PHP Classes

File: demo/lang-norwegian.demo.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of Roger Baklund   PHP Layout Template Processor   demo/lang-norwegian.demo.txt   Download  
File: demo/lang-norwegian.demo.txt
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Demo script
Class: PHP Layout Template Processor
Template engine with indented blocks based syntax
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 5,161 bytes
 

Contents

Class file image Download
# lang-norwegian.demo.txt - norwegian language file # ! make sure this file is encoded as utf8, it contains non-ascii characters # These variables are returned to the main script: !scope from script: $back_to_start, $show_PHP_demo_source, $show_demo_viewer_source, $show_template_definitions, $link_separator # link labels $back_to_start = 'tilbake til start' $show_template_definitions = 'vis template-definisjonene' $show_demo_viewer_source = 'vis kildekode for eksempel-viseren' $show_PHP_demo_source = 'vis PHP demo kildekode' $link_separator = ' eller ' =Title:"Demo =Intro:"Dette er en demo av <code>LayoutProcessor</code> template-prosesseringsmotor. =Content_intro: <p>Nedenfor vises fire eksempler på hvordan man kan vise en enkel melding i en <code>&lt;div&gt;</code>. De gjør alle den samme tingen, men på forskjellige måter.</p> =Content_demo_source_invitation: <p>Dette er bare grunnleggende eksempler, for mer avanserte eksempler kan du se kildekoden for denne eksempel-viseren ved å klikke lenken nedenfor.</p> =Example_invitation: <p>Klikk linken nedenfor for å se template-definisjonene.</p> =Example_explanation: <p>Det første eksempelet bruker et layout for å lage en plassholder, det andre bruker et layout for å lage en template som tar meldingen som input-parameter, og det tredje lager en template som kan lese variabler, definerer en variabel og bruker denne i parameteret som sendes til template'en, og den siste henter variabelen fra konteksten der template'en brukes.</p> =Demo_source_intro: <p>Dette er kildekoden for eksempel-viseren (script.demo.txt). Det meste skulle være greit å forstå for en utvkler, les <a href="https://github.com/RogerBaklund/LayoutProcessor" target="_blank">GitHub siden</a> for detaljer om syntaksen. </p> =Demo_source_description: <p>Dette er teknsik sett et layout som heter 'script', det er den ytre template'en for nettsiden og i dette tilfellet implementerer den hele "applikasjonen", bare <a href="?lang=no&amp;src=lang">språkfiler</a> og <a href="?lang=no&amp;src=footer">footer</a> er definert i separate filer for å vise hvordan det fungerer. I et virkelig prosjekt vil man ha flere ting i separate filer og antagelig også hente ting fra en database.</p> <p>Hvis du vil se hvordan dette er implementert i PHP kan du vise PHP demo kildekode ved å klikke linken nedenfor.</p> =PHP_source_intro: <p>Dette er <code>demo.php</code>, scriptet som laster og kjører <a href="?lang=no&amp;src=demo_source">eksempel-viseren</a>.</p> =PHP_source_description: <p>Du behøver ikke alt dette for å kjøre denne enkle demo'en, men det fungerer som et bra utgangspunkt for en applikasjon basert på <code>LayoutProcessor</code>.</p> <p>Den viktigste biten er den statiske <code>load()</code> metoden. Denne metoden kalles når et udefinert layout brukes. <code>load()</code> må returnere false hvis layout'et ikke blir funnet. Hvis det finnes returneres det i en liten assosiativ array med layout'et som en streng og med noe ekstra meta data som i utgangspunktet bare brukes i feilmeldinger.</p> <p><code>get()</code> metoden brukes bare for debug meldinger i dette tilfellet, den skriver navnet på hvert layous etterhvert som de blir kallt, med innrykk tilsvarende størrelsen på det interne scope-bufferet for å visualisere strukturen på koden som kjøres. Se <a href="?lang=no&src=log">demo.log</a> filen.</p> <p>Etter at klassen er definert blir feilhåntering og logging konfigurert. Du behøver ikke å bruke dette, du kunne bruke standard innstillinger som er <code>ERR_TEXT</code>, ingen logg. Feilmeldinger ville være synlige men ikke formatert for HTML.</p> <p>Deretter kjøres <code>Demo::run_layout('script')</code>, og resutatet blir sendt til netteseren. Fordi layout'et <code>'script'</code> ikke er definert på dette tidspunktet blir <code>load()</code> metoden kjørt, denne henter og returnerer innholdet av filen <code>script.demo.txt</code>.</p> <p>Til slutt blir tidsforbruket skrevet til <a href="?lang=no&src=log">demo.log</a> filen dersom debugging er aktivert.</p> =Language_intro: <p>Dette er språkfila, alle tekster som skal vises er lagret her, noen som variabler og noen som layouts med HTML paragrafer.</p> =Language_description: <p>Dette er bare et eksempel på hvordan det kan gjøres, ofte har man innholdet i en database og man bruker da andre mekanismer for å finne innhold for riktig språk.</p> =Logfile_description: <p>Dette er slutten av fila <code>demo.log</code>, bare noen få av de siste sidevisningene vises.</p> =Footer_intro:!param string: $footer_file "<p>Dette er <code>$footer_file</code> filen:</p> =Footer_description: <p>Det vil vanligvis være bedre å sette CSS regler for footer klassen, å sende inn parametre på denne måten er bare gjort for demonstrasjonens skyld.</p>