PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/sk.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/sk.php  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/sk.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example script
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 4,608 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return array(

   
'Select' => 'Vybrať',
   
'Erase' => 'Odstrániť',
   
'Open' => 'Otvoriť',
   
'Confirm_del' => 'Naozaj odstrániť tento súbor?',
   
'All' => 'Všetky',
   
'Files' => 'Súbory',
   
'Images' => 'Obrázky',
   
'Archives' => 'Archívy',
   
'Error_Upload' => 'Súbor presahuje maximálnu možnú veľkosť.',
   
'Error_extension' => 'Typ súboru nie je podporovaný.',
   
'Upload_file' => 'Súbor',
   
'Filters' => 'Filtrovať',
   
'Videos' => 'Videá',
   
'Music' => 'Hudba',
   
'New_Folder' => 'Adresár',
   
'Folder_Created' => 'Adresár bol vytvorený',
   
'Existing_Folder' => 'Adresár už existuje',
   
'Confirm_Folder_del' => 'Naozaj chcete vymazať adresár a odstrániť tak všetky súbory v ňom?',
   
'Return_Files_List' => 'Späť na zoznam súborov',
   
'Preview' => 'Náhľad',
   
'Download' => 'Stiahnuť',
   
'Insert_Folder_Name' => 'Názov adresára:',
   
'Root' => 'root',
   
'Rename' => 'Premenovať',
   
'Back' => 'späť',
   
'View' => 'Zobraziť',
   
'View_list' => 'Zoznam',
   
'View_columns_list' => 'Stĺpce',
   
'View_boxes' => 'Ikony',
   
'Toolbar' => 'Nástroje',
   
'Actions' => 'Pridať',
   
'Rename_existing_file' => 'Súbor už existuje',
   
'Rename_existing_folder' => 'Adresár už existuje',
   
'Empty_name' => 'Názov je prázdny',
   
'Text_filter' => 'Vyhľadať',
   
'Swipe_help' => 'Pre viac možností prejdite myšou na súbor/adresár',
   
'Upload_base' => 'Klasické nahratie súborov',
   
'Upload_java' => 'Nahrať súbory cez JAVA (veľké súbory)',
   
'Upload_java_help' => "Ak sa vám nezobrazí Java Applet uistite sa, že máte nainštalovanú Java (<a href='http://java.com/en/download/'>stiahnuť</a>) a skontrolujte blokovanie cez bránu Firewall.",
   
'Upload_base_help' => "Myšou presuňte súbory alebo kliknite na plochu a vyberte súbory. Keď je nahrávanie dokončené, kliknite na tlačidlo 'Späť na zoznam súborov'.",
   
'Type_dir' => 'dir',
   
'Type' => 'Typ',
   
'Dimension' => 'Rozlíšenie',
   
'Size' => 'Veľkosť',
   
'Date' => 'Dátum',
   
'Filename' => 'Názov',
   
'Operations' => 'Operácie',
   
'Date_type' => 'd.m.Y',
   
'OK' => 'OK',
   
'Cancel' => 'Zrušiť',
   
'Sorting' => 'Zoradiť',
   
'Show_url' => 'Zobratiť URL',
   
'Extract' => 'Rozbaliť sem',
   
'File_info' => 'Informácie o súbore',
   
'Edit_image' => 'Upraviť obrázok',
   
'Duplicate' => 'Duplikovať',
   
'Folders' => 'Adresáre',
   
'Copy' => 'Kopírovať',
   
'Cut' => 'Vystrihnúť',
   
'Paste' => 'Prilepiť',
   
'CB' => 'Schránka', // clipboard
   
'Paste_Here' => 'Prilepiť do tohto adresára',
   
'Paste_Confirm' => 'Naozaj chcete prilepiť súbory do tohto adresára? Existujúce súbory sa prepíšu.',
   
'Paste_Failed' => 'Zlyhalo prilepenie súborov',
   
'Clear_Clipboard' => 'Vyčistiť schránku',
   
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Naozaj chcete vyčistiť schránku?',
   
'Files_ON_Clipboard' => 'Máte súbory v schránke.',
   
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Vybrané položky sú príliš veľké na to aby boli vystrihnuté alebo kopírované. Limit: %d MB/operácia', // %s = cut or copy
   
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Vybrali ste príliš veľa položiek na to aby boli vystrihnuté alebo kopírované. Limit: %d files/operácia', // %s = cut or copy
   
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Nemáte povolenie na vystrihnutie alebo kopírovanie položiek.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
   
'Aviary_No_Save' => 'Obrázok nebol uložený.',
   
'Zip_No_Extract' => 'Súbor nemožno rozbaliť. Môže byť poškodený.',
   
'Zip_Invalid' => 'Tento typ súboru nemožno rozbaliť. Povolené formáty: zip, gz, tar.',
   
'Dir_No_Write' => 'Do vybraného adresára nemožno zapisovať.',
   
'Function_Disabled' => 'Funkciu vystrihnúť alebo kopírovať nepodporuje Vás webhosting.', // %s = cut or copy
   
'File_Permission' => 'Povolenia súborov',
   
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Zmena povolení súborov alebo adresárov nie je povolená.', // %s = files or folders
   
'File_Permission_Recursive' => 'Použiť na vnorené súbory a adresáre?',
   
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Nesprávny mód povolenia",
   
'User' => 'Užívateľ',
   
'Group' => 'Skupina',
   
'Yes' => 'Áno',
   
'No' => 'Nie',
   
'Lang_Not_Found' => 'Jazyk nebol nájdený.',
   
'Lang_Change' => 'Zmeniť jazyk',
   
'File_Not_Found' => 'Súbor sa nenašiel.',
   
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Nemáte právo otvoriť alebo upravovať tento súbor.', // %s = open or edit
   
'Edit' => 'Upraviť',
   
'Edit_File' => "Upraviť obsah súboru",
   
'File_Save_OK' => "Súbor bol uložený.",
   
'File_Save_Error' => "Nastala chyba! Súbor nebol uložený.",
   
'New_File' => 'Nový súbor',
   
'No_Extension' => 'Musíte pridať príponu súboru.',
   
'Valid_Extensions' => 'Povolené prípony: %s', // %s = txt,log etc.

);

For more information send a message to info at phpclasses dot org.