verzenden van berichten, zet de mail.add_x_header optie in uw php.ini file uit, gebruik MacOS of Linux, of pas de gebruikte PHP versie aan naar versie 7.0.17+ or 7.1.3+.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP-fout: kon niet verbinden met SMTP-host.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP-fout: data niet geaccepteerd.';
$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Berichttekst is leeg';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Onbekende codering: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Kon niet uitvoeren: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Extensie afwezig: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Kreeg geen toegang tot bestand: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Bestandsfout: kon bestand niet openen: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Het volgende afzendersadres is mislukt: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Kon mailfunctie niet initialiseren.';
$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Ongeldig adres: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_header'] = 'Ongeldige header naam of waarde';
$PHPMAILER_LANG['invalid_hostentry'] = 'Ongeldige hostentry: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_host'] = 'Ongeldige host: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer wordt niet ondersteund.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Er moet minstens één ontvanger worden opgegeven.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP-fout: de volgende ontvangers zijn mislukt: ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Signeerfout: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_code'] = 'SMTP code: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_code_ex'] = 'Aanvullende SMTP informatie: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Verbinding mislukt.';
$PHPMAILER_LANG['smtp_detail'] = 'Detail: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP-serverfout: ';
$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Kan de volgende variabele niet instellen of resetten: ';